Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!

Halk bank Turkmenistan Halk bank Turkmenistan

Bank kartlary

Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz

Giňişleýin 

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky zähmet rugsady başlandy 06.07.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentini gutlady 03.07.2020
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden 03.07.2020

Bank täzelikleri we makalalar

ÝAŞLARY GOLDAMAK – BAGTYÝAR GELJEGE BINÝAT04.07.2020
Bankymyz täze kiçi göwrümli karzlary hödürleýär02.06.2020
TÜRKMEN MANADY – ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY03.03.2020
Halk Bank Turkmenistan

"Mobil-banking" hyzmaty

Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy
ykjam telefonyňyz arkaly
dolandyryň.

Halk Bank

E-commerce

Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Doly maglumat

Terminal

Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Doly maglumat

Ooops

Terminal gözle

Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...

Doly maglumat

Halk Bank Sistema Altyn Asyr

"Altyn Asyr" töleg ulgamy

"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça

Walýuta kursy

Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 3,9172 3,9466