close-icon
Karzlar
Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly, bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.
photo
Kiçi we orta telekeçileri goldamak
Çig mal satyn almak
Möhleti
1 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
5 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
Kiçi we orta telekeçileri goldamak
Maýa goýum proýekti
Möhleti
10 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
5 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
Oba hojalyk önümlerini öndürijilerini maliýe taýdan goldamak
Önümçilik maksatlary üçin
Möhleti
10 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
1 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
Kiçi göwrümli karzlar
Ekerançylygy, maldarçylygy ösdürmek maksady
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
30 000 manada çenli
Göterim
10 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew, zamunçy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
Haly satyn almak maksatlaryna
Haly satyn almak maksatlaryna
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
30 000 manada çenli
Göterim
12 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew, zamunçy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri