close-icon
Karzlar
Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly, bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.
photo
photo
Kiçi we orta telekeçileri goldamak
Çig mal satyn almak
Möhleti
1 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
5 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
photo
Kiçi we orta telekeçileri goldamak
Maýa goýum proýekti
Möhleti
10 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
5 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
photo
Oba hojalyk önümlerini öndürijilerini maliýe taýdan goldamak
Önümçilik maksatlary üçin
Möhleti
10 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
1 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
photo
Kiçi göwrümli karzlar
Ekerançylygy, maldarçylygy ösdürmek maksady
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
30 000 manada çenli
Göterim
10 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew, zamunçy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Milli programma önümleri döretmek we öndürmek
Karzyň ýeňillik döwri - 6 aý
Möhleti
5 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Maýa goýum taslamalary boýunça
Göterim
2 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew (awtoulag, gozgalmaýan emläk we gymmat bahaly daşlar bankyň ýa-da ätiýaçlandyryş guramasynyň kepilligini)
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karza we tölege ukyby bolan üçünji tarapyň zamunlygy üpjünçiligiň goşmaça görnüşi bolup biler
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Milli programma önümleri satyn almak we ulanyşa girizmek
Karzyň ýeňillik döwri - 6 aý
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Maýa goýum taslamalary boýunça
Göterim
2 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew (awtoulag, gozgalmaýan emläk we gymmat bahaly daşlar bankyň ýa-da ätiýaçlandyryş guramasynyň kepilligini)
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karza we tölege ukyby bolan üçünji tarapyň zamunlygy üpjünçiligiň goşmaça görnüşi bolup biler
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri