close-icon
Karzlar
"Halkbank" РTB-y ýuridki taraplar üçin aşakdaky karzlary hödürleýär
photo
Oba hojalyk önümlerini öndürijilerini maliýe taýdan goldamak
Önümçilik maksatlary üçin
Möhleti
10 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
1 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Hasaplaşyk hasabyna gelýän pul serişdelerine görä
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri