close-icon
Karzlar
Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly, bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.
photo
photo
Sarp ediş karzy
Sarp ediş maksatlaryna
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
60 000 manada çenli
Göterim
12 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
1 raýatyň zamun durmagy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar ( ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Sarp ediş karzy
Sarp ediş maksatlaryna
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
80 000 manada çenli
Göterim
12 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

Girew

Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar ( ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Ipoteka karzy (Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almak üçin)
Gozgalmaýan emlägi satyn almak
Möhleti
30 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Müşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim
1 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Gozgalmaýan emläk
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň, onuň maşgala agzalarynyň zamun bolujylary goşmak bilen umumy girdejisinden 80% göterime çenli alynýar
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Kiçi göwrümli karzlar
Ekerançylygy, maldarçylygy ösdürmek maksady
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
30 000 manada çenli
Göterim
10 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew, zamunçy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Haly satyn almak maksatlaryna
Haly satyn almak maksatlaryna
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
30 000 manada çenli
Göterim
12 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew, zamunçy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
"Owerdraft" karzy
Şahsy zerurlyklary üçin
Möhleti
6 aýa çenli
Karzyň möçberi
zähmet hakynyň 50% çenli
Göterim
12 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Durnukly iş ýeri
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Awtomatiki usulda karzdaryň zähmet hakyndan alynýar
Karzy üzmegiň usuly
Nagt däl pul serişdeleri
photo
Talyplaryň okuw tölegi üçin karz
Möhleti
1 ýyla çenli
Karzyň möçberi
Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan resminama esasynda
Göterim
5 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

1 maşgala girdeji 1 sany zamunçy

Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% çenli alynýar (ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Toý karzy
Ähli görnüşli toý dabaralaryny geçirmek maksadyna.
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
100 000 manada çenli
Göterim
12 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
Girew (awtoulag, gozgalmaýan emläk we gymmat bahaly daşlar)
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% çenli alynýar (ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri
photo
Durmuş guran ýaş maşgalalar üçin
Öý goşlaryny satyn almak üçin karz
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
20 000 manada çenli
Göterim
1 %
Giňişleýin
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi
2 sany zamunçy
Karzy üzmegiň çeşmeleri
Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar ( ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)
Karzy üzmegiň usuly
Nagt we nagt däl pul serişdeleri