close-icon
Bankomatlar
Türkmenistanyň "Halkbank" PTB-y tarapyndan gurnalan bankomatlaryň sanawy
T/B Gurnalan edaranyň ady Gurnalan ýeriniň salgysy
1 TMB-nyň "Bank mekdebi" 1916 (B.Annanow) köç, 129-j.
2 S.A.Nyýazow ad. Bejeriş maslahat beriş merkezi Oguzhan köç-11
3 S.A.Nyýazow ad. Bejeriş maslahat beriş merkezi Oguzhan köç-11
4 8-nji saglyk öýi 1908 koç.4 geç.j-7"A"
5 9-njy saglyk öýi 1934 k.j-34
6 10-njy saglyk öýi 10 ýyl Abadançylyk koç. 133-j.
7 Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkezi (köne diagnostika) 1908 Gündogar köç-29 (köne diagnostika)
8 Kordiologiýa ylmy kliniki merkezli hassahana A.Nyýazow şaý-192
9 Kordiologiýa ylmy kliniki merkezli hassahana A.Nyýazow şaý-192
10 Gurbansoltan eje ad. Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezi B.Annanow k. j-28.
11 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
12 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy (keshin) 1932 k. 132-j.
13 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
14 T"Halkbank" PTB Aşgabat şahamçasy 1932 k. 132-j.
15 T"Halkbank" PTB Bagtyýarlyk şahamçasy A.Nyýazow k. 270 j.
16 T"Halkbank" PTB Bagtyýarlyk şahamçasy A.Nyýazow k. 270 j.
17 "Bahar" tikin önümçilik birleşigi (fabrika) A.B.Annaýew 3/1
18 Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezi. Nokat-1 Görogly k. 80-j.
19 Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezi. Nokat-2 Görogly k. 80-j.
20 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-1 Görogly k. 120-j.
21 Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezi. Nokat-2 Görogly k. 120-j.
22 Talyplar saglyk öýi Görogly k. 82 j.
23 Şikesleri bejeriş halkara merkezi. Nokat-1 Görogly k. 118-j.
24 Şikesleri bejeriş halkara merkezi. Nokat-2 Görogly k. 118-j.
25 Saglygy goraýyş awtoulaglar kärhanasy Görogly k. 120 j.
26 T"Halkbank" PTB Berkararlyk şahamçasy Zelili k. 20 j.
27 T"Halkbank" PTB Berkararlyk şahamçasy Zelili k. 20 j.
28 Saglygy goraýyş müdirligi Magtymguly ş-ly 90 j.
29 Aşgabat dokma toplumy N-1 B.Türkmenistan ş-ly597 j.
30 Aşgabat dokma toplumy N-2 B.Türkmenistan ş-ly597 j.
31 Ýokanç keselleri bejeriş öňüni alyş merkezi, N-1 Çoganly toplumy 2255 O.Annaýew 79
32 Ýokanç keselleri bejeriş öňüni alyş merkezi, N-2 Çoganly toplumy 2255 O.Annaýew 79
33 Merkezi bejeriş sagaldyş hassahanasy S.Türkmenbaşy ş-ly21 j.
34 Modeller öýi 2060 k.(A.B.Annaýew) 34j.
35 Ýokanç keselleri bejeriş öňüni alyş merkezi, N-3 Çoganly toplumy 2255 O.Annaýew 79
36 T"Halkbank" PTB Büzmeýin şahamçasy Büzmeýin ş. Gündogar k. 4 j.
37 T"Halkbank" PTB Büzmeýin şahamçasy Büzmeýin ş. Gündogar k. 4 j.
38 T"Halkbank" PTB Çandybil şahamçasy B.Türkmenistan şaýoly, 210 j.
39 T"Halkbank" PTB Çandybil şahamçasy B.Türkmenistan şaýoly, 210 j.
40 S.Türkmenbaşy ad. Dokma toplumy Gypjak oba
41 S.Türkmenbaşy ad. Dokma toplumy Gypjak oba
42 Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasy Arçabil ş-ly 52 j.
43 Baş Drama Teatry (Mollanepes) Magtymguly şaýoly
44 1-nji saglyk öýi Parahat 1 etrapça, 2 j.
45 3-nji saglyk öýi 1958 (Andalyp) 246-j.
46 T"Halkbank" PTB Köpetdag şahamçasy Ýaşlar koçe, 15 j.
47 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri Newrologiýa keselleri bejeriş Halkara merkezi 1970 k. 30 j.
48 Onkologiýa ylmy kliniki merkezi Arçabil 22
49 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti "Ene Mähri" merkezi 1970 k. 30-j.
50 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti Stomatologiýa merkezi 1970 k. 23 j.
51 Saglygy Goraýyş we Derman senagaty ministrligi Arçabil şaýoly, 20-j
52 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti iç keselleri merkezi 1970 k. 30-j.
53 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti iç keselleri merkezi 1970 k. 30-j.
54 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti Kelle-boýun kesellerini bejeriş merkezi 1970 k. 30-j.
55 Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi 1972 k. 92-j
56 Halkara saglyk merkezler müdiriýeti 1970 k. 30-j.
57 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany A.Nyýazow 154 j.
58 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany A.Nyýazow 154 j.
59 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany A.Nyýazow 154 j.
60 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany A.Nyýazow 154 j.
61 T"Halkbank" PTB Merkezi diwany A.Nyýazow 154 j.
62 TMB Inkassasiýa müdirligi A.Nyýazow 154 j.
63 B.S.Türkmenbaşy ad. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýeti anyklaýyş merkezi 1970 k. 13 j.
64 Aşgabat çakyr kärhanasy Magtymguly şaýoly 122
65 "Türkmenhowaýollary” DMG-nyň Howa gatnawlarynyň Baş gullugy Oguzhan k. 211 j.
66 Aşgabat ş. Saglygy goraýyş we kesselleriň öňüni alyş merkezi (sanepidemstansiýa) Gurbansoltan eje k. 48 j.
67 "Halkbank" PTB Paýhas şahamçasy Oguzhan k. 122 j.
На состояние 05.03.2018 г.