close-icon
Talyp tölegi
photo
«Talyp tölegi» hyzmaty
Bu hyzmat Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ýurdumyzyň ähli ýokary we ýörite orta okuw mekdeplerinde tölegli esasda bilim alýan talyplaryň töleglerini onlaýn tölemek mümkinçiligidir.
«Talyp tölegi» hyzmatyny nädip ulanmaly:
Üns beriň! «Talyp tölegi» hyzmatyndan peýdalanmak üçin töleg geçirilýän kartyň hökmany ýagdaýda CVC koduny bilmeli we bank kartyna SMS hyzmaty birikdirilen bolmaly. CVC we SMS hyzmatlaryny banka ýüz tutmazdan islendik bankomatda birikdirip bolýandyr.