Täze kart almak üçin onlaýn ýüzlenme

Täze kart almak üçin maglumatlary dolduryň
Ädim 1. Kartyň görnüşini saýlaň

*Täze kartyň bahasy 23 manat

Ädim 2. Maglumatlary dolduryň
Şahsy maglumatlar
Ady *

Familiýasy *

Atasynyň ady

Doglan senesi *

Mobil telefon belgisi *

Öý telefon belgisi *

E-mail

Pasport maglumatlary
Pasportyň belgisi *

Pasportyň berlen senesi *

Kim tarapyndan berlen

Öý salgysy *

Goşmaça maglumatlar
Pasportyň skanirlenen göçürmesi *
Ýüklemek üçin faýly saýlaň (.jpg,.png)

Işleýän ýeri *

* Töleg geçirilmese siziň ýüzlenmäňize seredilmeýär!
Doly maglumat üçin Habarlaşmak sahypasyna geçiň