Bilim karzy

Karzyň ady

Bilim karzy

Kesgitlenen maksady

Ýokary okuw jaýlarynda okamak üçin

Gaýtarmaly möhledi

6 aý

Karzyň möçberi

Nagt we nagt däl pul serişdesi görnüşinde 10 000 manada çenli

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar (ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 12% göterim

Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

Girew

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri