Şahsy taraplar

"Ritm peremen" karzy

Karzyň ady

"Ritm peremen" karzy

Kesgitlenen maksady

Harytlary satyn almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

1 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt däl pul serişdesi görnüşinde

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ekspress karzy

Karzyň ady

Ekspress karzy

Kesgitlenen maksady

Harytlary satyn almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

1 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt däl pul serişdesi görnüşinde 2000 manada çenli

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar

Bilim karzy

Karzyň ady

Bilim karzy

Kesgitlenen maksady

Ýokary okuw jaýlarynda okamak üçin

Gaýtarmaly möhledi

6 aý

Karzyň möçberi

Nagt we nagt däl pul serişdesi görnüşinde 10 000 manada çenli

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Ipoteka karzlary

Karzyň ady

Ipoteka karzlary

Kesgitlenen maksady

Jaý satyn almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

10 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt däl pul serişdesi hökmünde 200 000 manat satyjynyň hasabyna geçirmek bilen

Ilkinji tölegi

Jaýyň umumy bahasyndan 30% göterim

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Awtokarz

Karzyň ady

Awtokarz

Kesgitlenen maksady

Ýörite ulag serişdesini ýa-da awtoulagy almak üçin

Gaýtarmaly möhleti

Täze awtoulag 3 ýyla çenli, ulanylan awtoulag 2 ýyla çenli

Karzyň möçberi

Täze awtoulagyň doly bahasyndan 70% göterim,  ulanylan awtoulagyň doly bahasyndan 50% göterim satyjynyň hasabyna geçirmek bilen

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Subscribe to RSS - Şahsy taraplar