Karzlar

Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly,
bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen
uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.

Kiçi we orta telekeçileri goldamak

Çig mal satyn almak

Möhleti1ýyla çenli
Karzyň möçberiMüşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim5%
Срокдо 1 лет
Ставка5%
Сумма вкладаДо манат
Giňişleýin
Hasapla >

Kiçi we orta telekeçileri goldamak

Maýa goýum proýekti

Möhleti10ýyla çenli
Karzyň möçberiMüşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim5%%
Срокдо 10 лет
Ставка5%%
Сумма вкладаДо манат
Giňişleýin
Hasapla >

Oba hojalyk önümlerini öndürijilerini maliýe taýdan goldamak

Önümçilik maksatlary üçin

Möhleti10ýyla çenli
Karzyň möçberiMüşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim1%%
Срокдо 10 лет
Ставка1%%
Сумма вкладаДо манат
Giňişleýin
Hasapla >