Ipoteka karzy (Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almak üçin)

Möçberi
iň azyndan 50 manat
Möhleti
1 ýyl
Göterim 1% Ortaça aýlyk tölegiňiz