Karzlar

Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly,
bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen
uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.

Sarp ediş karzy

Sarp ediş maksatlaryna

Möhleti2ýyla çenli
Karzyň möçberi20000manada çenli
Göterim16%
Срокдо 2 лет
Ставка16%
Сумма вкладаДо 20000 манат
Giňişleýin
Hasapla >

Ýaş maşgalalar üçin karzy

Öý goşlaryny satyn almak üçin karz

Möhleti3ýyla çenli
Karzyň möçberi6000manada çenli
Göterim1%
Срокдо 3 лет
Ставка1%
Сумма вкладаДо 6000 манат
Giňişleýin
Hasapla >

Ipoteka karzy (Aşgabat şäherinde täze gurlan jaýlardan öýleri satyn almak üçin)

Gozgalmaýan emlägi satyn almak

Möhleti30ýyla çenli
Karzyň möçberiMüşderiniň ýüz tutmagyna görä
Göterim1%
Срокдо 30 лет
Ставка1%
Сумма вкладаДо манат
Giňişleýin
Hasapla >