Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynda boş iş orunlaryna ýokary taýýarlykly hünärmenleriň zerurlygy

T/b

Boş iş  orny bar bolan müdirlikler

Birlik sany

Bildirilýän talaplar

1

Bank kart ulgamlar  müdirligi

6

Ýokary ykdysady bilimli, kompýuter programmist hünärli, bu ugurdan 5 ýyl iş tejribeli, häzirki zaman ösen kompýuter tilsimatlaryndan  başy çykýan, şeýle hem daşary ýurt dillerini bilýänler makullanylýar.

2

Awtomatizasiýa we programma üpçünçiligi müdirligi

2

3

Buhgalterçilik hasaba alnyş we hasabatlylyk müdirligi

2

4

Karzlaşdyryş müdirligi

3

Habarlaşmak üçin telefonymyz: 44-48-33