Toý karzy

Karzyň ady

Toý karzy

Kesgitlenen maksady

Toý çäresini geçirmek üçin

Gaýtarmaly möhledi

3 ýyla çenli

Karzyň möçberi

30 000 manat

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar (ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 14% göterim

Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

Girew

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri