Terminallar boýunça maglumat

05.03.2018ý. ýagdaýyna

Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-y tarapyndan gurnalan töleg terminallarynyň sanawy

T/b Gurnalan edaranyň ady Gurnalan welaýaty Gurnalan şäheri ýa-da etraby Gurnalan nokadyň salgysy
1 T"Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154
2 T"Halkbank" DTB Merkezi diwany, E-POS "Türkmenpoçta" PADK Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154
3 T"Halkbank" DTB Merkezi diwany, E-POS Halkbank, "Altyn Asyr" söwda merkezi  Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1945k. 98j
4 T"Halkbank" DTB-nyň Esenguly şahamçasy Balkan w. Esenguly etr. Esenguly ş-ce. D.Azady k. 356-j.
5 T"Halkbank" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 160-11
6 T"Halkbank" Lebap şahamçasy (KASSA) Lebap w. Türkmenabat ş.  Niýazow ş-ly j 50
7 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary w. Mary ş. Arçabil 2
8 T"Halkbank" DTB-nyň Baýramaly şahamçasy Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn asyr 40
9 T"Halkbank" DTB-nyň Murgap şahamçasy (KASSA) Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Garaşsyzlyk 53
10 T"Halkbank" DTB-nyň Tejen şahamçasy Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Magtymguly k. 19-j.
11 T"Halkbank" DTB-nyň Tagtabazar şahamçasy Mary w. Tagtabazar etr. T-bazar ş. Azatlyk 7
12 Ahal ösümlik ýag kärh. Ahal w. Gökdepe etr. Aşgabat-Daşoguz awtoulag ýol 18 km
13 T"Halkbank" DTB-nyň Sakarçäge şahamçasy (KASSA) Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Kemine 6
14 T"Halkbank" DTB-nyň Abadan şahamçasy Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan ş. Gündogar 4
15 T"Halkbank" DTB-nyň Tejen şahamçasy Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Magtymguly k. 19-j.
16 T"Halkbank" DTB-nyň Gökdepe şahamçasy Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. N.Halmämmedow k. 4-j
17 T"Halkbank" DTB-nyň Ak bugdaý şahamçasy (KASSA) Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Watan k. 5-j.
18 Tel.A.Gurbangeldiýewanyň söwda dükany  Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlyk k.j.25 öý 19
19 T"Halkbank" DTB-nyň Sakar şahamçasy (KASSA) Lebap w. Sakar etr.  Sakar ş-çe. Kemine-34
20 T"Halkbank" DTB-nyň Saýat şahamçasy (KASSA) Lebap w. Sayat etr. Türkmenabat k. 25-j
21 T"Halkbank" DTB-nyň B.Türkmenbaşy şahamçasy (KASSA) Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe. k.Amyderya-55
22 T"Halkbank" DTB-nyň Birata şahamçasy Lebap w. Birata etr.  Azatlyk k. 46-j
23 T"Halkbank" DTB-nyň Atamyrat şahamçasy (KASSA) Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. B.Kerbabaýew22
24 T"Halkbank" DTB-nyň S.Türkmenbaşy şahamçasy Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr. S.Türkmenbaşy ş-çe, Aşgabat 38
25 T"Halkbank" DTB-nyň Köneürgenç şahamçasy Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. N.Aýtakow 88
26 T"Halkbank" DTB-nyň Ruhybelent şahamçasy (KASSA) Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Aýbek 15
27 T"Halkbank" DTB-nyň Bagtyýarlyk (Nyýazow) şahamçasy (KASSA) Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow 20
28 T"Halkbank" DTB-nyň Köpetdag şahamçasy (KASSA) Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1953 (Ýaşlar) k. 15-j.
29 Halk hyzmatlary DK Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154 Naharhana
30 T"Halkbank" DTB-nyň Berkararlyk (Azatlyk) şahamçasy (KASSA) Aşgabat ş. Berkararlyk etr. (Zelili) 1952 k. 20 j.
31 Halkara saglyk merkezi Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1970 j-30
32 "Asma ýoly" DK restoran Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 1927/3 52-j. Gökdepe k.
33 "Döwlet" restorany Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Gurbansoltan eje k. 86-j.
34 "Gurluşyk harytlary" dukany Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Merw k. 26-j.
35 "Awtoşaýlar" dukany Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Gurbansoltan eje k. 76-j.
36 T"Halkbank" DTB Bagtyýarlyk (Nyýazow) şahamçasy (KASSA) Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow 20
37 "Ekizler" egin eşik dukany Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady 25
38 Älem söwda merkez Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady k.
39 Azyk harytlar dukany Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady 19
40 "Goşa Mele" HK-sy Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan et. Sanjar 13 a
41 Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 145
42 "Jepbar" Hyzmat öýi Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 142
43 "Gurluşyk harytlar" dukany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 159-16-5
44 "Çynar" dukany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 206
45 "Ýedigen" Supermarket Aşgabat ş. Berkararlyk etr. A.Nyýazow 32
46 T"Halkbank" DTB Türkmenbaşy şahamçasy (KASSA) Balkan w. Türkmenbaşy ş. Kosmonaflar jay-1
47 Türkmenistanyň Prezidentiniň S.Nyýazow ad. Dokma toplumy "Ruhabat" dükany Aşgabat ş. Ruhabat etr. Türkmenbaşy 15 "Ruhabat" dükany
48 Türkmenistanyň Prezidentiniň S.Nyýazow ad. Dokma toplumy "Ak Altyn" dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2052 koç 4-j. "Ak altyn" dukany
49 Ç Dükan №281 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
50 Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy, E-POS Köpetdag Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1953 (Ýaşlar) k. 15-j.
51 D-p1 Dükan №131 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
52 A Dükan №015 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
53 Tel.Çommadow Röwşen 865540715 Söwda nokady Mary w. Murgap etr. Daýhan bazary
54 "Akýol" SM  Lebap w. Türkmenabat ş. Zelili k.
55 Söwda dükany №1 Daşoguz w. Daşoguz ş. DWAJB "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk k. 10 j.
56 "Ak bazar" hyzmatlar öýüniň gaznasy Daşoguz w. Daşoguz ş. DWAJB "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk k. 10 j.
57 Tel.Kakabaýew Täşli Jumabaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Al-Horezmi 7 "Başkent" kompýuter merkezi 
58 Akdepe etr. AJ, dükan 1 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. K.Annaýew k.
59 Akdepe etr. AJ, dükan 9 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. S.Türkmenbaşy k.
60 Akdepe etr. AJ, dükan 8 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. S.Taganow k.
61 "Oleks" HK Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1922 (Sona Myradowa) k. 3 A j.
62 "Zergär" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Garaşsyzlygyň 20 ý. k. 69-j
63 Sakarçäge etr. AJ SM Mary w. Sakarçäge etr. S-çäge ş. Baýnazarow 6
64 Sakarçäge etr. AJ Daýhan bazary Mary w. Sakarçäge etr. S-çäge ş. Garaýap ýoly
65 Sakarçäge etr. AJ Dolandyryş j. Mary w. Sakarçäge etr. S-çäge ş. Kemine 5
66 A.Öwezliýewanyň Söwda dükany 28 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
67 N.Tarbaýewanyň Söwda dükany 14 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
68 Söwda dükany 61 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
69 "Arap ulagy" HK-sy Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1930 (öňki şors) 41
70 Bazar toplumy. "Ojak" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Ýeňşiň 45 ý. 41 j.
71 Kenarýakaulag hyzmatlary HJ. "Awtoşaýlar" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 73
72 "Kaspi" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Azatlyk k. 20-j.
73 "Altyn ýyldyz" DK Aşgabat ş. Köpetdag etr. 2005 (Seýdi) k. 12-j.
74 "Maral" döwlet kärhanasy Aşgabat ş. Arçabil etr. Arçabil etraby
75 Ak bugdaý etrap hassahana Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Azatlyk k. 13-j.
76 Akdepe etr. AJ, dükan 37 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. O.Ärsaryýew k. Daýhan bazary
77 Tehniki tükelleýiş edarasy Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 144-12
78 Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Aşgabat ş. Köpetdag etr. Türkmenbaşy ş-ly 42 j.
79 Türkmenabat ýüpek ÖB Lebap w. Türkmenabat ş.  Mukaddes Ruhnama k. 1 j.
80 DKKolçaýewa Olga Nikolaýewna Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş.  M.Ruhnama k. 1 j.
81 T"Halkbank" Saýat şahamçasy Garabekewül gullugy (KASSA) Lebap w. Garabekewül etr.  Garabekewül ş-çe. Seýdi 39
82 "Türkmen halylary" Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 110 j.
83 Panbarhat matasy öndürilýän fabrigi Aşgabat ş. Ruhabat etr. Aşg-Gökdepe 12 km
84 "Şöhle" gurluşyk harytlar dükany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 210
85 "Güneş" HK Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 144-13
86 "Mahabat" ussahanasy Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 13-7-2
87 "Bezeg" ussahanasy Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 128
88 "Gurluşyk harytlar" dükany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 150
89 "Ulaglar merkezi" Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 168-11-10
90 "Bezeg" fabrigi Döwlet kärhanasy Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Tahyrow k.
91 Ýolöten Döwlet Ätiýaçlandyryş guramasy Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. 27 Oktýabr 1
92 Sakarçäge etr. Döwlet Ätiýaçlandyryş guramasy Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe. Magtymguly 1
93 Akdepe etrap döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Daşoguz w. Akdepe etr.  Aşyk Aýdyň k. 76 j.
94 "Çeper" tikin fabrigi, "Altyn asyr" dokma önümleri dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje k. 71
95 Mary w. Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Mary w. Mary ş. Nazar k. 3-j
96 Mary ş. Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Mary w. Mary ş. Oguzhan k. 37-j
97 Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasy Aşgabat ş. Köpetdag etr. 2016 k.e, 23 j.
98 Dükan №A346, 3-gat Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
99 Dükan №A233, 2-gat Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
100 "Döwletli hyzmat" HJ Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2105 k. 73.
101 "Jennet" HJ Lebap w. Saýat etr. Mülk geňeşligi. Mülk oba
102 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe. Mollanepes 1a
103 Sakarçäge etr. AJ Dukan 2 Mary w. Sakarçäge etr. Gyzylgum geň.
104 Sakarçäge etr. AJ Dukan 5 Mary w. Sakarçäge etr. Hojadepe geň.
105 Sakarçäge etr. AJ Dukan 6 Mary w. Sakarçäge etr. Geňeş geň.
106 Sakarçäge etr. AJ Dukan 11 Mary w. Sakarçäge etr. Gülüstan geň.
107 Sakarçäge etr. AJ Dukan 12 Mary w. Sakarçäge etr. Akýap geň.
108 Sakarçäge etr. AJ Dukan 21 Mary w. Sakarçäge etr. Gorgangala geň.
109 Sakarçäge etr. AJ Dukan 24 Mary w. Sakarçäge etr. Daýhan geň.
110 Sakarçäge etr. AJ Dukan 25 Mary w. Sakarçäge etr. Soltanyz geň.
111 Sakarçäge etr. AJ Dukan 27 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge geň.
112 Sakarçäge etr. AJ Dukan 33 Mary w. Sakarçäge etr. Garaýap geň.
113 Sakarçäge etr. AJ Dukan 29 Mary w. Sakarçäge etr. Agzybir geň.
114 Sakarçäge etr. AJ Dukan 32 Mary w. Sakarçäge etr. Görelde geň.
115 Sakarçäge etr. AJ Dukan 34 Mary w. Sakarçäge etr. Söýünsary geň.
116 Sakarçäge etr. AJ Dukan 35 Mary w. Sakarçäge etr. Bereket geň.
117 Sakarçäge etr. AJ Dukan 36 Mary w. Sakarçäge etr. Keseýap geň.
118 Sakarçäge etr. AJ Dukan 38 Mary w. Sakarçäge etr. Gasgyn geň
119 Sakarçäge etr. AJ Dukan 41 Mary w. Sakarçäge etr. Zähmet geň
120 Ätiýaçlyk şaýlar dükany Mary w. Wekilbazar etr. Garaşsyzlyk k.
121 Sowgatlar dükany Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Azady k.
122 Konselýariýa dükany Balkan w. Balkanabat ş. Balkanabat ş. 
123 "Bereketli" dükany Balkan w. Balkanabat ş. Balkanabat ş.
124 "Awtoşaýlar" dükany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 130-11
125 "Garyş harytlary" dükany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 13 mkr 29 j. 
126 "Arçabil" dükany Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 232, 7 j.
127 "Deňiz" kafe Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 69a
128 Daýhan bazary, Dükan №38 Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 29a
129 "Bereket" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 23
130 Daýhan bazary, Dükan №74 Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 29a
131 "Hilti" dükan Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 11
132 "Dostluk" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Dostluk10
133 T"Halkbank" Çandybil şahamçasy (KASSA) Aşgabat ş. Köpetdag etr. B.Türkmenistan 210
134 Köneürgenç ösümlik ýag kärhanasy Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Abadan geňeşligi
135 Köneürgenç etr. Pamyk egriji fabrigi Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Akgala geňeşligi
136 AJ Söwda dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Diýarbekir 106, Daýhan bazary
137 "Komtek" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  S.Türkmenbaşy ş-çe. Görelde k. 5j
138 "Himiki arassalaýjy serişdeler" dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. A.Nyýazow ş-ly, 184/2 j.
139 "Täze döwür" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Merkez mkr. J-12
140 "Altyn aý" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 23
141 Daýhan bazar, dükan №55 Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 29a
142 Tel.Möwlamow Hoşgeldi Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Bahar ket-ça. 34-j
143 G.Öwilýakuliýewanyň söwda dükany 1 Lebap w. Serdarabat etr. LWAJB-niň 5 bazary
144 G.Öwilýakuliýewanyň söwda dükany 2 Lebap w. Türkmenabat ş. Mukam k. 8-j
145 G.Öwilýakuliýewanyň söwda dükany 3 Lebap w. Türkmenabat ş. Kerki k. 1-j
146 Tel.Baranow Timur Aleksandrowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2121 k. we 1926 k. aralyk A13-j
147 Gurluşyk dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Respublikanskaýa k. 27 j.
148 "Şagadam" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Nebitçiler 22 A
149 "Şagadam" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 51 A
150 "Jeýran" kafe Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 80 N
151 Daýhan bazary, dükan №118 Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 29 A
152 "Ýyldyz" kafe Balkan w. Türkmenbaşy ş. M.Begenow 104
153 Tel.Guwanjow Berdimyrat Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Zelili k. 5 j.
154 Daşoguz w.häk garamagynda 4-nji başlangyç hün.ok mek. Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Daşoguz k. 9-j
155 S.Nyýazow etr. Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Günbatar k. 1-j
156 Ak bazar söwda dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. N.Halmämmedow 1
157 "MTS" dükany Lebap w. Saýat etr.  T-başy ş-ly "MTS" dükany
158 Akdepe etr. AJ, dükan 12 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. S.Taganow k.
159 Akdepe etr. AJ, dükan 28 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. Täzeýol geň
160 S.Nyýazow etr. "Hojalyk harytlary" dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-ly 44-j
161 Görogly ş-çe. "Döwletli" gurluş.har.dükany Daşoguz w. Görogly etr.  Gurbansoltan eje k. 3-j
162  №3 Dükan 6 Lebap w. Türkmenabat ş. Zelili k. 3/6 dükany
163 Tel.Mämmedow Babanyýaz Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.Nyýazow ş-ly 80-j 
164 "Gurluşyk harytlar" dükany Lebap w. Saýat etr.  Azatlyk d/b Bitaraplyk ob. T-başy 35
165 Ätiýaçlyk şaýlar dükany Mary w. Mary ş. Bazarýol k. "Miras" SM "
166 Murgap ÖB "Murgap market" SM Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Azady k. 22-j
167 Murgap ÖB Azyk harytlar dükany-1 Mary w. Murgap etr. Murgap "Daýhan bazary" Türkmenistan k.
168 A-p1 Dükan №004 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
169 "Kerwen" bakja-miwe önümleri SM Aşgabat ş. Köpetdag etr. B-Türkmenistan ş-ly 202-j
170 "Awtoşaýlar" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Görogly 18
171 T"Halkbank" DTB Ýölöten şahamçasy (KASSA) Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar 172
172 GALAXY dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar 67
173 Tel.Turaýew Myrat Agasaparowiç Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten k.e. Azady j. 51 
174 Tel.Ýazjumaýew Arslan Gündogdyýewiç Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Azatlyk d/b
175 Tel.Halmyradowa Maýa Bäşimowna Söwda dükany Mary w. Türkmengala etr.  Türkmenbaşy ş-ly 
176 Tel.Halmyradow Ygtyýar Rejepmyradowiç Söwda dükany Mary w. Türkmengala etr.  Magtymguly d/b
177 Ýolöten ş. "Bereketli" kofe Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar 106 
178 "Toýly" dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten k. Atçapar 143 
179 "Kompýuter tehnikasy" dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. Seýdi k.
180 "Awtoşaýlar" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe. Türkmenistan k.
181 "Gurluşyk harytlary" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Altyn Bazary
182 "Telefon serişdeleri" dükany Lebap w. Atamyrat etr. Astanababa geňeşligi
183 Himiki arassalaýjy serişdeler dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. S.Nyýazow k.
184 "Awtoşaýlar" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Altyn Asyr k.
185 Azyk harytlar dukany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. S.Nyýazow k.
186 "Telefon serişdeleri" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çe. Magtymguly k.
187 "Gurluşyk harytlary" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çe. Magtymguly k.
188 "Elektron harytlar" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çe. Türkmenistan k.
189 "Gurluşyk harytlary" dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. Amyderýa k.
190 E-p1 Dükan №1538 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
191 "Altyn neşir" HK Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Köşi k. 2057 j.-16
192 T"Halkbank" DTB-nyň Seýdi şahamçasy Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Azady k. 1-j
193 A.Durdyýewanyň söwda dükany 46 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
194 Söwda dükany 68 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
195 Söwda dükany 86 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
196 L.Orazberdiýewanyň söwda dükany 4/4 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
197 "Altyn zaman" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. S-Sanjar Täze bazar
198 "Güneş" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. S-Sanjar Täze bazar
199 "Öý perdeleri" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. S-Sanjar Täze bazar
200 "Garagum" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Nyýazow ş-ly
201 T"Halkbank" DTB Baýramaly şahamçasy Türkmengala gullugy Mary w. Türkmengala etr.  Magtymguly k. 25-j
202 "Samsung" dukany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. S-Sanjar Täze bazar
203 A.Baýjanowyň Söwda dükany 1 Lebap w. Türkmenabat ş. S.Nyýazow k. Awtoduralgadaky dükan 1
204 "Ahal" kafesi Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan et. Sanjar k.12A 
205 Mebel dükany Balkan w. Balkanabat ş. 101 j. toplumy
206 "Rysgal" dükany Balkan w. Balkanabat ş. 103 A toplumy
207 "Gülruh" dükany Balkan w. Gumdag ş.  36-kwartal, M.Esenowa k.
208 S.Nyýazow ş-çe. "Awtoşaýlar" dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-ly 13
209 Ç-p3 Dükan №1063 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
210 Tel.Muhammetgeldiýew Ýagşymyrat Baýramgeldiýewiç Söwda dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlyk ş-ly 29 j
211 Sakarçäge etr. AJ Dükan 2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarcage ş-çesi 
212 Sakarçäge etr. AJ Dükan 2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarcage ş-çesi 
213 Sakarçäge etr. AJ Dükan 42 Mary w. Sakarçäge etr. Çerkezköl geňeşligi 
214 Sakarçäge etr. AJ Dükan 40 Mary w. Sakarçäge etr. Çerkezköl geňeşligi 
215 Sakarçäge etr. AJ Dükan 39 Mary w. Sakarçäge etr. Çaşgyn geňeşligi 
216 Sakarçäge etr. AJ Dükan 37 Mary w. Sakarçäge etr. Çaşgyn geňeşligi 
217 Sakarçäge etr. AJ Dükan 31 Mary w. Sakarçäge etr. Agzybir geňeşligi 
218 Sakarçäge etr. AJ Dükan 28 Mary w. Sakarçäge etr. Garaýap geňeşligi 
219 Sakarçäge etr. AJ Dükan 23 Mary w. Sakarçäge etr. Daýhan geňeşligi 
220 Sakarçäge etr. AJ Dükan 22 Mary w. Sakarçäge etr. Daýhan geňeşligi 
221 Sakarçäge etr. AJ Dükan 19 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarcage ş-çesi 
222 Sakarçäge etr. AJ Dükan 17 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarcage ş-çesi 
223 Sakarçäge etr. AJ Dükan 16 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarcage ş-çesi 
224 Sakarçäge etr. AJ Dükan 15 Mary w. Sakarçäge etr. Akýap geňeşligi
225 Sakarçäge etr. AJ Dükan 14 Mary w. Sakarçäge etr. Akýap geňeşligi
226 Sakarçäge etr. AJ Dükan 9 Mary w. Sakarçäge etr. Geňeş geňeşligi
227 Sakarçäge etr. AJ Dükan 8 Mary w. Sakarçäge etr. Geňeş geňeşligi
228 Sakarçäge etr. AJ Dükan 7 Mary w. Sakarçäge etr. Geňeş geňeşligi
229 Sakarçäge etr. AJ Dükan 4 Mary w. Sakarçäge etr. Hojadepe geňeşligi
230 Sakarçäge etr. AJ Dükan 3 Mary w. Sakarçäge etr. Gyzylgum geňeşligi
231 Sakarçäge etr. AJ Dükan 1 Mary w. Sakarçäge etr. Gyzylgum geňeşligi
232 T"Halkbank" DTB-nyň Serhetabat Gullugy Mary w. Serhetabat etr. Garaşsyzlyk ş-ly k.17
233 T"Halkbank" DTB-nyň Hojambaz gullugy (KASSA) Lebap w. Hojambaz etr. Hojambaz ş-çe. S.Nyýazow 12
234 T"Halkbank" DTB-nyň Halaç gullugy (KASSA) Lebap w. Halaç etr. Halaç ş-çe. S.Nyýazow 27
235 "Awtoşaýlar" dükany Balkan w. Balkanabat ş. 6 mkr. 9 j.
236 "Aýna" dükany Balkan w. Gumdag ş.  M.Esenow k. Sag tarapy
237 "Paýtagt" bazary 41 dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 k.59 A j. 41 dükan
238 Daýhan bazar, dükan 7 Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 29
239 Akdepe etr. AJ dukan 3 Daşoguz w. Akdepe etr.  Watan d/b, Ketgenli obasy
240 Akdepe etr. AJ dukan 4 Daşoguz w. Akdepe etr.  Ata-ýap obasy
241 Akdepe etr. AJ dukan 5 Daşoguz w. Akdepe etr.  Magtymguly d/b, Gyzyl-ýap obasy
242 Akdepe etr. AJ dukan 6 Daşoguz w. Akdepe etr.  Azady d/b, Alili öý obasy
243 Akdepe etr. AJ dukan 7 Daşoguz w. Akdepe etr.  Türkmenistan d/b, Türkmenistan obasy
244 Akdepe etr. AJ dukan 8 Daşoguz w. Akdepe etr.  Pagtaçylyk d/b, Medet obasy
245 Akdepe etr. AJ dukan 10 Daşoguz w. Akdepe etr.  Mollanepes d/b, Watan obasy
246 Akdepe etr. AJ dukan 11 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, S.Türkmenbaşy k.
247 Akdepe etr. AJ dukan 13 Daşoguz w. Akdepe etr.  Nowruz d/b, Sekiz atlyk obasy
248 Akdepe etr. AJ dukan 14 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, O.Ärsaryýew koçe
249 Akdepe etr. AJ dukan 15 Daşoguz w. Akdepe etr.  Nowruz d/b, Kendirli obasy
250 Akdepe etr. AJ dukan 16 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, Muhdow koçe
251 Akdepe etr. AJ dukan 19 Daşoguz w. Akdepe etr.  Babadaýhan d/b, Magtym öý obasy
252 Akdepe etr. AJ dukan 21 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, O.Ärsaryýew koçe
253 Akdepe etr. AJ dukan 22 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, Altyn asyr koçesi
254 "Nabat" söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkez-1 9 j. 9 öýi
255 K.Pirmetowyň söwda dükany 115 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkez 1 kş-çe Nygmat bazary
256 Tel.Sabirow Azim Rustamowiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. A.Nyýazow 146/2, Söwda nokady
257 "Egin-eşikler" söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan 106
258 Awtoulaglara hyzmat ediş nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Bossan geň.
259 Pagta egir.fab. Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk k. 125-j.
260 Pagta egir.fab. Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
261 Pagta egir.fab. Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Nygmat bazary, 1 mkr. 1 salgy
262 Pagta egir.fab. Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
263 "Başlar" toý mekany Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Azady k.
264 "Elektrik harytlar" dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Kekilow k. Bazar №3, dükan 10
265 "Elektrik harytlar" dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Kekilow k. Bazar №3, dükan 2
266 Süýt önümleri dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 3HHB A.Kekilow k., 2j.
267 Azyk harytlar dukany №37 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 3HHB A.Kekilow k., 2j.
268 Döwlet äriýaçlandyryş guramasy Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe, Magtymguly 1
269 "Haly we perdeler" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi şäherçe
270 "MTS hyzmatlary" Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Amyderýa ş-çe. Bitaraplyk köç
271 "MTS hyzmatlary" Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe, Gurluşykçy k.
272 Dünýä KOM söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Lälereýhan k. 42 j.nyň Günorta tarapy
273 Rysgal dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Azady k. 46 B-1
274 "Bereket dag" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Aşgabat k. 4-j.
275 "Howa menzili" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş. Aeroport j.10, öý 3
276 G.Orazmyradowyň söwda dükany 2 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. A.Nyýazow k. Türkmenpolatenjamlary söwda öýi
277 E-p4 Dükan №1697 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
278 "Akira" dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje k. 71 j.
279 Dükan 78 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72-j
280 Mary w. Dermanhana müdirligi Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. R.Durdyýew 13
281 Tel.Allanow Jumamyrat Söwda nokady Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Azady k. "Älem" SM
282 B.Ýazlyýewiň ýöriteleşdirilen dükany Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Mollanepes k. 17-j
283 B122 dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
284 Akdepe etr. AJ, dükan 24 Daşoguz w. Akdepe etr.  O.Ärsaryýew d/b
285 Akdepe etr. AJ, dükan 26 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe d/b
286 Akdepe etr. AJ, dükan 27 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe d/b
287 Akdepe etr. AJ, dükan 30 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe d/b
288 Akdepe etr. AJ, dükan 31 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe d/b
289 Akdepe etr. AJ, dükan 32 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe d/b
290 Sakarçäge etr. AJ Gök önüm dükany 1 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Kemine5
291 Söwda nokady 1 Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Dostluk k. Döwrebap Söwda nokady
292 Söwda nokady 2 Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary Döwrebap Söwda nokady
293 Tel.Dosçanow Abduraşid Söwda dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýberdiýew geň.
294 "Ak ýol" dükany Daşoguz w. Gurbansoltan etr.  Türkmenbaşy ş-ly
295 Sport dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. A.Nowaýy 13/2
296 Akdepe etr. AJ, Mini-market Daşoguz w. Akdepe etr.  S.Türkmenbaşy k.
297 "Gurluşyk harytlary" dükan 8 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Jennet" bazary , N.Andalyp k. 5 j. 
298 Söwda dükan 86 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
299 Akdepe etr. AJ, dükan 35 Daşoguz w. Akdepe etr.  Daýhan bazary
300 Akdepe etr. AJ, dükan 36 Daşoguz w. Akdepe etr.  Daýhan bazary
301 "Tylla güýz" bazary naharhana №6  Daşoguz w. Daşoguz ş.  A.Nyýazow ş-ly Demir ýol menzili
302 Aşgabat çakyr kärhanasy Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Aşgabat ş. Magtymguly ş-ly, 122
303 Azyk we gündelik dükany Lebap w. Türkmenabat ş. A.Nyýazow etr. Fabrik k-etr 2-j
304 Hojalyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Abdyrahmanow k. 31-33 j. aralygy
305 E.Artykowyň söwda dükany 1 Lebap w. Türkmenabat ş. LWAJ №3 Daýhan bazary, Abdyrahmanow k.
306 "Kodak" söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Abdyrahmanow k. "Selbi" diskobar
307 A Dükan №0014 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
308 Elektrik harytlar dükany 1 Daşoguz w. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje k. 71 j.
309 Elektrik harytlar dükany 2 Daşoguz w. Görogly etr.  Täji Ataýew k. 4 j.
310 Elektrik harytlar dükany 3 Daşoguz w. Görogly etr.  Aksaraý d/b
311 Naharhanasy Daşoguz w. Görogly etr.  Täji Ataýew k. 4 j.
312 Öý gaplar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly
313 Akdepe etr. AJ, Naharhana 1 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. A.Aýdyň k.
314 Akdepe etr. AJ, Naharhana 2 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. M.Gadamow k.
315 Akdepe etr. AJ, Naharhana 4 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. O.Ärsaryýew k. Daýhan bazary
316 Akdepe etr. AJ, dükan 38 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. Akdepe k.
317 Akdepe etr. AJ, LM-kafesi Daşoguz w. Akdepe etr.  Ş.Taganow k.
318 Akdepe etr. AJ, Çörek dükan Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. M.Gadamow k.
319 Akdepe etr. AJ, Jik-yň dükany Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. O.Ärsaryýew k. Daýhan bazary
320 D Dükan №339 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
321 D-p-1 Dükan №1121 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
322 E-p2 Dükan №2163 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
323 D Dükan №2738 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
324 T"Halkbank" DTB-nyň Tejen şahamçasy Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Magtymguly 19
325 T"Halkbank" DTB-nyň Ýölöten şahamçasy (walýutnyý) Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar 172
326 T"Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany (walýutnyý) Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154
327 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary w. Mary ş. Arçabil 2
328 Ç-p2 Dükan №0955 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
329 Tel.Rozykulyýewa Ereşgül Söwda dükany Lebap w. Galkynyş etr. AJ Seýdi şahamçasynyň Daýhan bazary
330 Tel.Şadulloýewa Dilbar Söwda dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. T-başy ş-ly, demirgazyk tarapy
331 D Dükan №194 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
332 T"Halkbank" DTB-nyň Abadan şahamçasy (walýutnyý) Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan ş. Gündogar 4
333 Tel.Aşyrow Gurbanberdi Gurbandurdyýewiç Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Bugdaýly oba 230-j
334 Dükan №20 Daşoguz w. Daşoguz ş. Nygmat bazary
335 Tel.Akmämmedow Berdimämmet Hojaberdiýewiç Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Bugdaýly oba 47-j
336 "Aýbölek" söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Çaloýuk obasy 100-j
337 Dükan №33-34 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ak bazar hyzmatlar öýi
338 Tel.Esenowa Aşyrbike Gurbanowna Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe, 629-j
339 T"Halkbank" DTB Bagtyýarlyk (Nyýazow) şahamçasy (walýutnyý) Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow 20
340 "Görelde" SM, söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
341 Tel.Halymow Atamyrat Gurbanmyradowiç Söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Atabaýew 1/A
342 "Görelde" SM söwda nokady 1 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
343 "Görelde" SM söwda nokady 2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
344 "Görelde" SM söwda nokady 3 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
345 "Görelde" SM söwda nokady 1 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
346 "Görelde" SM söwda nokady 2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
347 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
348 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
349 "Mukam" naharhanasy Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
350 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
351 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
352 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
353 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
354 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
355 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
356 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Atabaýew 1/A
357 Naharhana Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge - Şatlyk gara ýoly
358 "Görelde" SM söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
359 B-p2 Dükan №0550 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
360 Tel.Niýazow Jowamşir Niýazowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Nyýazow ş-ly 270-j, Dükan-Ç
361 Söwda dükany №21 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Jennet" bazary , N.Andalyp k. 5 j. 
362 "Tämizlik" harytlar dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. "Gündogar" hususy SM
363 "Ýaşlyk" söwda dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Ýaşlyk k. 17-j.
364 TMB-nyň Döwlet mähekleýiş edarasy Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154 "B" 
365 Tel.Alyýew Guwanç Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan k. 98/1 j.
366 Tel.Alyýew Daňatar Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan k. 98/1 j.
367 Tel.Nasibýans Ýuliýa Walerowna Söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. G.Kulyýew 84/1
368 Tel.Päwiýew Akmyrat Seýidowiç Söwda nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
369 Tel.Atuowa Zurida Islamowna Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
370 Tel.Hojalyýewa Maral Söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1957 k. 41 j
371 Tel.Myradow Teşnit Aýymgulyýewiç Söwda nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow ş-ly, 36/2 j.
372 D Dükan №125 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
373 Tel.Muhammetgeldiýew Ýagşymyrat Baýramgeldiýewiç Söwda dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Garaşsyzlyk ş-ly, 22-j.
374 D-p3 Dükan №1461 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
375 "Faberlik" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn Asyr k.
376 Döwrebap söwda dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Niýazow k.
377 "Watan" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn Asyr k.
378 "Ylham" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. S-Sanjar Täze bazar
379 "Şatlyk" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. S-Sanjar Täze bazar
380 Naharhana 239 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
381 Söwda nokady. Miras kafe Daşoguz w. Daşoguz ş. Ruhnama 14
382 "Ätiýaçlyk şaýlary" dükany Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Azady k.
383 "Ätiýaçlyk şaýlary" dükany Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Mätaji k. Metjit
384 "Çakyr" dükany 15 Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çe
385 "Awtoşaýlar" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çe
386 "Üç-gaplaň" kafesi Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe
387 "Arzuw Azyk harytlar" dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe
388 Ç-p3 Dükan №1055-BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
389 D-p2 Dükan №1290 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
390 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k. 
391 Tel.Ereşow Ziýatdin Söwda nokady Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k. 
392 "Destan" söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Nowaýy 32
393 D.Mämmedowanyň söwda dükany 45 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
394 Söwda nokady. Dükan 8 Aşgabat ş. Köpetdag etr. N.Andalyp k. 64 "A" j.
395 Dellekhanasy Lebap w. Türkmenabat ş. Zinhary k. Amul bazary
396 Söwda nokady 893 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
397 Söwda nokady 4/14 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
398 A-p2 Dükan №2345 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
399 Söwda dükany 62 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
400 Söwda dükany 11 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
401 T"Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Goýum bölümi (VISA) Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154
402 Söwda dükany №5 Balkan w. Türkmenbaşy ş. Magtymguly 29 A
403 Tel.Berkeliýew Awdyraşyd Söwda dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Bahry-Hazar k. 17-j.
404 Tolkun dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 96 a
405 Söwda dükany dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Gylyjow 27
406 "Azyk harytlary" söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Magtymguly kiçi etr. Demirgazyk tarapy
407 Tel.Rejepowa Bibijan Toýlyýewna Söwda dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe S.Nyýazow k. 1 j.
408 "MTS" diler dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. "Gündogar" hususy SM
409 "Audio-wideo" söwda dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. "Gündogar" hususy SM 204 j.
410 Tel.Annaşow Döwran Nepesowiç Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. S.Türkmenbaşy 46/3
411 Söwda dükany №84-103 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
412 Tel.Sabirow Merdan Söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "Altyn aý" SM, Sona Myradowa (Stepana-Razina) k.
413 Tel.Sabirow Merdan Söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2087 k. K.Şamyradow ad seýilgäh
414 Tel.Işanýazowa Tatýana Ýazlyýewna Söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Tarp ýer k.
415 Tel.Şükürow Anna Nazarowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
416 Tel.Şükürow Anna Nazarowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Sanjar 13 A
417 "Nusaý" kafesi Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly 11
418 T"Halkbank" DTB Sakarçäge şahamçasy goýum bölümi (VISA) Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Kemine 6
419 T"Halkbank" DTB Berkararlyk (Azatlyk) şahamçasy (VISA) Aşgabat ş. Berkararlyk etr. (Zelili) 1952 k. 20 j.
420 Tel.Päwiýew Akmyrat Seýidowiç Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
421 Tel.Abdyrahmanow Ýoldaşbaý Söwda nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
422 Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan k. 13 j.
423 Nabat kafe Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Görogly 2/1
424 O.Saidowanyň söwda dükany 40 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
425 Tel.Hoj.ewa Gunça Bazarbaýewna Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. St.Daşoguz perronynda 
426 T"Halkbank" Lebap şahamçasy, goýum bölümi, (VISA)  Lebap w. Türkmenabat ş.  Niýazow ş-ly j 50
427 M.Babakulyýewiň söwda dükany 2 Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary Söwda dükany 2
428 Maral söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. A.Nyýazow 13 
429 H.Babaýewiň söwda dükany 1 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Magtymguly k. "Döwletli" SM
430 D.Orazberdiýewiň söwda dükany 2 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Magtymguly k. "Döwletli" SM
431 Tel.Işanmyradow Myratdurdy Söwda dükany Ahal w. Gökdepe etr. Akgoňur oba, et önümleri dükany
432 Tel.Abdyrahmanowa Gurbanjemal Söwda dükany Mary w. Mary ş. Arçabil k. Awtoduralga
433 Tel.Gurbanow Ýolbars Söwda dükany Mary w. Mary ş. Aşgabat k. 45 j.
434 A.Bäşimowyň söwda dükany 1 Mary w. Mary ş. Magtymguly 31
435 "Halkbank" DTB-nyň Ýölöten şahamçasy, goýum bölümi (VISA) Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar 172
436 A Dükan №2335 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
437 Tel.M.Dawletowyň Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Bagtyýarlyk" SDAM, Oguzhan k. 112 j. 
438 "Gökdere" kafesi Aşgabat ş. Arçabil etr. Köpetdag ş-ly 360
439 "Aýsenem" Gözellik salony Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Türkmenistan" DSM, Magtymguly ş-ly 73 j.
440 "Azyk harytlary" dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan etr. Herrikgala oba Owadan k. 1
441 T"Halkbank" DTB-nyň Sakar şahamçasy goýum bölümi (VISA) Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe Kemine-34
442 Tel.Aşyrow Reşit Baratowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr.  Garawul ob.
443 Tel.Çaryýew Tirkiş Döwletmämmedowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr.  Baharly ş. G.Ataýew 20
444 A Dükan №2333 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
445 Tel.Meredow Myrat Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72 j.
446 Ç-p1 Dükan №0762 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
447 A-p1 Dükan №0102 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
448 T"Halkbank" Baharly şahamçasy Ahal w. Baharly etr.  M.Atadurdyýew 1
449 T"Halkbank" DTB Balkan şahamçasy (VISA) Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 160-11
450 "Silwer Stone" dükany №105 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
451 "Florpan" dükany Balkan w. Gumdag ş. 36-kwartal 
452 "Opel awtoşaýlary" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 210 
453 "Nebitçi" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 209
454 "Kompýuter hyzmatlary" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 209 "HAAN"
455 Tel.Amanýazow Gurbanýaz Ýazlyýewiç Söwda dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
456 Tel.Hojageldiýew Bäşim Söwda dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Taslama k. 1 j.
457 T"Halkbank" DTB Bagtyýarlyk (Nyýazow) şahamçasy (VISA) Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow 20
458 "Döwletli" söwda dükany Mary w. Türkmengala etr.  Türkmengala ş. Watan k.
459 "Şöhle" söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
460 Tel.Ýagmyrow Muhammet Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Gorkut Ata k.35 j
461 Tel.Hommenow Rejepguly Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Zawod k.
462 D-p2 Dükan №1311 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
463 Tel.Rozyýew Intizar Ibragimowiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. 1 Merkezi Daýhan bazary, S.Nyýazow 80
464 Söwda nokady 1 Lebap w. Türkmenabat ş. 1 Merkezi Daýhan bazary, S.Nyýazow 80
465 Söwda nokady 2 Lebap w. Türkmenabat ş. Bahar ketr. Awtoduralga 10 dükan
466 Söwda nokady 3 Lebap w. Türkmenabat ş. 1 Merkezi Daýhan bazary, S.Nyýazow 80
467 Tel.Tagandurdyýew Parahat Gurtdurdyýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr.  Baharly ş. Garaşsyzlyk 48 
468 T"Halkbank" DTB-nyň Baýramaly şahamçasy Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn asyr 40
469 T"Halkbank" DTB Baýramaly şahamçasy Türkmengala gullugy Mary w. Türkmengala etr.  Magtymguly k. 25-j
470 T"Halkbank" DTB-nyň Seýdi şahamçasy (VISA) Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Azady k. 1-j
471 "Maksat" harytlar dükany Lebap w. Birata etr. Darganata ob. T.Hudaýbergenow k. 1-j
472 "Akja" söwda dükany Lebap w. Birata etr. Lebap geň. Kyranç ob. J.Şukurow k.
473 "Zöhre" kafesi Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. T-başy ş-ly, Daýhan bazary
474 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Bitaraplyk k. Gündogar tarapy
475 Tel.Sapargulyýewa Gülnabat Söwda nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Görogly 6, "Söwda öýi" 24 otag
476 I.Mämmetşaýewiň söwda dükany 26 Ahal w. Ak bugdaý etr. Aýlow ugrynda Awtoduralga
477 "Şadurdy" söwda dükany Lebap w. Birata etr. Gazojak ş. Sazakow 184
478 "Humaý" naharhanasy Lebap w. Birata etr. Mäti Ödaýew k.
479 "Azyk harytlar" dukany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Bahar 5
480 "Jennet" hojalyk jemgiýeti Lebap w. Garabekewül etr.  Watan d/b
481 "Begler Nesli" hususy kärhana Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Wekşen 14
482 T"Halkbank" DTB-nyň Saýat şahamçasy (VISA) Lebap w. Saýat etr. Sayat ş. Türkmenabat-25 
483 Tel.Gylyjow Caryýar Jumaýewiç Söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe G.Baýnazarow 100
484 "Görelde" SM-de söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
485 Tel.Orazow Baýramgeldi Hajymyradowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2087 k. (A.Berdiýew) 1 j.
486 "Arassa Gurluşyk" HJ, "Täze market" dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. A.Nyýazow ş-ly 74 j. 
487 Tel.Bondarenko Witaliý Waleriýewiç Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. Parahat-5 Ankara k. J.50
488 "Gurluşyk harytlar"dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş.Türkmenbaşy ş-ly k. 26/1
489 T"Halkbank" DTB-nyň Murgap şahamçasy (KARZ) Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Garaşsyzlyk 53
490 19 Dermanhana 1-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Murgap etrap Hassahana
491 19 Dermanhana 3-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Mollanepes d/b
492 19 Dermanhana 5-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Murgap ş-çe. Murgap etrap Hassahana
493 19 Dermanhana 6-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Murgap Daýhan bazary
494 "Garyşyk harytlary" dükany Mary w. Wekilbazar etr. Goňur d/b Türkmen ýoly k.
495 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. S.Nyýazow k. 1 Daýhan bazary
496 "Altyn zaman" DSM Söwda dükany №1 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
497 "Altyn zaman" DSM Söwda dükany №2 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
498 "Altyn zaman" DSM Söwda dükany №3 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
499 "Altyn zaman" DSM Söwda dükany №4 Daşoguz w. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje, 20-j
500 "Bedene guş et" dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  Zaman 9
501 "Dostluk" kafesy Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-ly "Dostluk" seýilgähi
502 "Dostluk" söwda dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-ly "Dostluk" seýilgähi
503 "Ýüpek ýoly" SM Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nyýazow ş-çe Azatlyk 1b j.
504 "Durmuş hyzmatlary" söwda nokady №1 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Muhadow k. Rozumboý kanalynyň demirgazyk tarapy 
505 "Awtoşaýlar" dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-ly 44
506 Tel.Maşaripow Anwar Kazakbaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Gülistan geň. Baýdak 13 j.
507 Söwda senagat merkezinde dükan №3 Aşgabat ş. Ruhabat etr. Altyn-Asyr k. Söwda senagat merkezi
508 Abadan etr. "Awtoşaýlar" dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan etr. Gökdere k. 9 j.
509 Söwda merkezinde O.Bekmyradowanyň №22 dükany Aşgabat ş. Ruhabat etr. Garadaşaýak Aşg. Toplumy
510 "Azyk harytlar" söwda dükany Lebap w. Sakar etr. Gülüstan d/b Görelde obasy Wahym k-çe
511 "Teke-bazar" 2-nji bazarynyň №19 dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
512 Tel.Ataýew Serdar Agamyradowiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Eziz han k. 3-j.
513 Tel.Orazmämmedow Ýusupberdi Ýakupberdiýewiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Bazar k. 133-j
514 Tel.Baýramdurdyýew Çarydurdy Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Türkmenbaşy ş-ly, "Ahal" bazary
515 Tel.Ýagmyrow Röwşen Jumadurdyýewiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Türkmenbaşy ş-ly, "Ahal" bazary
516 Tel.Nuryýew Eziz Kakabaýewiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Türkmenbaşy ş-ly, "Ahal" bazary
517 Akdepe etr. AJ Dükan №33 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, M.Gadamow k.
518 Akdepe etr. AJ Dükan №25 Daşoguz w. Akdepe etr.  O.Ärsasyýew d/b
519 Akdepe etr. AJ Dükan №29 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe, Mollanepes d/b
520 Akdepe etr. AJ Dükan №34 Daşoguz w. Akdepe etr.  Türkmenistan d/b
521 Köpugurly söwda bazarynyň gazna otagy Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
522 "Serdar" pagta egriji fabrigniň gazna otagy Daşoguz w. Daşoguz ş. Ruhnama 9
523 Söwda dükany №338 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
524 Dükan №4 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, j-2/3
525 Tel.Begmuradow Agamyrat Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Magtymguly k-etr
526 Tel.Ereşow Myrat Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Lälereýhan k. 21 j.
527 "Aşgabat-Lada" PJ Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Gurbansoltan eje k. 80-j
528 "Söwda öýi" Dükan №42  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6-j.
529 Söwda dükany №16 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
530 Çaphana we MTS dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. S.Türkmenbaşy k. Hydyr Pena HK
531 Dükan №57 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazarynyň A blogy
532 Dellekhana we gözellik salony Daşoguz w. Daşoguz ş. A.Niýazow 19
533 Tel.Koçkarow Dilşat Sultanbaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkez-3. j-5, öý-29
534 Dükan №429 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
535 Söwda dükany №236 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
536 Aşgabat foto Daşoguz w. Daşoguz ş. Alp-Arslan k.
537 Dükan №18 Daşoguz w. Gurbansoltan etr. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
538 Nur gözellik salony Daşoguz w. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje k.
539 Söwda dükany №222 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
540 Söwda dükany №126 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
541 Dükan №269 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
542 Söwda dükany №225 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
543 Hojalyk harytlar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman 7
544 Dükan №87 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary A blogy
545 Ýolöten AJ Söwda dükany №6  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Mollamurt k.
546 Ýolöten AJ Söwda dükany №8 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
547 Ýolöten AJ Söwda dükany №9 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Tahyrow k.
548 Ýolöten AJ Söwda dükany №33 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Ýagmurow k.
549 Ýolöten AJ "Şanly-sene" söwda dükany  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Görogly k.
550 Ýolöten AJ "Bahar" söwda dükany  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Pagta arassalaýjy kärhanasy
551 "Azyk harytlar" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Görelde 10
552 "Güneş dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Görelde 7
553 Miras dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly j-10
554 Gurluşyk harytlar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. A.Nyýazow k.
555 Söwda dükany №9 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
556 "Awto boýaglar" dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Alişer Nowaýy k.
557 Gök önümler" söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
558 Naharhana №27 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
559 Söwda dükany №213 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
560 Akdepe etr. AJ Dükan №2 Daşoguz w. Akdepe etr.  Ş.Taganow k.
561 Söwda dükan №2 Daşoguz w. Daşoguz ş. DWAJB "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk k. 10 j.
562 Ýolöten AJ Söwda dükany №1 Mary w. Ýolöten etr. Agzybirlik d/b
563 Ýolöten AJ Söwda dükany №2 Mary w. Ýolöten etr. Bereket d/b
564 Ýolöten AJ Söwda dükany №3 Mary w. Ýolöten etr. Agzybirlik d/b
565 Ýolöten AJ Söwda dükany №5 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
566 Ýolöten AJ Söwda dükany №11 Mary w. Ýolöten etr. Atçapar d/b
567 Ýolöten AJ Söwda dükany №11/1 Mary w. Ýolöten etr. Atçapar d/b
568 Ýolöten AJ Söwda dükany №12 Mary w. Ýolöten etr. Atçapar d/b
569 Ýolöten AJ Söwda dükany №13 Mary w. Ýolöten etr. Atçapar d/b
570 Ýolöten AJ Söwda dükany №15 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Pagtaçylyk instituty
571 Ýolöten AJ Söwda dükany №15/1 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Pagtaçylyk instituty
572 Ýolöten AJ Söwda dükany №17 Mary w. Ýolöten etr. Rahat d/b
573 Ýolöten AJ Söwda dükany №18 Mary w. Ýolöten etr. Rahat d/b
574 Ýolöten AJ Söwda dükany №19 Mary w. Ýolöten etr. Bereket d/b
575 Ýolöten AJ Söwda dükany №21 Mary w. Ýolöten etr. Baýraç d/b
576 Ýolöten AJ Söwda dükany №22 Mary w. Ýolöten etr. Baýraç d/b
577 Ýolöten AJ Söwda dükany №23 Mary w. Ýolöten etr. Baýraç d/b
578 Ýolöten AJ Söwda dükany №24 Mary w. Ýolöten etr. Şöhrat d/b
579 Ýolöten AJ Söwda dükany №26 Mary w. Ýolöten etr. Momotaý d/b
580 Ýolöten AJ Söwda dükany №28 Mary w. Ýolöten etr. Hakykat d/b
581 Ýolöten AJ Söwda dükany №29 Mary w. Ýolöten etr. Watan d/b
582 Ýolöten AJ Söwda dükany №30 Mary w. Ýolöten etr. Täze-durmuş d/b
583 Ýolöten AJ Söwda dükany №31 Mary w. Ýolöten etr. Täze-durmuş d/b
584 Ýolöten AJ Söwda dükany №32 Mary w. Ýolöten etr. Agzybirlik d/b
585 Ýolöten AJ Söwda dükany №34 Mary w. Ýolöten etr. Agzybirlik d/b
586 Ýolöten AJ Alty Asyr Söwda dükany  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Garaşsyzlyk k.
587 Ýolöten AJ Güneş Söwda dükany  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Gorkut-Ata k.
588 Ýolöten AJ Şöhrat Söwda dükany  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Parahat k.
589 "Söwda öýi" Dükan №55 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6-j.
590 "Meleguş" weterinar dermanhana №1 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Azady k. J.69 "Daýhan" myhmanhanasy
591 "Meleguş" weterinar dermanhana №3 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
592 Akdepe etr. AJ Dükan №17 Daşoguz w. Akdepe etr.  O.Durdyýew d/b
593 Akdepe etr. AJ Dükan №20 Daşoguz w. Akdepe etr.  Türkmenistan geň.
594 Akdepe etr. AJ Dükan №23 Daşoguz w. Akdepe etr.  O.Ärsasyýew d/b
595 Egin-eşik dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi kiçi etrapça, Akdepe k. söwda nokatlar hatary
596 "Egin-eşik" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Akdepe k. 3 Daýhan bazary j-160
597 "POLO" egin-eşik dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ruhnama k. 3 Diýar bazary j-160
598 Söwda merkezinde A.Allaberdiýewiň söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan etr. Negina 3
599 "Söwda öýi" Dükan №19 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6-j.
600 Dükan 332 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
601 Söwda nokady. Aşgabat ş. Köpetdag etr. Parahat 3/1, J.52
602 "Egin-eşik" dükany №16 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6 j.
603 Dükan №24 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72 j.
604 Söwda nokady. Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Ak ýol bazary, 4 pawelion
605 Dükan №64 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
606 Dükan №29 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
607 Naharhana  Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Ýeňiş k. 5-j
608 D-p3 Dükan №184 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
609 Söwda nokady. Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Azatlyk k. 27-nji mekdebiň garşysy
610 Dükan №22 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
611 Dükan №65 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
612 Dükan № D68C  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
613 "Söwda öýi" Dükan №19 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6 j.
614 Söwda nokady. Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Diýarbekir 106, Daýhan bazary
615 Söwda nokady. Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Hakykat 87
616 Söwda nokady. Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Hakykat 14
617 Söwda nokady. Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Akgala geňeşligi
618 Tel.Jumaýewa Jeren Amandurdyýewa Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. 2 senagat zolagyndaky Ýüp öndürýän seh
619 Tel.Soýunow Annaguly Penjiýewiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Görogly Beg Türkmen k.
620 Naharhana Lebap w. Türkmenabat ş. AJ birleşiginiň 5 bazary
621 Tel.Guzyýew Ozodbek Rozykulyýewiç Söwda nokady Lebap w. Serdarabat etr.  Türkmenistan d/b Katla k. 13
622 "Gündogar" kafesi Lebap w. Türkmenabat ş. Lälereýhan 32
623 Tel.Haýdarow Myrat Bahramowiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. 2 Daýhan bazary
624 "Süýji tagamlar" kafesi Lebap w. Türkmenabat ş. Mukaddes Ruhnama k. Gündogar bazary
625 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Ç.Wellekow k. 96
626 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. D.Gulmyradowyň k. 41-j.
627 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Uçgun k. 10-j.
628 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Birleşik d/b
629 Söwda nokady. Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Abadan geňeşligi
630 "Garagum" kafesi Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Dostluk k.
631 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k. 
632 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k. 
633 Söwda nokady. Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Gabakly geň. Bitaraplyk k.
634 "Dursunaý" gözellik salony Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Bitaraplyk k.
635 Egin-eşik dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary
636 Awtoşaýlar dükany №6 Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary
637 Azyk harytlar dükany  Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k.
638 "Egin-eşik"dükany  Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. S.Nyýazow k. 1 Daýhan bazary
639 "Gurluşyk harytlar" dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Respublikanskaýa k. 2 j.
640 Dükan № B38 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972 (Atatürk) 80
641 Dükan №1 (lorýok) Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
642 Dükan №2 (lorýok) Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
643 Dükan №3 (lorýok) Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
644  №303 Dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
645 Barkarar dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aşgabat k. 5-j.
646 Dükan №8 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
647 Dükan №139 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
648 Dükan №316/3 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
649 Söwda nokady  Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
650 Tel.Hatamow Ruslan Kadyrowiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi kiçi etrapça, j-22
651 Tel.Jorakulyýew Çarykuly Söwda nokady Lebap w. Garaşsyzlyk etr.  Bereket d/b Sazakly obasy
652 Tel.Gülzada Öwliýakuliýewa Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Mukam 8
653 Söwda nokady. Lebap w. Türkmenabat ş. AJ birleşiginiň 5 bazary
654 Dükan №22 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "6 Azatlyk" bazary, B.Annanow k. 89 j.
655 "Güneş" dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar etr. Pendi d/b
656 "Mekan" dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş-çe. Maru-şahu-jahan 4
657 "Toý sowgatlary" dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Murgap 7
658 "Aj.p" söwda dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Magtymguly k.
659 "Döwletli" söwda dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş-çe. Garly Ilamanow k.
660 Telefon we Kompýuter önümleri dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
661 T"Halkbank" DTB-nyň Tagtabazar şahamçasy (VISA) Mary w. Tagtabazar etr. T-bazar ş. Azatlyk 7
662 Ç-p2 Dükan №0897 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
663 Dükan №60 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
664 Dükan №24 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
665 Dükan №76 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
666 Dükan №4/31 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
667 Dükan №41 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
668 Dükan №26 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
669 Dükan №25 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
670 Gökdepe etr. AJ Gökdepe bazary №91 dükan Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe etr. AJ "Gökdepe" bazary
671 Gökdepe etr. AJ Gökdepe bazary №206 dükan Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe etr. AJ "Gökdepe" bazary
672 Akdepe etr. AJ "Altyn Asyr" kafesi Daşoguz w. Akdepe etr.  O.Ärsasyýew geň.
673 Akdepe etr. AJ Naharhana №3 Daşoguz w. Akdepe etr.  O.Ärsasyýew d/b
674 Akdepe etr. AJ Daýhan bazarynyň gazna otagyna Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. M.Gadamow k.
675 Dükan №48 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ak bazar hyzmatlar öýi
676 Dükan №129 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
677 Dükan №225 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
678 Söwda dükany №290 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
679 Dükan №393 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
680 Söwda dükany №121 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
681 Söwda dükany №29 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
682 Dükan №419 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
683 Söwda dükany №19 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
684 Dükan №83 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ak bazar hyzmatlar öýi
685 Söwda dükany №214 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
686 Azyk harytlar dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Gülüstan geň, Kätli obasy
687 Söwda dükany №127 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
688 Dükan №50-51 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ak bazar hyzmatlar öýi
689 Dükan №89 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
690 Dükan №299 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
691 Söwda dükany №438 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
692 "Bernur" gözellik salony Daşoguz w. Daşoguz ş. Hazyna hyzmatlar öýi
693 Naharhana №90 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ak bazar hyzmatlar öýi
694 Hojalyk harytlary Daşoguz w. Daşoguz ş. Şagadam 21/1
695 Hojalyk harytlary Daşoguz w. Daşoguz ş. Asudalyk 16
696 Dükan №143 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
697 Söwda dükany №313 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
698 "Geýim-gejim" dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
699 Dükan №394 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
700 Söwda dükany №490 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
701 "Erzurum Kebap" kafesi Aşgabat ş. Köpetdag etr.  Görogly k. 15-j.
702 Dükan № 70 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72-j.
703 Tel.Saj.ew Taňryberdi Kaýumowiç Söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Daýhan bazary
704 Tel.Baýdurdyýew Orazberdi Muhammetmyradowiç Söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Daýhan bazary
705 Tel.Ataýew Röwşen Amangeldiýewiç Söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Daýhan bazary
706 "Egin eşik" dükany № 19 Aşgabat ş. Ruhabat etr. AJ-niň 1 Bazary
707 "Azyk harytlary" dükany № 49 Aşgabat ş. Ruhabat etr. AJ-niň 1 Bazary
708 "Keramat" dükany  Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
709 Dükan № 2 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
710 Dükan №21, ýerzemin Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6 j.
711 Tikim Atelýe № A14d Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
712 Gurnama dükany № 6 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
713 Gurnama dükany № 2 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
714 Ç-p1 Dükan №2629 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
715 Tel.Annadurdyýew Dörtguly Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr.  Parahat 2/3, J.4, öý-87 ýarym ýerzemin
716 Dükan №5-24 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "Arzuw" hojalyk hasaplaşykly bazary, Andalyp 254a k.
717 Gurluşyk söwda nokady Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Şapak k.
718 Ýolöten AJ Söwda dükany № 7/1 Mary w. Ýolöten etr. Rahat d/b
719 Ýolöten AJ Söwda dükany № 10 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Saryhan k. 
720 Ýolöten AJ Söwda dükany № 14 Mary w. Ýolöten etr. Atçapar d/b 
721 Ýolöten AJ Söwda dükany № 16 Mary w. Ýolöten etr. Rahat d/b
722 Ýolöten AJ Söwda dükany № 20 Mary w. Ýolöten etr. Watan d/b
723 Ýolöten AJ Söwda dükany № 24/1 Mary w. Ýolöten etr. Watan d/b
724 Ýolöten AJ Söwda dükany № 25 Mary w. Ýolöten etr. Momataý d/b
725 Ýolöten AJ Söwda dükany № 27 Mary w. Ýolöten etr. Hakykat d/b
726 Ýolöten AJ Aýna söwda dükany  Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Mary Serhetabat ýoly
727 "Ahmet" dükany  Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe S.Nyýazow 21
728 "Rysgal" dükany  Lebap w. Sakar etr. Garamahmyt geň. Babadaýhan oba S.Nyýazow k.
729 Söwda dükany №415-416 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
730 Söwda dükany №549 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
731 Dükan №17 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
732 Türgenleşik zaly Daşoguz w. Daşoguz ş. Asudalyk 16
733 Dükan №104 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
734 Dükan №12 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
735 Dükan №227 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
736 Dükan №547 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
737 Dükan №14 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
738 Söwda dükany №242 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
739 Söwda dükany №431 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
740 Söwda dükany №340 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
741 Söwda dükany №315 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
742 Tel.Amatdyýew Ýazmyrat Çaryýarmyradowiç Söwda nokady Ahal w. Ak bugdaý etr.  Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
743 Tel.Ataniýazow Rüstem Aşyrgeldiýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly etr. AJ bazary
744 Dükan № 47 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6-j.
745 Dükan №86 Aşgabat ş. Berkararlyk etr.  1938 (Metallist) k.
746 Türkmenistanyň IIM-i, ÝGG nokat 1 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
747 Türkmenistanyň IIM-i, ÝGG nokat 2 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
748 Türkmenistanyň IIM-i, ÝGG nokat 3 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
749 Türkmenistanyň IIM-i, ÝGG nokat 4 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
750 Konselýar harytlar dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
751 Telefon we aksesuar harytlar dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
752 Dükan №02 Aşgabat ş. Ruhabat etr. Garadaşaýak ýaşaýyş toplumynyň SM
753 Telekeçi N.Nobatowyň hasaplaşyk nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2025 k. 17-j.
754 Tel.Sahatmamedowa Hallygözel Söwda dükany Lebap w. Birata etr. Mäti Ödaýew k.
755 "Şadurdy" minimarket dükany Lebap w. Birata etr. Gazojak ş-çe Azady k. 
756 "Arzuw" dükany Lebap w. Birata etr. H.Babaýew k. 54-j
757 "Gündelik harytlar" dükany Lebap w. Birata etr. Mäti Ödaýew k.
758 "Gündelik harytlar" dükany Lebap w. Birata etr. Mäti Ödaýew k.
759 Çaga-Eşiikler dükan №303A, 3-nji  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
760 "Parfýumeriýa harytlary" dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Howdan "W" 88-j. ýerzemin
761 "Azyk harytlary" dükany №1 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. M.Kösäýew k. 86-j.
762 Senagat we hojalyk harytlary Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72-j.
763 Söwda nokady 3. Dükan 61 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
764 Dükan 207 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Çagalar dünýäsi" SDAM, Garaşsyzlyk ş-ly
765 Azyk önümler dükany Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Hazar k. 1-j
766 Dükan 66 Ahal w. Ak bugdaý etr.  Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
767 Dükan 9 Ahal w. Ak bugdaý etr.  Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
768 "Oýnawaçlar" dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. Lebap köpugurly söwda bazary H-6, Ç-148 dükan
769 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Çaltut geň. Nyýazow k.
770 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Amaşagapan d/b
771 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Bazar k. 121-j.
772 Söwda nokady. Ahal w. Babadaýhan etr.  Turkmenistan d/b
773 Söwda nokady. Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. D.Gulmyradow k. 66-j.
774 Tel.Rejepow Begaly Rejebaliýewiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. B.Kerbabaýew k. 117-j.
775 Tel.Kakabaýew Gurbanmuhammet Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Molodejnaýa k. 7-j.
776 T"Halkbank" DTB Tejen şahamçasy (VISA) Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Magtymguly k. 19-j.
777 T"Halkbank" DTB-nyň Türkmenbaşy şahamçasy (VISA) Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Kosmonaflar jay-1
778 "Täjir" dükany, "Kenar" bazary Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 29A
779 "Tolkun" dükany  Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Azady k. 56-j.
780 "Daýhan" bazary Dükan №55  Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 29A
781 "Şagadam" SM, Dükan №44  Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Balkan k. 10-j.
782 "Daýhan" bazary Dükan №124 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aşgabat k. 29A-j.
783 "Kenar" SM, Salon "Melek" Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aşgabat k. 5b-j.
784 "Dostluk" dükan Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 29A
785 "Kenar" dükan Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 78
786 "Zyýar" dükan Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 65
787 "Arman" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  1 mkr. Parahat k.
788 Gozgalmaýan emlägi bellige almagy baradaky gullugyň Türkmenbaşy ş. bölümi Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Awaza etr. Awaza k.
789 "Gurluşyk harytlary" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 29A
790 "Lacoste" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aşgabat k. 5b-j.
791 "Daýhan" bazary Dükan №5 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 29A
792 "Kenar" ST, "Jülge" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aşgabat k. 
793 Egin-eşikler dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
794 Tel.Hojamgeldiýew Baky Geldibaýewiç Söwda nokady Aşgabat ş. Ruhabat etr. Garadaşaýak ýaşaýyş toplumynyň SM
795 Tel.Orazowa Bibigözel Söwda nokady Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
796 Dükan №12 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
797 Dükan №22 Lebap w. Türkmenabat ş. 3 Daýhan bazary, Diýar ş-ça
798 "Serbelent " HK Lebap w. Türkmenabat ş.  T.Esenowa 15
799 Tel.Kadyrow Şöhrat Baýmuratowiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi Dynç Alyş Seýilgähi
800 Dükan № D095 Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary, D3 blogy
801 Tel.Kakabaýew Gaýgysyz Agmyratowiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi bazary
802 Tel.Rozyýewa Güljahan Çaryýewna Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi 1 bazary
803 Tel.Hojabaýewa Çinar Tohtaýewna Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Kerki k. Bahar SM
804 Dükan №141 Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary, H6 blogy
805 Tel.Egemberdiýew Akmyrat Ikramowiç Söwda nokady Lebap w. Serdarabat etr.  N.Gutlyýew geň. Könaryk oba M.Saparlyýew 23
806 Tel.Jumakulyýewa Nigara Italmasowna Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi 2 bazary
807 "Tolkun" dükany  Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 107a
808 Dükan №18 Balkan w. Balkanabat ş.  "Jennet" bazary, 199 kwartal 
809 Dükany №111 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
810 Dükan №251 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Daşoguz köpugurly söwda bazary
811 Tel.Saidbaýew Ulugbek Allabergenowiç Söwda nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. Parahat 27
812 Dükan №552 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Zaman 14
813 Dükan №271 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Daýhan bazary
814 Dükan №59, №60 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Bitaraplyk 10, "Ak bazar" hyzmatlar öýi 
815 "Azyk harytlar" söwda dükany  Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Hasylçy geň. Hojamuradow k. 
816 "Ýaz" awtoşaylar dükany №40 Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe. Ak-altyn k. 
817 "Ýaz" gurluşyk harytlar dükany №39 Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe. Ak-altyn k. 
818 Tel.Toraýew Maksud Azatbaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow d/b
819 Tel.Amansaryýew Myrat Bazarowiç Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1995 (Galkynyş) k. 54-j.
820 Tel.Myradow Saparmyrat Söwda nokady Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew SM, 1 gat
821 "Awtoşaýlar" dükany  Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Işçiler 35
822 "Çynar" fotostudiýa  Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Türkmenbaşy ş-ly. 13-j.
823 D Dükan №331 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
824 Dükan № 96 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan k. 24 j. Abadan HH bazary
825 Tel.Mowlýamow Allamyrat Akmuradowiç Söwda nokady Lebap w. Atamyrat etr. Astanababa geňeşligi
826 "MTS" ekspress söwda nokady №2 Lebap w. Atamyrat etr. Astanababa geňeşligi
827 "MTS" ekspress söwda nokady №3 Lebap w. Atamyrat etr. Çekir geňeşligi
828 Tel.Narzyýew Hydyr Hemraýewiç Söwda nokady Lebap w. Sakar etr. Jeňňel geň. Bereketli oba. Magtymguly 27
829 D-p2 Dükan №1286 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
830 Tel.Bäşimow Orazmyrat Söwda nokady Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
831 Dükan № 34 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 30 ÝJT 3 bazary
832 Ç-p2 Dükan №2717 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
833 E-p4 Dükan №2283 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
834 E-p4 Dükan №2269 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
835 Dükan № 78 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
836 Dükan №15-16 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk 10 
837 Söwda dükany №516 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
838 Dükan №543 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
839 D Dükan №273 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
840 Dükan № 6 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
841 Tel.Garlyýew Ýazberdi Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Garaşsyzlyk 6
842 Tel.Çaryýarow Daňatar Aşyrowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. S.Karamow 44
843 Tel.Garagulow Döwletmyrat Goşaýewiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Ahal k. 2-j.
844 Tel.Halmyradow Begenç Begmyradowiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Ç.Wellekow k. 116-j.
845 Tel.Berdiýew Döwletgeldi Batyrowiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Pioner k. 4-j.
846 Tel.Hoj.ew Meýlis Reimowiç Söwda nokady Lebap w. Birata etr. Mäti Ödaýew k.
847 Tel.Kurbanowa Ogulbaýram Söwda nokady Lebap w. Birata etr. Gazojak ş. Merkezi bazary, j-63
848 Dükan №33 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Daýhan bazary
849 G.Nyýaztuwakowyň söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş. 30 k. 942-j.
850 Tel.Tuwakow Annatuwak Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. j-860
851 Tel.Orazgeldi Gurbanmämmedow Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. j-378
852 Tel.Abdyrahymow Nurtagan Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. 24 691
853 Tel.Gulaýym Arazdurdyýewa Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. j-101
854 Tel.Akmämmedow Akmämmet Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe.
855 Tel.Saparow Allaberdi Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Çekişler obasy j-1
856 Tel.Mämmedowa Amangül Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. 2 46
857 Tel.Mäkijanowa Akjemal Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. 16 534
858 Tel.Sarygulyýew Şamyrat Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Garadepe ş-çe, 328-j.
859 Tel.Tuwakowa Arazbibi Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe. 
860 Akdepe etr. AJ Daýhan bazary Naharhana №5 Daşoguz w. Akdepe etr.  Akdepe ş-çe. O.Ärsaryýew k. Daýhan bazary
861 Dükan №112 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Daşoguz köpugurly söwda bazary
862 Dükan №83 Daşoguz w. Daşoguz ş.  "Nygmat" bazary
863 Dükan № A-328a Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
864 Dükan № 7 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan k. 24-j. Abadan HH bazary
865 T"Halkbank" DTB Daşoguz şahamçasy (VISA) Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly, j-36
866 Dükan №13 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
867 "Ýyldyz" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Awaza 2
868 Dükan №1 , "Daýhan" bazary Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly 29A
869 "Awtoserwis"  Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Döwletli k.
870 "Elin" dükany Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Wepaýew 4
871 "Guwandar-fitçi" naharhana  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72 j.
872 Tel.Gylyjow Öwezgeldi Nazarowiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Orjanikidze k. 76-j
873 Tel.Baýymow Suhanberdi Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Dostluk d/b
874 "Şeker konditer" HK Mary w. Wekilbazar etr. Goňur d/b 
875 Dükan № 97 Azyk harytlary Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
876 Tehniki enjamlar dükany 11 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
877 Haly dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 4 A
878 Tel.Allaberdiýew Agamyrat Söwda nokady Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe, G.Çernowa
879 T"Halkbank" DTB-nyň B.Türkmenbaşy şahamçasy (VISA) Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe. k.Amyderya-55
880 Tel.Rahmanow Atamyrat Ereşkulyýewiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly. j-80
881 Tel.Sawden Gulnara Rawgatowna Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Himik etrapça. j-1W, korpus A
882 Ruhabat Dokma toplumynyň "Döwletli eller" dükany Aşgabat ş. Ruhabat etr. Aşgabat-Gökdepe aýlaw ýolunyň 16 kilometri
883 Awtoulag ýaglary söwda dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Gurbansoltan eje k. 304-j
884 "Kristina" surat salony Aşgabat ş. Köpetdag etr. Andalyp k. J.78/1, "AB Merkezi" täjirçilik merkezi
885 Dükan № 30 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
886 A Dükan №23 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
887 Dükan № 83 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe etr. AJ "Gökdepe" bazary
888 Egin-Eşik dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
889 Dükan № 87 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
890 Dükan № 101 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
891 "Egin-Eşik" dükany  Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
892 Tel.Muhammedow Hallygylyç Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
893 "Älemgoşar" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  2 söwda bazary, 5 mkr. 
894 "Sowgatlar" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Bagt köşgi
895 "Älemgoşar" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  2 söwda bazary, 5 mkr. 
896 Söwda nokady  Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
897 Dükan №5 Balkan w. Balkanabat ş.  "Lomaý we bölek" SM
898 "Gurluşyk" dükan Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 141
899 Dükan № 7 Balkan w. Balkanabat ş.  "Jennet" bazary, 199 kwartal 
900 Dükan № 242 Balkan w. Balkanabat ş.  "Lomaý we bölek" SM
901 Dükan № 109 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
902 Dükan № 127 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
903 D Dükan №269 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
904 Söwda nokady  Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1982 Halturin k. J.91
905 Söwda nokady  Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
906 D Dükan №2818 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
907 "Nokat" kompýuter satyş we hyzmatlar dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. S.Nyýazow 98
908 "Arzuw" egin-eşik dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. S.Nyýazow 21
909 "Awtoşaýlar" dükany Lebap w. Atamyrat etr. Astanababa geňeşliginiň merkezi
910 Tel.Namazow Galib Guseýnkuly ogly Söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. B.Annanow 1916 k. J.2
911 "Tehniki enjamlar" dükany Lebap w. Serdarabat etr.  5 bazary
912 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe. A.Kekilow 46
913 Dellekhana Lebap w. Türkmenabat ş. Garaşsyzlyk 19
914 "Sergi mebel" söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. B-Türkmenistan 47
915 Tel.Öwezdurdyýew Serdar Allaberdiýewiç Söwda nokady Lebap w. Türkmenabat ş. 3 kwartalyň çäginde Ýassy-Depe kanalyň demirgazyk kenary
916 Söwda nokady  Lebap w. Türkmenabat ş. Nyzamy k. Döwrebap toý mekany
917 Söwda nokady  Lebap w. Türkmenabat ş. Lälereýhan 21
918 B-p1 Dükan №0486 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
919 B-p1 Dükan №0484 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
920 A-p3 Dükan №0419 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
921 E-p4 Dükan №1701 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
922 Dükan № 13 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Jennet" bazary , N.Andalyp k. 5 j. 
923 Dükan №13  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Gülüstan" SM, 2011 (Azady) k. 72 j.
924 Dükan № 1118 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
925 "Ylham" çaýhanasy Balkan w. Esenguly etr.  Ekerem ş-çe. j-8, öý-12
926 "Alys-Aý" naharhanasy Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Nyýazow ş-ly. J.404
927 Dükan №226 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
928 Dükan №5 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Jennet" bazary , N.Andalyp k. 5 j. 
929 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №5 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
930 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №6 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
931 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №7 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
932 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №8 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
933 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №9 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
934 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №10 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
935 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №11 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
936 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №12 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
937 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №13 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
938 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №14 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
939 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №15 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
940 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №16 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
941 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №17 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
942 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №18 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
943 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №19 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
944 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №20 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
945 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №21 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
946 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №22 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
947 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №23 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
948 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №24 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
949 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №25 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
950 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №26 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
951 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №27 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
952 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №28 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
953 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №29 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
954 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №30 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
955 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №31 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
956 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №32 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
957 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №33 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
958 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №34 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
959 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №35 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
960 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №36 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
961 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №37 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
962 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №38 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
963 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №39 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
964 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №40 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
965 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №41 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
966 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №42 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
967 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №43 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
968 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №44 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
969 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №45 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
970 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №46 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
971 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №47 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
972 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №48 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
973 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №49 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
974 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №50 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
975 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №51 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
976 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №52 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
977 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №53 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
978 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №54 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
979 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №55 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
980 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №56 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
981 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №57 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
982 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №58 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
983 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №59 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
984 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №60 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
985 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №61 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
986 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №62 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
987 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №63 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
988 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №64 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
989 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №65 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
990 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №66 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
991 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №67 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
992 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №68 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
993 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №69 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
994 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №70 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
995 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №71 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
996 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №72 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
997 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №73 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
998 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №74 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
999 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №75 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1000 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №76 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1001 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №77 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1002 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №78 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1003 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №79 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1004 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №80 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1005 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №81 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1006 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №82 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1007 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №83 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1008 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №84 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1009 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №85 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1010 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №86 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1011 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №87 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1012 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №88 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1013 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №89 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1014 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №90 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1015 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №91 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1016 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №92 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1017 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №93 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1018 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №94 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1019 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №95 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1020 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №96 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1021 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №97 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1022 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №98 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1023 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №99 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1024 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №100 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1025 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №101 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1026 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №102 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1027 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №103 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1028 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №104 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1029 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №105 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1030 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №106 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1031 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №107 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1032 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №108 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1033 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №109 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1034 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №110 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1035 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №111 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1036 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №112 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1037 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №113 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1038 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №114 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1039 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №115 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1040 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №116 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1041 Türkmenistanyň IIM-i PÝGM Hasaplaşyk nokady (uprawl) №117 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1042 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №118 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1043 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №119 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1044 "Ak Mekan" naharhana Aşgabat ş. Köpetdag etr. Ýaşlar k. J.46 "Ak Mekan" SM
1045 Azyk harytlary dükany Lebap w. Saýat etr. Awçy geň. Awçy obasy
1046 Söwda nokady №1 Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1047 Söwda nokady №2 Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1048 Dükan № 33 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
1049 Dükan № 38 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Türkmenistan" DSM, Magtymguly ş-ly 73-j.
1050 Dükan № 87 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1051 D Dükan №178 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1052 Awtoşaýlar dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. A.Annaniýazow k.
1053 Dükan № 34 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. J.6 , Söwda öýi
1054 T"Halkbank" B.Türkmenbaşy şah. Hojambaz gullugy (VISA) Lebap w. Hojambaz etr. Hojambaz ş-çe. S.Nyýazow 12
1055 Söwda nokady 2 Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe, Gurluşykçy k.
1056 "Bereket" SM söwda nokady Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe, Gurluşykçy k.
1057 Söwda nokady №2 Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly. j-80
1058 "Altyn Gözbaş" HK Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1957 k. J.13
1059 "Altyn-Aý" dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Magtymguly ş-ly 124-j.
1060 Dükan №40 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Jennet" bazary , N.Andalyp k. 5 j. 
1061 A-p2 Dükan №0145 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1062 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №120 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1063 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №121 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1064 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №122 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1065 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №123 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1066 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №124 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1067 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №125 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1068 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №126 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1069 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №127 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1070 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №128 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1071 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №129 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1072 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №130 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1073 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №131 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1074 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №132 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1075 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №133 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1076 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №134 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1077 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №135 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1078 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №136 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1079 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №137 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1080 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №138 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1081 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №139 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1082 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №140 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1083 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №141 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1084 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №142 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1085 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №143 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1086 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №144 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1087 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №145 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1088 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №146 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1089 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №147 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1090 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №148 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1091 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №149 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1092 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň P.Ý.G.B Hasaplaşyk nokady (şäher) №150 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly 85 j.
1093 Dükan № 43 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Türkmenistan" DSM, Magtymguly ş-ly 73-j.
1094 A-p2 Dükan №288 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1095 Tel.Artykow Berdimyrat Akmuhammedowiç Söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A "Görelde" SM
1096 Sakarçäge etr. AJ Mary w. Sakarçäge etr. Soltanyz geň.
1097 "Dostluk" kafe  Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Galkynyş k.
1098 "Wenera" dükany Mary w. Mary ş. Gurbansoltan Eje 17
1099 "Çagalar dünýäsi" dükan № D-05 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Çagalar dünýäsi" SDAM, Garaşsyzlyk ş-ly
1100 "Sowgat" dükany Lebap w. Garabekewül etr.  Garabekewül ş-çe. Seýdi k. 
1101 Dermanhan №24 Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  S.Nyýazow Daýhan birlesşigi. Saglyk öýi №1
1102 №24 Dermanhanyň №1 şahamçasy  Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe. G.Çernowa 23
1103 №24 Dermanhanyň №2 şahamçasy  Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Daşrabat obasy
1104 №24 Dermanhanyň №4 şahamçasy  Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Döwletli ş-çe. ş-ly 9
1105 Dükan № 12 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Altyn Asyr" söwda öýi
1106 Dükan № 19 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Paýtagt" SM, 10 ýyl Abadançylyk ş-ly 60 j.
1107 "Özaýlar" golçur kärhanasy Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1926 (3 5 ýyllyk) k. J.81
1108 Dükan № 75 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1109 Dükan № 76 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1110 Dükan № 24/25 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1111 Dükan № 12/13 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1112 Dükan № 10 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan etr. AJ-niň 1 Bazar
1113 Tel.Hommenow Gurbanjuma Söwda nokady Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Saryhan k.
1114 D Dükan №281 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1115 Naharhana № 17 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Azatlyk k. Naharhana
1116 Ç-p1 Dükan №0764 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1117 A Dükan №2400 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1118 Ç Dükan №2663 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1119 Dükan №560 Daşoguz w. Daşoguz ş.  "Daşoguz köpugurly söwda bazary"
1120 Tel.Döwletow Jawlonbek Agajanowiç Söwda nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-lynyň ugry
1121 Telekeçi F.Saburowanyň suw öndürýan desgasy Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Muhadow k.
1122 Tel.Džabbarow Bahtiýor Şamyratowiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş.  "Daýhan" bazary 
1123 Dükan №559 Daşoguz w. Daşoguz ş.  "Daşoguz köpugurly söwda bazary"
1124 "Ruhubelent" Ýapyk kysymly PJ Aşgabat ş. Abadan etr. Gurbansoltan eje ş-ly, J.3
1125 "Çatma" HK, kafe  Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1126 Dükan № 18 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan AJ-nyň 1 bazary
1127 Dükan № 83 Aşgabat ş. Ruhabat etr. AJ-niň 1 Bazary
1128 Dükan № 21 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan AJ-nyň 1 bazary
1129 "Dehistan" çaýhanasy Balkan w. Esenguly etr.  Bugdaýly ob. Balkanabat-Esenguly gara ýoly, Madaw çatrygy
1130 Tel.Atanazarow Aşyrmyrat Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Garadepe ş-çe, 781-j.
1131 Tel.Elýasowa Amangül Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Çekişler obasy j-40
1132 "Aýly-Agşam" kafe Daşoguz w. Daşoguz ş. Andalyp 13/1
1133 Söwda dükany № 13 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Türkmenbaşy ş. bilen Magtymguly ş. ýerasty geç.
1134 Gurluşyk harytlar Dükan №1 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Halklaryň dostluk k.
1135 "Lezzetli" naharhana Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. J.Mämetjumaýew 39/a
1136 Egin-Eşik Dükan №265 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary, Galkynyş 23 j.
1137 Gurluşyk harytlar Dükan №25 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
1138 "Maralar" söwda dükany №5 Lebap w. Türkmenabat ş. Asudalyk we Azatlyk k. "Lomaý" ST
1139 "Çagalar" egin-eşik dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. Ruhnama k. 3 Diýar bazary 
1140 "Paýhasly Ömür" hojalyk jemgiýeti Lebap w. Saýat etr. Mülk geňeşligi. Gyzan oba
1141 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Baba Hudaýkulyýew k.
1142 Azyk harytlary dükany Lebap w. Saýat etr. Çowdur geň. Çowdur obasy 
1143 Awtoýuwalga nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Himik k/etr Ata Salyh we Azatlyk k. çatrygy
1144 "Et-Şöhlat önümleri" söwda nokady №1 Lebap w. Serdarabat etr.  LWAJB-niň 5 bazary 
1145 "Et-Şöhlat önümleri" söwda nokady №2 Lebap w. Türkmenabat ş. 1-senagat zolagy Lebaplezzet AGPJ-niň Gündogary 
1146 "Et-Şöhlat önümleri" söwda nokady №3 Lebap w. Türkmenabat ş. Merkezi daýhan bazary
1147 №28 Dermanhanyň №2 şahamçasy  Lebap w. Hojambaz etr. Mekan geň. Garaşsyzlyk 56
1148 №28 Dermanhanyň №3 şahamçasy  Lebap w. Hojambaz etr. Beşir geň. E.Kulyýewa k. 2-j
1149 №28 Dermanhanyň №4 şahamçasy  Lebap w. Hojambaz etr. Burdalyk geň. Serdar k. 2-j
1150 Azyk harytlar dükany №1 Lebap w. Serdarabat etr.  AJB-niň 5 bazaryndaky 176 söwda nokady
1151 Azyk harytlar dükany №2 Lebap w. Türkmenabat ş. Ak Altyn k. Şähergurluşyk we Hyzmat bazary
1152 Gurlyşyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ak Altyn k. Şähergurluşyk we Hyzmat bazary
1153 "Azyk harytlar" dükany  Lebap w. Sakar etr. Ýalkym d/b S.A.Nyýazow k.
1154 "Matalar söwda" dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. Lebap köpugurly söwda bäazary, A-4 bölümi, A-058 dükan
1155 "Gril" söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. 3 Daýhan bazary
1156 "Awto şaýlar" söwda dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. Lebap 22
1157 Azyk harytlar dükany  Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çe. A.Muradow k.
1158 Hojalyk harytlar dükany  Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostuk ş. Gurluşyk k.
1159 Azyk harytlar dükany  Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Ýeňiş d/b
1160 "Gunça" Hyzmat ediş öýi. Dükan № 1 Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýzow ş-ly. 134 j.
1161 Elektron harytlar dükany  Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Kemine k. 180 j.
1162 Dükan № 13 Balkan w. Balkanabat ş.  2 söwda bazary, 5 mkr. 
1163 Tel.Täçmämmedow Serdar Magtymgulyýewiç Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 191 Ýeňiş k. Ofis j.
1164 Dükan № 221 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
1165 Dükan № 89 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
1166 Tel.Iljanowa Ogulgül Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Diýarbekir köçäniň ugrunda
1167 Tel.Maşaripow Azizbek Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Hakykat k. ugrunda
1168 Söwda nokady  Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Akgala geňeşligi
1169 Dükan № 5 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Türkmenbaşy ş. bilen Magtymguly ş. ýerasty geç.
1170 "Käzim" HK, Hammam № 3 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Mollakara k. J.43
1171 "Käzim" HK, toý mekany Ahal w. Baharly etr.  Arçman obasy
1172 Awtoýuwalga nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1957 (Oguzhan) k. J.13
1173 "Altyn Aý" Foto we çaphana hyzmatlar Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1932 (Bomako) 28/2
1174 E-p1 Dükan №2057 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1175 "Aşgabat" kafe Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly. j-3 A
1176 "Görelde" SM, Nokat 1  Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe, Mollanepes 1/A
1177 "Görelde" SM, Nokat 3 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe, Mollanepes 1/A
1178 Sakarçäge etr. AJ Naharhana №2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. "Daýhan" bazary
1179 Sakarçäge etr. AJ Naharhana №3 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. "Daýhan" bazary
1180 Sakarçäge etr. AJ Naharhana №7 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Baýnazarow 6
1181 Egin eşik söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Zawot k.
1182 Beko söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
1183 "SMS" kafe Mary w. Mary ş. Arçabil 3
1184 "Altyn Aý" kafe nokat 1 Mary w. Mary ş. Altyn Asyr aýlaw ýoly
1185 "Ogulnur" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Magtymguly k.
1186 "Amatly" dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Täze bazar
1187 "Oglak" haly dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Täze bazar
1188 "Hojalyk harytlar" dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Türkmenbaşy ş-lynyň ugry
1189 "Söwda we ilata hyzmaty" nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Diýar geň. Galkynyş oba
1190 Dükan №487 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Daýhan bazary
1191 Dükan №31 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. BB 3 hojalyk bazary
1192 Dükan №26 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Bagtyýarlyk" SDAM, Oguzhan k. 112 j. 
1193 D blog, Dükan №304 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1194 "Agzybirlik" HJ, "Awtoulag we ätiýaçlyk şaýlar" dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2077 (Kirow) k. J.1
1195 "Altyn hyzmat" kompýuter dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan k. J.108, ýarym ýerzemin 
1196 Söwda nokady №1 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2060 (Ostrowskiý) J.53, ýerzemin
1197 Söwda nokady №2 Aşgabat ş. Köpetdag etr. 2011 (Azady) J.12, ýarym ýerzemin
1198 "Kosmetiki we parfýumeriýa harytlar" dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1199 Tel.Hallyýew Gurbannyýaz Öwezmyradowiç Söwda nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1200 "Altyn Daň" kafe Aşgabat ş. Köpetdag etr. Türkmenbaşy ş-ly. J.49
1201 "Tutular" dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2087 (A.Berdiýewa) k. J.26
1202 Dükan №25 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
1203 Dükan №26 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
1204 "Azyk harytlar" Dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Parahat-6 etrapça, J.91
1205 "Azyk harytlar" Dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan k. J.98/1
1206 D blog, Dükan №126 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1207 D blog, Dükan №070 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1208 Egin-eşik Dükan № 81 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1209 Egin-eşik Dükan № 84 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1210 Egin-eşik Dükan № 98 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1211 Dükan № 71 Aşgabat ş. Ruhabat etr. AJ-niň 1 Bazary
1212 Dükan № 15 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1213 "Berkarar" SM 1-gat B35 blok Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
1214 Söwda nokady 2 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1215 "Gurluşyk" HJ Söwda dükany №311 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1216 Plastik gapy we aýna dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Kemine k. 172 j.
1217 Gurlyşyk materiallary dükany Ahal w. Ak bugdaý etr. M.Sopyýew d/b, "Ak Tam" GM we SH kombinaty
1218 B-p2 Dükan №563 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1219 "Şadurdy minimarket" dükany Lebap w. Birata etr. Gazojak ş. Merkezi bazary, Azady k.
1220 Dükan №226 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk 52. Köpugurly söwda bazary 
1221 Dükan №56 Daşoguz w. Daşoguz ş. Döwlet lomaý söwda firmasy 2"Daýhan" bazary
1222 Arzuw k. 26 j. Aşgabat ş. Ruhabat etr. Ýasmansalyk ýaşaýyş toplumy
1223 "Yrsgal" myhmanhana Mary w. Mary ş. Ata-Köpek 2
1224 Merw söwda firma "Döwlet lomaý bölegi"  Mary w. Mary ş. Atabaýew k
1225 D Dükan №150 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1226 D-p2 Dükan №1285 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1227 D Dükan №1209 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1228 D Dükan №1082 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1229 B-p1 Dükan №518 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1230 Dükan № 224C Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1231 A-p1 Dükan №0044BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1232 "Zümmeret" zergärçilik önümleri merkezi Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bitarap Türkmenistan ş-ly 137/1, Dükan №5
1233 Tel.D.Işanowyň hasaplaşyk nokady "Ammar" Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. G.Kulyýew k. 6 j.
1234 Söwda nokady  Aşgabat ş. Abadan etr. Ahal ş-ly J.45
1235 G.Solodownikowanyň söwda nokady  Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1916 k. 153-j.
1236 A-p1 Dükan №0052BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1237 A-p2 Dükan №0209 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1238 Söwda nokady  Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2060 k. J.30
1239 A-p1 Dükan №0075 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1240 A-p1 Dükan №0068 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1241 T"Halkbank" DTB-nyň Esenguly şahamçasy Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-ce. D.Azady k. 356-j.
1242 Dükan №377 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1243 Söwda nokady  Aşgabat ş. Köpetdag etr. 10 ýyl Abadançylyk k. J.143
1244 D-p2 Dükan №1253 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1245 "Arzuw" dükanynyň tikinçilik sehi  Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bitarap Türkmenistan ş-ly J.213
1246 Ç-p1 Dükan №0836 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1247 A-p3 Dükan №0425 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1248 A-p3 Dükan №0426 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1249 Tel.Amanow Döwran Döwletgeldiýewiç Söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1989 k. J.33/1
1250 A-p3 Dükan №380 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1251 Dükan№ 21 Aşgabat ş. Abadan etr. Bagyr ýaşaýyş toplumy, A.Jallyýew k.
1252 Gözellik salony Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1995 (Galkynyş) k. 54 j.
1253 Gurlyşyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Baba Hudaýkulyýew k. 
1254 S.Hemraýewanyň söwda dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Daýhan bazary
1255 Awto-şaýlar dükany № 1 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Azatlyk k. 2-j.
1256 Awto-şaýlar dükany № 2 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Ahal k. 12-j.
1257 Ýeňil gurnama dükança  Mary w. Mary ş. Köp ugurly bazarynyň çägi
1258 Söwda nokady  Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şöhrat geň. Buýanly obasy 
1259 Söwda nokady  Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Gulistan geň. Ketli obasy, Mebel sehi 
1260 Awtoşaýlar we abatlaýyş dükany  Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1916 we Hoja Ahmet Ýasawy k.çatrygy. j-167
1261 Söwda nokady  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1262 Gözellik salony №7 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow ş-ly. 186 j.
1263 Azyk harytlar dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 73 j. "Kümüş Aý" SM
1264 Hojalyk harytlar dükany  Aşgabat ş. Köpetdag etr. K.Libkneth k. 39A j. "Uniwersal" SM
1265 "Arzuw" fotostudiýa Aşgabat ş. Berkararlyk etr. A.Berdiýew k. 135/1
1266 Tel.Mämiýew Aşyrtagan Taýlyýewiç Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  2 söwda bazary, 5 mkr. 
1267 Garbanyşhana (Bufet) Daşoguz w. Daşoguz ş.  Daýhan bazary
1268 Söwda nokady  Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. 10 ýyl Abadanlyk k.
1269 Söwda nokady  Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Türkmenistan k. 3
1270 Tel.Orazow Kerim Tirkişowiç Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Kolsowa k. 5-j.
1271 "Azatlyk dükany"  Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 209
1272 Söwda nokady. Lebap w. Türkmenabat ş. Amul ş. Jygalybeg k. j.80 o.4
1273 Azyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Garaşsyzlyk 10
1274 Awto şaýlary söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ýalkym 38
1275 Dükan 173 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1276 "Azyk harytlary" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Aşgabat 2
1277 "Azyk harytlary" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Parahat geň.
1278 Murgap ÖB Azyk harytlar dükany-2 Mary w. Murgap etr. Murgap "Daýhan bazary" Türkmenistan k.
1279 "Ätiýaçlyk şaýlary" dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýoloten ş. Mary Serhetabat ýoly j. 7
1280 Murgap elektriik aragatnaşyk "Müşderiler" Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady 19
1281 E-p1 Dükan №1536BG, Ahal ösümlik ýag kärhanasy Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1282 Tel.Saparow Gülendam Söwda dükany Lebap w. Birata etr. Gazojak ş. M.Abdylow k.
1283 Tel.Nurlyýew Gurbangeldi Nurýagdyýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. M.Hallyýew 19
1284 Tel.Baýramdurdyýew Annadurdy Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. M.Matrosow 9
1285 Tel.Nurlyýew Şöhrat Mämmetnurowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Seýdi 18
1286 A Dükan №2439 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1287 Dükan №56
Parfum önümleri
Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
1288 Dükan №1119
Parfum önümleri
Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
1289 Dag Syýahat Aşgabat ş. Köpetdag etr. Azady geç. j. 78
1290 Dükan A 44 gap-gaç Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
1291 E-p4 Dükan №2282 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1292 Lomaý söwda nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2167 7
1293 Naharhana Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nowaýy çeperçilik akademiýa naharhanasy
1294 19 Dermanhana 2-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Hyrslan Jumaýew geň. 
1295 19 Dermanhana 7-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Gatyýap geň. 
1296 19 Dermanhana 8-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Täze Durmuş d/b 
1297 19 Dermanhana 9-nji şahamçasy Mary w. Murgap etr. Çöňür geň.
1298 T"Halkbank" Abadan şahamça (VISA) Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan ş. Gündogar 4
1299 Dükan № 71 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1300 Dükan № 80 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1301 Dükan № 47 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1302 A-p2 Dükan №276 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1303 Awtohyzmatlar nokat №24 Ahal w. Ak bugdaý etr. Kalsowoý Anew stoýanka 
1304 Telekeçi Ş.Waisowyň restorany Daşoguz w. Daşoguz ş.  A.Nyýazow 10A j.
1305 Telekeçi R.Waisowyň restorany Daşoguz w. Daşoguz ş.  A.Nyýazow 14A j.
1306 "Bahar" restorany Daşoguz w. Daşoguz ş.  Oguzhan 60/1
1307 Hojalyk harytlar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  A.Nowaýy köç
1308 Tel.Matýakubow Maksud Bahtiýarowiç Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  A.Nowaýy köç, 49j. 
1309 Awto şaýlar dükany №1 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Bitaraplyk k. 10j.
1310 Awto şaýlar dükany № 2 Daşoguz w. Daşoguz ş.  S.Türkmenbaşy 28j.
1311 I.Artykowyň söwda dükany 1 Lebap w. Türkmenabat ş. Mukaddes Ruhnama 7 Günbatary
1312 Egin-Eşikler söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Bahar Kiçi etrapça 148 j. ýerkümesi
1313 Oriflame söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly Fabrik etr. Duralgynyň arkasy
1314 Gülýupek Matalar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Gurbansoltan eje k.
1315 Döwrebap Toý mekany Lebap w. Türkmenabat ş. Zähmet k. 3 j.
1316 № 1966 B.S.Türkmenbaşy 79 j.nda ammarda Aşgabat ş. Köpetdag etr. Halkara Aeroporty 
1317 T"Halkbank" DTB-nyň Ak bugdaý şahamçasy (VISA) Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Watan k. 5-j.
1318 T"Halkbank" DTB-nyň Birata şahamçasy (VISA) Lebap w. Birata etr. Azatlyk k. 46-j
1319 Söwda dükany №122 Daşoguz w. Daşoguz ş. MKR Merkez-2 1/1j. Nygmat
1320 Tel.Paltabaýew Meretgeldi Otuzbaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Dyýabekir k. 47 j.
1321 Tel.Pälwanow Bäşim Polatowiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Dyýabekir k. 53 j.
1322 Tel.Kutlimuratow Jumamyrat Ziýatowiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Dyýabekir k. 53 j.
1323 "Mähriban obam" HK Mary w. Sakarçäge etr. Akýap gen. Çetil oba Rowaçylyk köç 24j.
1324 T"Halkbank" DTB-nyň Ak bugdaý şahamçasy (Karz bölümi) Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Watan k. 5-j.
1325 "Owadan" surat merkezi Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady k.
1326 Söwda dükany №113 Daşoguz w. Daşoguz ş. MKR Merkez-1 1/1j. Nygmat
1327 Söwda dükany №443 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1328 Söwda dükany №366 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1329 Söwda dükany №362 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1330 Söwda dükany №511 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1331 Söwda dükany №177 Daşoguz w. Daşoguz ş. MKR Merkez-1 1/1j. Nygmat
1332 "Mekanym" mini market Daşoguz w. Daşoguz ş. Ruhnama we Aşgabat k. Çatrygy
1333 U.Döwletowyň söwda dükany 13 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary A blok
1334 Söwda dükany №35 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1335 Söwda dükany №845 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1336 Söwda dükany №314 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1337 Söwda dükany №531 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1338 Söwda dükany №263 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1339 Söwda dükany №76 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1340 Söwda dükany №111 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1341 Türkmenistan SMniň "Jadyly YS" parfýumeriýa dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Türkmenistan" DSM, Magtymguly ş-ly 73 j.
1342 T"Halkbank" DTB-nyň Gökdepe şahamçasy (VISA) Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. N.Halmämmedow k. 4-j
1343 Dükan № 3 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. D.Gulmyradow k.
1344 Dükan № 39 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Bazar k.
1345 Dükan № 12 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Tejen k.
1346 Dükan № 22 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Gülistan mähellesi
1347 Dükan № 41 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Arçabil k.
1348 Dükan № 29 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Belinskiý k.
1349 Dükan № 40 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Uçgun k.
1350 Dükan № 27 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Azady k.
1351 Dükan № 79 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Jambul k.
1352 Dükan № 2 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Häkimlik k.
1353 Dükan № 18 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Ý.Hojagulyýew k.
1354 D4 Blogundaky D024 s dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary
1355 Aýakgap dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly Himik etr. Nowruz Bazary
1356 "Gündelik harytlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. Sakar k. Ugrunda ýerleşýän
1357 "Dürli görnüşli harytlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. Çaltut geň.
1358 "Gurluşyk harytlary" dükany Lebap w. Sakar etr. Çaltut ş-çe, Görelde oba
1359 Azyk harytlar dükan Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan etr. Köpetdag 2
1360 Dükan № 16 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1361 Dükan № 63 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1362 "Paýhasly Ogul" HK Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. G.Çary k. 70-j.
1363 Dükan № 88 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1364 Dükan № 1 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1365 Dükan № 61 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1366 Dükan № 73 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1367 Dükan № 69 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1368 Dükan № 68 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1369 Dükan № 85 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1370 Tel.W.Kurbanowanyň söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1371 Dükan № 78 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1372 Dükan № 4 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan etr. Keýmir kör 84
1373 Dükan № 86 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1374 Dükan № 6 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1375 Dükan № 38 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1376 Tel.Z.Täçowanyň söwda dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Andalyp k. 80 B j.
1377 Ofis we Dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. Parahat 2/4 etrap № 5 j.
1378 Tel.G.Orazowyň söwda dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. M.Kösäýew k. 86 j.
1379 "Üç dogan" gurluşyk we hojalyk harytlar dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. Bitaraplyk k. 50 j.
1380 "Merjen" awtohyzmatlary Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. Çekir geň.
1381 Gurluşyk dükany Lebap w. Atamyrat etr. Abadan ş. Sanjar k.
1382 "Bahar" azyk harytlar dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. S.Nyýazow k.
1383 Uly awtoulag awtoşaýlar dükany Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. Çekir geň.Çekir 1 oba
1384 T"Halkbank" DTB Atamyrat şahamçasy (VISA) Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. B.Kerbabaýew 22 j.
1385 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi Gündogar tarapyndaky
1386 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Türkmenbaşy ş-ly
1387 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary Günbatar tarapyndaky
1388 Egin-Eşikler söwda dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary 72 söwda dükany
1389 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary Demirgazyk tarapyndaky
1390 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary 36 söwda dükany
1391 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi Gündogar tarapyndaky
1392 Azyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Dostluk k. "Aýnur" awtoşaý dükanynyň günorta tarapyndaky
1393 "Agyz Suwy" dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi Gündogar tarapyndaky
1394 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazaryndaky söwda dükany
1395 Azyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi Gündogar tarapyndaky
1396 Azyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k.
1397 "Lezzet" kafesi Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. "Türkmengündogargurluşuk" trestiniň Gündogar tarapy
1398 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi Gündogar tarapy
1399 Elektron harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi Gündogar tarapy
1400 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazaryndaky söwda dükany
1401 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazaryndaky söwda dükany
1402 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. 2 kiçi etrapça 25 j. Günbatar tarapy
1403 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenabat k.
1404 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Çowdur geň.
1405 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1406 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Esgi gen.
1407 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Gülistan k.
1408 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Demirgazyk k.
1409 Dükan №28 egin-eşik Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "6 Azatlyk" bazary, B.Annanow k. 89 j.
1410 Dükan №43 egin-eşik Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
1411 Dükan №37 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary, Galkynyş 23 j.
1412 Dükan №01 egin-eşik Aşgabat ş. Köpetdag etr. S.Türkmenbaşy 81 j.
1413 "Şäher Kafe" Aşgabat ş. Köpetdag etr. S.Türkmenbaşy ş-ly 79 j.
1414 "Gurluşyk harytlary" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Bahar Kiçi etrapça 148 j.
1415 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. Türkmenistan k. 53/10 j.
1416 "Gurluşyk harytlary" dükany Lebap w. Serdarabat etr.  LWAJB-niň 5 bazaryndaky 99 Söwda dükany
1417 D058 belgili söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazaryndaky D5 blogy
1418 Tagtabazar etr. Ätiýaçlandyryş guramasy Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Magtymguly 54
1419 Erkin söwda dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. G.Ilamanow
1420 "Söwda we Awtoulag hyzmat ediş" nokady Daşoguz w. Ruhybelent etr. Tüniderýa geň.
1421 T"Halkbank" DTB-nyň Gökdepe şahamçasy (Karz amallary) Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. N.Halmämmedow k. 4-j
1422 "Läle" dükan Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Täze bazar
1423 "Şöhle" dükan Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Soltan Sanjar k. Baýramaly merkezi bazar
1424 "Güljahan" dükan Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Soltan Sanjar k. Baýramaly merkezi bazar
1425 "Aýläle" dükan Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Soltan Sanjar k. Baýramaly merkezi bazar
1426 Tel.Ýalkabow Döwletgeldi Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Zawot k.
1427 Tel.Ýalkabow Rozygeldi Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Zawot k.
1428 Gurluşyk söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Ýedigen 3-j.
1429 Tel.Babaýew Guwanç Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Sary-Han k. 11 j.
1430 Tel.Halmyradow Yhlas Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
1431 Hyzmat öýi kw 195/1 Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 195
1432 MKR 6/2 ýerzemini Balkan w. Balkanabat ş.  MKR 6/2 j.
1433 "Leýli" kafe Daşoguz w. Daşoguz ş.  "Galkynyş" seýilgähi
1434 "Altyn" döwlet lomaý-bölek № 2 söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  "Altyn" döwlet lomaý-bölek
1435 Ý.Mämedowanyň Söwda dükany 106 Daşoguz w. Daşoguz ş. MKR "Merkez-2" 1/1j. Nygmat bazar
1436 Tel.Sopyýew Ýunus Söwda nokady Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe, 995/1-j
1437 Akmämmedowyň Daýanç" Söwda dükany  Balkan w. Esenguly etr.  Garadepe ş-çe, 769-j.
1438 Tel.Berdiýewa Meretbibi Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe 685/23-j.
1439 Tel.Soltanow Mämmetdurdy Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Bugdaýly obasy №139
1440 Tel.Soltanow Saparmämmet Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Bugdaýly obasy №2
1441 Tel.Amanow Begenç Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Bugdaýly obasy №94
1442 Tel.Hojagylyjow Toýgylyç Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Garadepe ş-çe, 200-j.
1443 Tel.Nuryýew Amantuwak Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Garadepe ş-çe, 100-j.
1444 Tel.Söýünjowa Aýjemal Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Garadepe ş-çe, 268-j.
1445 Tel.Öwelekow Hakberdi Durdygurbanowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Keýmir Kör 7
1446 E-p3 Dükan №1657 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1447 Dükan №11 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
1448 Dükan №1 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2077 (Kirow) k. 1 j.
1449 Dükan№2 Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Sadowaýa k. 2-j.
1450 2-nji gat Söwda dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Türkmenistan" DSM, Magtymguly ş-ly 73 j.
1451 Azyk Harytlary Dükany №6/1 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Bazary Nebitçi k.
1452 Awto hyzmatlary nokady (köne zaprawka) Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Gurbansoltan eje k.
1453 Azyk Harytlary Dükany №2 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Magtymguly ob. "Altyn asyr" k.
1454 Azyk Harytlary Dükany №8 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1455 Azyk Harytlary Dükany Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Gara ýoluň ugry
1456 Bazar "Daýhan" dükan №146 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1457 Dükan "Şapak" Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Kemine k. 4A j.
1458 Dükan "Pişijek" Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1459 Bazar "Daýhan" dükan №48 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1460 Zoodükan "Tebigat" Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Adalat k. 3 j.
1461 Matalar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. LWAJB 5 bazary
1462 Matalar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Lebap köpugurly söwda bäazary
1463 T"Halkbank" DTB-nyň Tejen şahamçasy (Karz ammallary) Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Magtymguly k. 19-j.
1464 dükan "Altyn" Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 25 j.
1465 Konselýarýa harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Garabekewül ş. Arsarybaba k.
1466 T"Halkbank" DTB-nyň Saýat şahamçasy (Girdeji kassa) Lebap w. Saýat etr. Sayat ş. Türkmenabat-25 
1467 T"Halkbank" DTB Saýat şahamçasy Garabekewül gullugy Lebap w. Garabekewül etr.  Garabekewül ş-çe. Seýdi 39
1468 T"Halkbank" Lebap şahamçasy
(Girdeji kassa 1) (komunal hyz)
Lebap w. Türkmenabat ş.  S.Nyýazow ş-ly, 50-j
1469 T"Halkbank" DTB-nyň Sakar şahamçasy (walýutnyý) Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe. Kemine-34
1470 Tel.Allaberdiýew Amanberdi Nurýagdyýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Keletdag oba
1471 Tel.Gullyýewa Bibinagyma Idrisowna Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. 2103 H/B
1472 Tel.Bäşimow Jepbar Ýakubowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. J.Çaryýew 51
1473 Tel.Ballyýew Merdanmuhammet Annamuhammedowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. B.Seýtäkow 6
1474 Baharly ş. Ş.Batyrow k. 8-j. Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Garaşsyzlyk 1
1475 Tel.Babyrow Allamyrat Gurbangulyýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Sapargaýew 15
1476 Tel.Aşyrowa Dünýägözel Muhammedowna Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Garaşsyzlyk 1
1477 Tel.Durdygylyjow Şamuhammet Durdymuhammedowiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Garaşsyzlyk 9
1478 T"Halkbank" Baharly şahamçasy (VISA) Ahal w. Baharly etr. M.Atadurdyýew 1
1479 T"Halkbank" Baharly şahamçasy (Karz) Ahal w. Baharly etr. M.Atadurdyýew 1
1480 "Lälezar" bazary №201 söwda dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "Lälezar" bazary, 1922 (Sona Myradowa) k. 21 j.
1481 "Altyn Luw" dükan 2-nji gat Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bitarap Türkmenistan ş-ly 166/1 j.
1482 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 20 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Asudalyk geň. Boskala obasy
1483 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 21 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Asudalyk geň. Boskala obasy
1484 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 22 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Asudalyk geň. Jeňňel obasy
1485 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 23 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şöhrat geň. Täze Ýarmyş obasy
1486 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 24 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şatlyk geň. Boýanly obasy
1487 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 25 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şatlyk geň. Şawatly obasy
1488 S.A.Nyýazow etr. AJ, dükan № 26 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1489 S.A.Nyýazow etr. AJ, dükan № 27 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1490 S.A.Nyýazow etr. AJ, dükan № 28 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1491 S.A.Nyýazow etr. AJ, dükan № 29 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1492 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 30 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şatlyk geň. Aýwança obasy
1493 S.A.Nyýazow etr. AJ, dükan № 31 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1494 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 32 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şatlyk geň. Şöhrat obasy
1495 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 33 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şatlyk geň. Azatlyk obasy
1496 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 34 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Şatlyk geň. Täze bazar obasy
1497 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 35 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowaýy geň. Daýhanazat obasy
1498 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 36 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowaýy geň. Hamza şih obasy
1499 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 37 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowaýy geň. Kum-Kala obasy
1500 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 38 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowaýy geň. Kulan obasy
1501 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 39 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň. Rozumbaý obasy
1502 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 40 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň. Rozumbaý obasy
1503 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 41 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň. Rozumbaý obasy
1504 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 42 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň. Rozumbaý obasy
1505 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 43 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň. Rozumbaý obasy
1506 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 44 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň. Täze Ýol obasy
1507 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 45 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Altyn Ýol geň. Guşçylyk obasy
1508 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 46 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Altyn Ýol geň. Dilewar obasy
1509 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 47 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Gülistan d/b A.Ýuldaşew obasy
1510 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 48 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Gülistan d/b Gyzyl-Şark obasy
1511 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 49 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Gülistan d/b Agronom obasy
1512 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 50 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Hudaýbergenow d/b Emir gala obasy
1513 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 51 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Hudaýbergenow d/b Seýpal obasy
1514 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 52 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Hudaýbergenow d/b Baý obasy
1515 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 53 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Hudaýbergenow d/b Garagum obasy
1516 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 54 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Magtymguly d/b Babadaýhan obasy
1517 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 55 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Magtymguly d/b Gara ýabuly obasy
1518 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 56 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Magtymguly d/b Babadaýhan obasy
1519 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 57 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Beruni d/b Mehinli obasy
1520 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 58 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Beruni d/b Mehinli obasy
1521 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 59 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Bossan d/b Panahan obasy
1522 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 60 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Bossan d/b Heleň obasy
1523 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 61 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Bossan d/b Heleň obasy
1524 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 62 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Bossan d/b Motrazbatyr obasy
1525 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 63 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Diýar d/b Abdalýap obasy
1526 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 64 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Azatlyk d/b
1527 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 65 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Azatlyk d/b
1528 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 66 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Döwletli d/b
1529 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 67 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Döwletli d/b
1530 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 68 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowruz d/b
1531 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 69 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowruz d/b
1532 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 70 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1533 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 71 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1534 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň Berkararlyk EPB Aşgabat ş. Berkararlyk etr. S.Myradow 19A
1535 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň Köpetdag EPB Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan 197
1536 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň Bagtyýarlyk EPB Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Gaýyp Nepesow (2058) j. 92
1537 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň Arçabil EPB Aşgabat ş. Arçabil etr. Bekrewe ş-çe, Bekrewe 50
1538 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň Bagtyýarlyk EPB Aşgabat ş. Ruhabat etr. Ruhabat ýaş.top. Ruhabat şaý. j. 3
1539 Türkmenistanyň IIM-i PM-niň Abadan EPB Aşgabat ş. Abadan etr. Altyn Asyr 3
1540 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 72 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1541 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 73 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1542 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 74 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1543 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 75 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1544 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 76 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1545 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 77 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1546 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - dükan № 78 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1547 S.A.Nyýazow etr. AJ, Naharhana № 11 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe Azatlyk k.
1548 S.A.Nyýazow etr. AJ, Naharhana № 12 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe Türkmenbaşy ş-ly
1549 S.A.Nyýazow etr. AJ, Naharhana № 13 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe Türkmenbaşy ş-ly
1550 S.A.Nyýazow etr. AJ, Naharhana № 14 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe Türkmenbaşy ş-ly
1551 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Naharhana № 15 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow P/J
1552 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Naharhana № 16 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar d/b
1553 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Naharhana № 17 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow P/J
1554 S.A.Nyýazow etr. AJ, Mini Market № 1 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1555 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Mini Market № 2 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň.
1556 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Mini Market № 3 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1557 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Gatyşyk harytlary dükany № 1 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1558 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Gatyşyk harytlary dükany № 2 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1559 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Çörek dükany № 1 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň.
1560 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Çörek dükany № 2 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Diýar geň.
1561 S.A.Nyýazow etr. AJ, Et dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1562 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Kafe Nowruz Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Diýar geň.
1563 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Kafe Jennet Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Hudaýbergenow d/b
1564 S.A.Nyýazow etr. AJ, Çaýhana Nowruz Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe Azatlyk k.
1565 S.A.Nyýazow etr. AJ, Balykhana № 1 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow şäherçe Azatlyk k.
1566 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Azyk harytlar dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň.
1567 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Şatlyk dükan Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowruz d/b
1568 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Larýok №9 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowaýy geň.
1569 S.A.Nyýazow etr. AJ, Azyk dükan Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1570 S.A.Nyýazow ad. etr. Alyjylar jemgyýeti - Daýhan SM Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.Rozmetow d/b
1571 S.A.Nyýazow etr. AJ, Güneş dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe
1572 Tel.Paltaniýazowa Umida Atabaýewna Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1573 T"Halkbank" DTB-nyň Köneürgenç şahamçasy (VISA) Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. N.Aýtakow 88
1574 T"Halkbank" DTB-nyň Köneürgenç şahamçasy (KARZ) Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. N.Aýtakow 88
1575 Dükan № 95 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 4A
1576 T"Halkbank" DTB-nyň Çandybil şahamçasy (VISA) Aşgabat ş. Köpetdag etr. B.Türkmenistan ş-ly, j. 210
1577 A.Berdalyýewanyň söwda dükany 172 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1578 R.Abdullaýewanyň söwda dükany 162 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1579 Söwda dükany 55 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1580 H.Jumýazowyň söwda dükany 107 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1581 Söwda nokady №51 Daşoguz w. Gurbansoltan eje ad. etr. Watan k.
1582 Z.Narmetowanyň söwda dükany 211 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1583 Tel.Rahmanow Sünnetulla Ereşkuliýewiç Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.Nyýazow ş-ly, 3 kwartal
1584 Nusaý kafesi Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Magtymguly k. Günbatar tarapy
1585 T"Halkbank" Lebap şahamçasy (Girdeji kassa 2) (komunal.uslugi) Lebap w. Türkmenabat ş.  S.Nyýazow ş-ly, 50-j
1586 T"Halkbank" Lebap şahamçasy (Girdeji kassa 3) (komunal.uslugi) Lebap w. Türkmenabat ş.  S.Nyýazow ş-ly, 50-j
1587 "Pataloklar dünýäsi" dükany 1-nji nokat Mary w. Mary ş. Güljemal han k.
1588 Yhlasly dükany Mary w. Mary ş. Güneş şäherçe
1589 T"Halkbank" DTB Atamyrat şahamçasy Kassa amallar bölümi, Girdeji kassa 1 (komunal.uslugi) Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. B.Kerbabaýew 22 j.
1590 T"Halkbank" DTB Atamyrat şahamçasy Girdeji kassa 2 (komunal.uslugi) Lebap w. Atamyrat etr. Atamyrat ş. B.Kerbabaýew 22 j.
1591 T"Halkbank" DTB-nyň Halaç gullugy, Girdeji kassa 3 (komunal.uslugi) Lebap w. Halaç etr. Halaç ş-çe, S.Nyýazow 27
1592 Azyk harytlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk şäherce Türkmenistan k.
1593 Efir Azyk harytlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk şäherce Türkmenistan k.
1594 Awtoşaýlar we abatlaýyş dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Garagum böl. Dykma Serdar k. 7j.
1595 E-p1 Dükan №1515 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1596 Söwda dükan  Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1597 A Dükan №1 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1598 A Dükan №2 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1599 T"Halkbank" DTB-nyň B.Türkmenbaşy şahamça Girdeji kassa 1 (komunal.uslugi) Lebap w. Döwletli etr. Döwletli ş. ş-ly k. 2 j.
1600 T"Halkbank" DTB-nyň B.Türkmenbaşy şahamçasy Girdeji kassa 2 (komunal.uslugi) Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenbaşy etr. Dostluk ş. Amyderýa k. 55 j.
1601 T"Halkbank" DTB-nyň Hojambaz gullugy Girdeji kassa bölümi (komunal.uslugi) Lebap w. Hojambaz etr. Hojambaz ş-çe. S.Nyýazow 12
1602 Dükan №113,114 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ak bazary
1603 Söwda dükany №58 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1604 Tel.M.Hajyýewiň söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Ärsaryýew k.
1605 Konteýner meýdançasy Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Nowbahar geň.
1606 "Aýlar" market Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenistan k. 9 j.
1607 "Nur" SM dükan №2 Daşoguz w. Daşoguz ş. Şähribossan k. 2/1 j.
1608 Dükan №436 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ç blok Köpugurly söwda bazary
1609 "Gurluşyk harytlary" dükany Daşoguz w. Akdepe etr.  Diýar k.
1610 Söwda dükany №578 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1611 "Umyt" HK Balkan w. Balkanabat ş. kw-142, "Umyt" HK 
1612 Dükan №67 Balkan w. Balkanabat ş. "Bereket" bazary 233 kwartal 
1613 "Vestel" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Garaýap gara ýoly 1/A j.
1614 Sakarçäge etr. AJ 10 dükan Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Gülüstan geň.
1615 "Görelde" SM Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe, Mollanepes 1/A
1616 "Görelde" SM-de söwda nokady Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
1617 "Dawut" Hojalyk harytlary dükany Mary w. Murgap etr. Murgap ş.-çe Türkmenistan k.
1618 Azyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly Geofizika durulga
1619 Güller dünýäsi söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly j. 137, 1 gat
1620 Söwda dükany №9 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1621 Söwda dükany №213A Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe etr. AJ "Gökdepe" bazary
1622 Tel.Babaýewa Maýa Kakajanowna Söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1623 AÝGS dükan 32 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Weli Ahmedow k. 1 j.
1624 Dükan № 41, "Keýik Mirasy" HJ Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1625 Tel.Džangirýan Lýudowig Söwda Dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. J.40 otag 2
1626 Gül Dükany №1 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
1627 Gül Dükany №2 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Belinskogo 76
1628 Söwda dükany № 1120 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1629 Egin-Eşikler söwda dükany № 247 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary, Galkynyş 23 j.
1630 Gözellik salony Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1985 k. 15 j.
1631 Lomaý söwda nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Kemine 20, öý 19
1632 Aşgabat çakyr kärhanasy "Çelek" dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Aşgabat ş. Magtymguly ş-ly, 122
1633 Awtoşaýlary dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 191
1634 Awtoşaýlar dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr.  Gämi k. 41 j.
1635 D blog, Dükan №103 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1636 Tel.Potjanowa Jemal Amangeldiýewna Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1637 Tel.Allanazarow Muminbaý Jumanazarowiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Akgala geňeşligi
1638 Tel.Jumaýew Begenç Geldimedowiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Diýarbekir k. 76j.
1639 Tel.Gurbanbaýew Halmyrat Garrybaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Magtymguly k. 40j.
1640 D Dükan №206 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1641 Egin eşik söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
1642 Egin eşik söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
1643 D Dükan №207 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1644 Lomoý harytlar dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Soltan Sanjar k. Baýramaly merkezi bazar
1645 "RITA" gözellik öýi Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn Asyr k.
1646 "Mähri" dükan Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. 12 j. toplumy
1647 Awtoşaýlary dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Mollanepes k.
1648 E-p4 Dükan №939 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1649 Dükan № 32 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Ak bugdaý etr.
1650 Dükan № 19 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1651 "HIL" mebel we gapylar dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 5 j.
1652 Elektrik aragatnaşyk ulgamy Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Kemine 1
1653 T"Halkbank" DTB Murgap şahamçasy (VISA) Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Garaşsyzlyk 53
1654 Dükan №30 Daşoguz w. Daşoguz ş. "Hydyr-Pena" HK
1655 Dükan №4 - Gözellik salony Daşoguz w. Daşoguz ş. Nygmat bazary
1656 "Ylhamly Gün" HK Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly 28j.
1657 "Diýar" hyzmatlar öýi Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly
1658 "Bahar"şahamça Dükan №30 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1659 Söwda dükany №264 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1660 Söwda dükany №273 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1661 Dükan №35 Daşoguz w. Daşoguz ş. "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk 10
1662 "Watan" dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Görogly k. 3 j. 2/1 öýi
1663 Dükan №415 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
1664 Söwda dükany №59 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1665 "Älemgoşar" dükan Daşoguz w. Daşoguz ş. N.Andalip k. 46 j.
1666 Söwda dükany №19 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1667 Söwda dükany №342 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1668 Dükan №244 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary B blog
1669 Söwda dükany №525 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1670 Naharhana Daşoguz w. Daşoguz ş. Azady k.
1671 Azyk we senagat harytlar dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Oguzhan k. 122 j.
1672 "Matalar dünýasi" dükany Mary w. Mary ş. Köp ugurly bazarynyň çägi
1673 Tel.Baýramow Taňryguly Muhammedowiç Söwda dükany Mary w. Baýramaly etr. Gatakatr d/b Aryk obasy
1674 "MTS" hyzmat ediş nokady Balkan w. Türkmenbaşy etr.  Garabogaz ş-çe. Bitaraplyk k. 23-j.
1675 Awtoýuwalga nokady Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Weli Ahmedow (Warşawa) k. 1 AÝGS-da
1676 "Şöhle" kafe Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1677 Gözellik salony №14 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Bagtyýarlyk" SDAM, Oguzhan k. 112-j.
1678 A-p2 Dükan №00201 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1679 A-p1 Dükan №0059 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1680 AJ Gökdepe bazary №31 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. Magtymguly k. 41-j.
1681 T"Halkbank" DTB Sakarçäge şahamçasy Karzlaşdyryş we pul dolanşygy bölümi Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Kemine 6
1682 D-p2 Dükan №1253 AG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1683 Tel.Telekeçi Çaryýew Aziz Gaýbullaýewiç Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. 1 merkezi daýhan bazary angar
1684 152-nji söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary H6 blok
1685 Zerger demirbeton önümleri zawody Lebap w. Türkmenabat ş.  Stansiýa zerger 2 senagat zolagy
1686 98-nji söwda dükany Lebap w. Serdarabat etr.  Alyjylar Jemgyýeti Birleşiginiň 5 bazar
1687 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary
1688 "AK ÝOL" kafesi Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Türkmenabat-Gazojak gara ýol gundogar tarapy
1689 T"Halkbank" DTB Seýdi şahamçasy Girdeji kassa 3 Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. D.Azady k. №1j.
1690 "Awtoşaýlar" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. Bäşim Serdar k.
1691 "Egin-eşik" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. Nyýazow k.
1692 Tel.Telekeçi Annaberdiýewa Gülnar Babajanowna Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1693 Söwda dükany 533 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1694 Fotostudio Daşoguz w. Daşoguz ş. Diýar hyzmatlar öýi 1 gat
1695 Hususy dükan Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş. ýeňiş k. 1
1696 "A" blok Dükan №4 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary "A" blok
1697 Söwda dükany №396 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1698 Söwda dükany №527 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1699 "Körpe Küýsegi" HK Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly. "Dostlyk" seýil bagy
1700 "Türkmençarwa" HK Daşoguz w. Gubadag etr.  Bereket d/b
1701 "D" blok Dükan №568 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary "D" blok
1702 Söwda dükany №316 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1703 Söwda dükany №29 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1704 Söwda dükany №317 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1705 Söwda dükany №179 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
1706 Söwda dükany №77 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1707 Söwda dükany №11 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1708 1-nji gat №4 dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6 j.
1709 Dükan №14 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Türkmenbaşy ş. bilen Magtymguly ş. ýerasty geç.
1710 Tel.Hallyýew Serdar Sähetmyradowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2105(H.A.Ýasawy) k. 73 j. 2 gat
1711 Dükan № 4/10 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1712 "Şowlulyk" HK - dükan Aşgabat ş. Ruhabat etr. Gurluşykçylar k. 7-j.
1713 "Hazar" dynç alyş we SM №106 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" dynç alyş we SM 
1714 Dükan № 2 Aşgabat ş. Abadan etr. Hasaplaşyk hojalyk bazary
1715 Dükan № 1 Aşgabat ş. Abadan etr. Hasaplaşyk hojalyk bazary
1716 Awto şaýlary dükany № 3 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. ş-ly k.
1717 Dükan № 4/17 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1718 Tel.Işimbetowa Nigara Kadyrbergenowna Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneurgenç ş. Şatlyk k. 12 j.
1719 Tel.Aşyrow Söýun Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneurgenç ş. Magrupy k. 14 j.
1720 Toplum merkezi №21 Daşoguz w. Daşoguz ş. Nygmat bazary
1721 Tel.Orazaliýew Yhlas Redrepgeldiýewiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly
1722 Söwda dükany №23 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1723 Söwda dükany №28 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1724 Söwda dükany №3 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1725 Söwda dükany №12 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1726 Söwda dükany №45 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1727 Söwda dükany №28 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1728 Söwda dükany №32 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1729 "Ýanardag" naharhana Aşgabat ş. Ruhabat etr. Parahat ýaş.top. Ülker k.
1730 Söwda dükany №56 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1731 Söwda dükany №26 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1732 Köp ugrly söwda bazarynyň çägi Mary w. Mary ş. Aşgabat k. 105-j.
1733 "Döwletli" dükany Mary w. Wekilbazar etr. Wekilbazar şäherçe
1734 Tel.Jumaýew Hojanazar Akmyradowiç Söwda dükany Mary w. Mary ş. Aşgabat k. 105-j.
1735 Tel.Orazow Gadam Gurbanmuhammedowiç Söwda dükany Mary w. Mary ş. Maru-Şahu-Jahan merkezi bazarynyň çägi
1736 Söwda dükany №34 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1737 G.Baýramowanyň söwda dükany №95 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1738 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KARZ töleg 1) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1739 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KARZ töleg 2) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1740 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KASSA töleg 2) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1741 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KASSA töleg 4) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1742 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KASSA töleg 6) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1743 Egin-eşik dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ý.Bäşimow k.
1744 Matalar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Lälereýhan 21
1745 Aýakgap dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Abdyrahmanow k. LWAJB-niň 2 bazary
1746 "Azyk harytlar" dükany Lebap w. Serdarabat etr.  J.Halimow Kiştiwan geň.
1747 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1748 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1749 E-p1 Dükan №1545 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1750 "Lýustralar dünýäsi" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Daýhan bazary
1751 "Komtek" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Daýhan bazary
1752 "Egin-eşik" dükany Lebap w. Sakar etr. Sakar ş. S.Nyýazow k. 1 Daýhan bazary
1753 T"Halkbank" DTB-nyň Sakar şahamçasy (komunal.uslugi) Lebap w. Sakar etr. Sakar ş-çe. Kemine-34
1754 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Seýdi k. 1-j.
1755 Garyşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Medeniýet merkezi gündogar tarapy
1756 Elektron harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary Demirgazyk tarapy
1757 Tikinçilik öýi Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. 2 kiçi etrapça 60 j. günorta tarapy
1758 T"Halkbank" DTB-nyň Birata şahamçasy (Girdeji kassa bölümi) (komunal.uslugi) Lebap w. Birata etr. Azatlyk k. 46-j
1759 Egin-eşik dükany Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. D.Gulmyradow k.
1760 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (Bank kart ulgamlar bölümi №1 VISA) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1761 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (Bank kart ulgamlar bölümi №2 VISA) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1762 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KASSA 5) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1763 T"Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy (KASSA 7) Mary w. Mary ş. Arçabil 5
1764 Awtoşaýlar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly 3 j.
1765 Awtoşaýlar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Köneurgenç k. 79 j.
1766 Daşoguz ş. AJ Dükan №1 Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan 62A
1767 Daşoguz ş. AJ Dükan №2 Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly, j-13/7
1768 Daşoguz ş. AJ Dükan №3 Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan 62
1769 Daşoguz ş. AJ Dükan №4 Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan 58
1770 Daşoguz ş. AJ Dükan №6 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkez 305 j-3a
1771 Daşoguz ş. AJ Dükan №7 Daşoguz w. Gurbansoltan etr. DZK-8 edarasy
1772 Daşoguz ş. AJ Dükan №8 Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenistan k. 23-j
1773 Daşoguz ş. AJ Dükan №9 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. J.Hudaýbergenow k. 2/5-j
1774 Daşoguz ş. AJ Dükan №10 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. J.Hudaýbergenow k. 2/5-j
1775 Daşoguz ş. AJ Dükan №11 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. J.Hudaýbergenow k. 2/5-j
1776 Daşoguz ş. AJ Dükan №12 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. J.Hudaýbergenow k. 2/5-j
1777 Daşoguz ş. AJ Dükan №13 Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan 58, 1 gaty
1778 Daşoguz ş. AJ Dükan №15 Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. J.Hudaýbergenow k. 2/5-j
1779 Daşoguz ş. AJ Dükan №17 Daşoguz w. Daşoguz ş. Şähribossan k. 8-j.
1780 Daşoguz ş. AJ Dükan №18 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ýaýla k. 2-j.
1781 Daşoguz ş. AJ Dükan №19 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ýaýla k. 2-j.
1782 Daşoguz ş. AJ Naharhana №2 Daşoguz w. Daşoguz ş. 10 ýyl Abadanlyk 14
1783 Daşoguz ş. AJ Naharhana №3 Daşoguz w. Daşoguz ş. Garaşsyzlyk k. 17-j.
1784 Daşoguz ş. AJ Naharhana №4 Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly
1785 Daşoguz ş. AJ Naharhana №5 Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly
1786 Daşoguz ş. AJ Naharhana №6 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119-salgysy
1787 Daşoguz ş. AJ Naharhana №7 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119-salgysy
1788 Daşoguz ş. AJ Naharhana №8 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119-salgysy
1789 Daşoguz ş. AJ "Ak-ýol" kafe Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýbergenow geň. J.Hudaýbergenow k. 2/5-j
1790 SM dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Merw k.
1791 A-09 belgili söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary H-1 blok, A-089 dükany
1792 "Han perdeler" dükany Lebap w. Garaşsyzlyk etr Boýnyuzyn geň. Kepderli obasy
1793 "Konselýariýa harytlary" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ruhnama k. 3 Diýar bazary
1794 Azyk harytlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr. Kerkiçi ş-çe, A.Myradow k.
1795 Gurluşyk harytlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr. Kerkiçi-Dostluk-Köýtendag garaýoluň çatrygy
1796 Çakyr dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr. Kerkiçi ş-çe, Magtymguly k.
1797 Egin-eşik dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr. Kerkiçi ş-çe
1798 "Şagadam" SM, Dükan №44  Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Balkan k. 10-j.
1799 D Dükan №101 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1800 "Paýtagt" bazary 68/148-nji belgili jemgyýetçilik iýmiti nokady Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A j.
1801 "Sement saklanýan ammar j. Ahal w. Sarahs etr. M.Amanow d/b
1802 Kompýuter enjamlary dükany №208B Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "Lälezar" bazary, 1922 (Sona Myradowa) k. 21-j.
1803 Dükan № 49 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly 6, "Söwda öýi" 24 otag
1804 Awtoşaýlary dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Nurana 87/71
1805 "Aşgabat" elektronika dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Nyýazow ş-ly
1806 Awtoşaýlary dükany Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Türkmengala ýoluň ugry
1807 "Merw" SM 24-nji dükan Mary w. Mary ş. "Merw" SM, Mollanepes k.
1808 A Dükan №2423 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1809 A Dükan №2438 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1810 Ç-p3 Dükan №0981 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1811 Dükan №55 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1812 T"Halkbank" DTB-nyň Daşoguz şahamçasy (Karz) Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy 36
1813 "Görelde" SM Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1814 Dükan №10 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan hasaplaşyk hojalyk bazary
1815 Dükan №7 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan hasaplaşyk hojalyk bazary
1816 Dükan №9 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan hasaplaşyk hojalyk bazary
1817 "Söwda öýi" kärhana, Dükan №64 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1818 "Söwda öýi" kärhana, Dükan №61 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1819 "Söwda öýi" kärhana, Dükan №62 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1820 "Keýik Okara" HK, Dermanhana Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Baky Bitarap k. 6-j.
1821 Dükan №274 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1822 Söwda dükany №183 Daşoguz w. Daşoguz ş. Nygmat bazary
1823 Tel.Metýakubow Zokir Medirimowiç Söwda dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  Azatlyk k. ugry
1824 "Söwda öýi" kärhana, dükan № 63 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1825 Kabellar dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 117
1826 Dükan №32 Balkan w. Balkanabat ş.  2 söwda bazary, 5 mkr. 
1827 Tel.A.Täşliýewanyň söwda dükany Balkan w. Balkanabat ş.  kw-206 Nebitçiler k. Duralgasy
1828 Dükan № 1 Balkan w. Balkanabat ş.  "Jennet" bazary, 199 kwartal 
1829 Dükan № 8 Balkan w. Balkanabat ş.  kw-209
1830 T"Halkbank" DTB-nyň Ýölöten şahamçasy (Karz) Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar 72
1831 Azyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Garaşsyz diýar 33
1832 129-belgili awtoşaýlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Alyjylar Jemgyýeti Birleşiginiň 5 bazar
1833 Egin eşikler dükany Lebap w. Türkmenabat ş.  Täze bazar
1834 Gurlyşyk harytlary dükany  Lebap w. Türkmenabat ş.  Türkmenbaşy ş-ly
1835 Gurlyşyk harytlary dükany  Lebap w. Türkmenabat ş.  Watan k.
1836 "Egin-eşik" dükany Lebap w. Sakar etr. Görelde oba
1837 Süýji-köke dükany Lebap w. Atamyrat etr. "Daýhan" bazary, S.Seýdi k.
1838 Milli geýimler dükany Lebap w. Atamyrat etr. "Altyn Asyr" bazary, Ärsary baba k.
1839 Awtoduralga dükany Lebap w. Atamyrat etr. Farap-Kerkiçi k.
1840 Tel.A.Atajikowanyň söwda dükany Balkan w. Balkanabat ş.  "Jennet" bazary, 199 kwartal 
1841 Dükan №6 Balkan w. Balkanabat ş.  kw-91, "Nebitçi"
1842 Açar ussahanasy Balkan w. Balkanabat ş.  13 MKR, 28-ýerzemin
1843 "Maral" dükan Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly merkezi bazar
1844 T"Halkbank" DTB-nyň Baýramaly şahamçasy (VISA) Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn asyr 40
1845 T"Halkbank" DTB-nyň Baýramaly şahamçasy (KARZ) Mary w. Baýramaly etr. Baýramaly ş. Altyn asyr 40
1846 "Görelde" SM dükan№2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1847 "Görelde" SM dükan№3 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1848 "Görelde" SM dükan№1 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1849 "Görelde" SM dükan№2 Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1850 Awto-şaýlary dükany Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. N.Haýdarow k.
1851 Awto-şaýlary dükany Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Türkmenbaşy ş-ly
1852 Dükan № B3 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Halklaryň doslygy k. 12-j
1853 Dükan № 75 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1854 Dükan № 1 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
1855 A Dükan №2317 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1856 Daýhan bazary dükan № 33 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1857 Dükan № 256 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
1858 Dükan № 40 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary, Galkynyş 23-j.
1859 Azyk harytlar dükany Ahal w. Gökdepe etr. T.Baýramdurdyýew ob.Magtymguly k. 42-j.
1860 "Türkmendermansenagat" birleşigi, Dermanhana №7 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly 126 j.
1861 "Pamyk" dükany Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady k.
1862 Tel.Täjiýewa Rahataý Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. A.Nyýazow k. 76/1-j.
1863 Tel.Atajanow Şawkat Hojaniýazowiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Akgala geňeşligi
1864 Tel.Handurdyýew Ýazdurdy Rejepowiç Söwda nokady Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Gurbanmedow k. 24-j.
1865 "Ak Altyn" Hyzmatlar öýi Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan k. 38 "A" j.
1866 "Gözellik salony" Daşoguz w. Daşoguz ş. Azatlyk k. 18 j.
1867 Söwda dükan 127 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
1868 Naharhana "Tagamly somsa" Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan k. 26 j.
1869 Dükan 518 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1870 "B" blok Dükan 285 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
1871 Elektrik-gurluşyk harytlary dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Nyýazow k. 14/1 j.
1872 N.Orazbaýewiň söwda dükany 412 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
1873 Hojalyk harytlary dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje k. ugrunda "Demirçi" ÝGPJ-nyň hojalyk harytlary dükany
1874 "B" blok Dükan 229 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
1875 H.Kuwatnyýazowyň söwda dükany 41 Daşoguz w. Daşoguz ş. Mkr "Merkez-1" 1 j. Nygmat bazary
1876 "Paýhasly" Hususy kärhanasy Terjime we beýleki hyzmatlar Lebap w. Türkmenabat ş.  Magtymguly k. Diş bejeriş merkeziniň gabady
1877 J.Jumaýewanyň söwda dükany 18 Lebap w. Türkmenabat ş. LWAJB 1 Merkezi daýhan bazary
1878 Awto şaýlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çeniň Galkynyş köç
1879 Hojalyk harytlary dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş-çeniň Magtymguly köç
1880 T"Halkbank" Lebap şahamçasy (VISA) Lebap w. Türkmenabat ş.  Nyýazow ş-ly j. 50
1881 Döwrebap SM dükany 2 Lebap w. Türkmenabat ş. Parahat ketr.1/1-j.5korp
1882 "Paýtagt" bazarynda №124 dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A j.
1883 "Söwda öýi" 1 gatyndaky №17 belgili dükäny Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1884 "Paýtagt" bazarynda №117 dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A j.
1885 Konselýariýa dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Magtumguly k.
1886 Kenar kafe Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. G.Ilamanow k.
1887 Tel.Allagulyýewa Aýjeren Aknyýazowna Söwda nokady Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. G.Ilamanow k.
1888 Tel.Jumanazarow Ýagşymyrat Gullyýewiç Söwda nokady Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Atabaýew k. 3-j.
1889 Tel.Amannazarow Aganur Amangeldiýewiç Söwda nokady Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. G.Ilamanow k.
1890 Ätiýaçlyk şaýlary dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Dostluk k.
1891 D Dükan №321 BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1892 Söwda dükany №72 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
1893 G.Kulyýew k. 105 j. Söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. G.Kulyýew k. 150-j AÝGS
1894 D-p1 Dükan №1196 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1895 "Arassa" öýjükli telefon dükany Mary w. Murgap etr. Murgap ş. Azady k.
1896 "Arzuw" dükany Mary w. Mary ş. Hazar 3
1897 Naran söwda dükany Mary w. Mary ş. Ýüpek Ýol bazary
1898 "Özgeriş" şöhlat dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Transportnaýa k. 3-j.
1899 Daýhan bazary dükan № 90 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1900 Daýhan bazary dükan "Sowgat" Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1901 Daýhan bazary dükan № 85 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1902 Daýhan bazary dükan № 45 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1903 Daýhan bazary dükan № 61 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
1904 Dükan №4 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Taslama k. Köşi AJ HHB we Lomaý söwda satuw kärhanasy 
1905 Dükan №5 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Taslama k. Köşi AJ HHB we Lomaý söwda satuw kärhanasy 
1906 Ammaryň içindäki dükan Mary w. Murgap etr. Azatlyk d/b
1907 "Pataloklar dünýäsi" dükany 2-nji nokat Mary w. Mary ş. Güljemal han k.
1908 "Yrsgal" myhmanhana Mary w. Mary ş. Ata-köpek Mergen k.
1909 "Ilkinji ussat" dükany Mary w. Mary ş. Täze ýol d/b
1910 Mary köp ugrly söwda bazarynyň çägi dükança №2 Mary w. Murgap etr. Azatlyk d/b
1911 "Nur" dükany Mary w. Mary ş. Marguş SM
1912 Maru-şahu Jahan bazarynyň çägi Mary w. Mary ş. Mollanepes k.
1913 "Şa zenan" toý lybaslar dükany Mary w. Mary ş. Muhadow d/b
1914 Söwda dükany № 24 Mary w. Mary ş. Mollanepes k.
1915 "Altyn Asyr" kafe dükan Mary w. Mary ş. A.Nyýazow k.
1916 D-p3 Dükan №1487 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1917 Dükan №6 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlyk ş-ly, 50 j.
1918 D-p2 Dükan №1359 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1919 Tel.Tagandurdyýew Tagandurdy Gurtdurdyýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Garaşsyzlyk 48
1920 Tel.Tagandurdyýew Tagandurdy Gurtdurdyýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. Garaşsyzlyk 48
1921 Tel.Annamyradow Allamyrat Rejepgeldiýewiç Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. M.Galkynyş 37
1922 T"Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany (komunal.uslugi) Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Nyýazow 154
1923 B-p3 Dükan №707 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1924 B Dükan №0576 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1925 T"Halkbank" DTB-nyň S.Türkmenbaşy şahamçasy (VISA tölegler bölümi) Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr. S.Türkmenbaşy ş-çe, Aşgabat k. 37 j.
1926 Azyk harytlar dükany Lebap w. Garabekewül etr.  Akgala geň. Mollanepes k. 23
1927 Surathana  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1928 Egin-Eşikler söwda dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Daýhan bazary
1929 A we KÝGGG-y Lebap w. Birata etr. Gazojak ş. M.Abdylow k.
1930 Dükan №4/12 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1931 Dükan №58 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
1932 D-p1 Dükan №1201 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1933 Dükan №8 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HHB "Bereketli" şahamça, Duşanbe k. 7 salgysy
1934 D Dükan №313 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1935 "Görelde" SM dükan Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1936 "Görelde" SM dükan Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k. 1 A j.
1937 "Westel" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mary Gara Ýolyň ugry
1938 T"Halkbank" DTB Ruhybelent şahamçasy (VISA) Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Aýbek 15
1939 Tel.Garaj.ewa Aksoltan Geldimämmedowna Söwda dükany Balkan w. Balkanabat ş.  kw-209 UWD garşysy
1940 Söwda dükany №80 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
1941 "Hazar" dynç alyş we SM №215 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, 211 kwartal
1942 T"Halkbank" DTB-nyň Balkan şahamçasy (VISA) Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 160-11
1943 A Dükan №2414 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1944 "Paýtagt" bazary 7-nji dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A-j.
1945 "Söwda öýi" 1 gatyndaky №21 belgili dükäny Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
1946 T"Halkbank" DTB-nyň Köpetdag şahamçasy (VISA) Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1953 (Ýaşlar) k. 15-j.
1947 Azyk harytlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Hakykat k. 100-j.
1948 Azyk harytlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Gürgenç k. 48-j.
1949 1-nji gat №39 dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. Ýunus Emre k. "Paýtagt" bazary
1950 Ç-p1 Dükan №2627 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1951 2-nji gatynda dükan Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 1957 (Oguzhan) k. J.13
1952 Söwda dükany № 1 Mary w. Mary ş. Murgap ýoly k. 85-j.
1953 Tel.Begmyradow Muhammetnazar Söwda nokady Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Nyzamy k. 7-j.
1954 D Dükan №2846 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
1955 Dükan 65 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24 Abadan HH bazary
1956 Kosmetika dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24 Abadan HH bazary
1957 "Gurbanbaý" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Görelde k. 29-j.
1958 "Gardaşlar" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  Gurluşykçy koç. 10-j.
1959 Dükan №2 Aşgabat ş. Abadan etr. Gurbansoltan eje k. 1-j. Köşi AJ HHB we Lomaý söwda satuw kärhanasy 
1960 Dükan №1 Aşgabat ş. Abadan etr. Köşi 2057 k. Köşi AJ HHB we Lomaý söwda satuw kärhanasy 
1961 Tel.Nepesow Guwançgeldi Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe
1962 Dükan №562 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Merkezi Daýhan bazary
1963 Dükan №523 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Merkezi Daýhan bazary
1964 Söwda we hyzmat ediş dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  S.A.Nyýazow geň.
1965 Tel.Metýakubow Rasul Medirimowiç Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  S.A.Nyýazow geň. Türkmenbaşy ş-ly
1966 Tel.Dosçanow Maksad Hajibaýewiç Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  S.A.Nyýazow ş-çe Azatlyk k.
1967 T"Halkbank" DTB Ruhybelent şahamçasy (KARZ) Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Aýbek 15
1968 Dükan №5 Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Magtymguly d/b Zelili k.
1969 "Ak Tam" gurluşyk materially we senagat harytlar kombinaty Ahal w. Ak bugdaý etr. M.Sopyýew d/b, "Ak Tam" GM we SH kombinaty
1970 Dükan №3 Aşgabat ş. Arçabil etr. Ýanbaş ÝT. Köşi AJ HHB we Lomaý söwda satuw kärhanasy 
1971 Dükan №65 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1972 Dükan №22 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1973 Dükan №81 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1974 Dükan №80 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1975 Dükan №65 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1976 Dükan №98 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1977 Dükan №126 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1978 Dükan №25 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1979 Dükan №16 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1980 Dükan №8 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1981 Dükan №7 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1982 Dükan №6 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1983 Mebel dükany Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1984 Dükan №5 Mary w. Baýramaly etr. Soltan Sanjar k.
1985 Gündelik harytlar dükany Lebap w. Birata etr. Türkmenbaşy ş-ly
1986 B.Türkmenbaşy ad. Nah Ýüplik egriji fabriginiň söwda dükany Lebap w. Halaç etr. Çohpetde ş-çe, J.Mähremow 1
1987 Gurluşyk harytlar dükany B7 Lebap w. Türkmenabat ş. Şähergurluşyk we hyzmat bazary
1988 Söwda dükany B-083 Lebap w. Türkmenabat ş. LWAJ-niň Köpugurly söwda bazary
1989 Tel.Seýtiýew Sähetmyrat Mämetnazarowiç Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ak altyn k.
1990 T.Şamyradow söwda dükany 17 Lebap w. Türkmenabat ş. Mekan bazary
1991 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
1992 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Garabekewül etr.  Lälezar k. 26 j.
1993 B.Seýtiýewiň söwda dükany 11 Lebap w. Türkmenabat ş.  Köpugurly SM Ýe-1
1994 Azyk harytlary dükany  Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. B.Hudaýkulyýew k.
1995 D-053 dükany  Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary Türkmenabat-Mary gara ýolunyň 20 km.
1996 "Çakyr" dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Ý.Bäşimow k.
1997 "Gülbibi" kafesi Lebap w. Atamyrat etr. Garaşsyzlyk k. 18 j.
1998 Öýjükli telefon dükany Lebap w. Kerkiçe ş-çe Galkynyş k.
1999 Tikinçilik sehi Lebap w. Atamyrat etr. Seýdi k. 2/8 j.
2000 Awtoşaýlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Nyýazow k. 84 j.
2001 Gurluşyk harytlar dükany Lebap w. Dostluk ş-çe  Türkmenistan k.
2002 T"Halkbank" Lebap şahamçasy, Notarius göçme kassasy Lebap w. Serdarabat etr.  Kiştiwan geň. Kiştiwan obasy
2003 T"Halkbank" Lebap şahamçasy, Serdarabat etr. DÝGG göçme kassasy Lebap w. Serdarabat etr.  Kiştiwan geň. Kiştiwan obasy
2004 T"Halkbank" Lebap şahamçasy, Lebap w. DÝGG göçme kassasy Lebap w. Türkmenabat ş.  Türkmenabat-Atamyrat gara ýoly, 8 km. Lebap w. DÝGG
2005 T"Halkbank" Lebap şahamçasy, Türkmenabat ş. DÝGG göçme kassasy Lebap w. Türkmenabat ş.  Azatlyk k. Türkmenabat ş. DÝGG
2006 T"Halkbank" Lebap şahamçasy Garaşsyzlyk gullugy (Girdeji kassa) Lebap w. Garaşsyzlyk etr Nyýazow ş-çe, Lebap k. 12 j
2007 Parfýumeriýa dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow k. + Prezidentiň şygyrýet bagy günorta günbatar tarapy
2008 Söwda dükany 484-485 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2009 B.Ibragimowyň söwda dükany 293 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2010 Ýerzeminde ýerleşýän dükan Daşoguz w. Daşoguz ş. Gündogar 305 j-4a, öý-3
2011 Söwda dükany 99 Daşoguz w. Daşoguz ş. "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk 10
2012 G.Babajanowyň söwda dükany 23-24 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly 
2013 Tel.Ýuldaşow Ruslan Jabbargenowiç Söwda dükany Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  J.Hudaýberdiýew d/b, Watan k.
2014 Hojalyk harytlary dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. S.Türkmenbaşy ş-ly 50/1 j.
2015 Dükan 302 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary blok Ç
2016 "Paýtagt" bazary, dükan 66/144 Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A-j.
2017 "Paýtagt" bazary, dükan 105 Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A-j.
2018 "Köpetdag" bazary , ÝG dükan 54 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary
2019 "Köpetdag" bazary , ÝG dükan 57 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary
2020 Bazarlar birleşiginiň 7 HHB dükan 33 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Duşenbe k. 7 salgy
2021 Bazarlar birleşiginiň 7 HHB dükan 30 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Duşenbe k. 7 salgy
2022 H.Orunbaýewiň söwda dükany 125 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2023 B.Abdullaýewiň söwda dükany 34 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2024 H.Şerowyň söwda dükany 243 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
2025 Jennet bazary dükan 137 Balkan w. Balkanabat ş.  "Jennet" bazary, 199 kwartal 
2026 T"Halkbank" DTB-nyň Abadan şahamçasy Komunal tölegler  Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan ş. Gündogar 4
2027 Sport toplumy Daşoguz w. Daşoguz ş. Ruhnama k. 98 j.
2028 A.Hallyklyçewiň söwda dükany 258 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2029 "Dostluk" kafesi Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly ş-ly. "Dostlyk" seýil bagy, 23/1 j. 
2030 Çagalar dünýasi Balkan w. Balkanabat ş.  1-söwda bazary, 158 kwartal
2031 Tel.Söýliýew Orazmyrat Söwda nokady Balkan w. Jebel ş. Andalyp k. 2-j.
2032 Dükan № 102 Balkan w. Balkanabat ş.  1-söwda bazary, 158 kwartal
2033 Gurluşyk harytlar dükany Ahal w. Tejen etr. Babadaýhan ş. Magtymguly k.
2034 Çaga eşik dükan №29 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly (2009) 6-söwda öýi
2035 Egin-eşik dükan №48 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly (2009) 6-söwda öýi
2036 "Söwda öýi" kärhana, Dükan №36 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j.
2037 "Güneşli Diýar" DK, "Çeper" haly dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bitarap Türkmenistan ş-ly 131/1 j.
2038 "Güneşli Diýar" DK, "Terbaş" dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bitarap Türkmenistan ş-ly 122/1 j.
2039 Köwüş we parfýumeriýa, dükan № 29, 3-nji gat Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
2040 Ç-p2 Dükan №916 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2041 "Flora" haly dükany Mary w. Mary ş. Atabaýew k.
2042 "Hojalyk harytlar" ammary Mary w. Murgap etr. Azatlyk geňeşligi
2043 "Ak Pamyk" dükany Mary w. Murgap etr. Azady k.
2044 "Azyk harytlar" dükany Mary w. Murgap etr. Mülkýazy geňeşligi
2045 "Gurluşyk harytlar" dükany Mary w. Murgap etr. Çoňur geňeşligi
2046 1-nji Naharhana AJ Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Garaýap ýoly daýhan bazary
2047 4-nji Naharhana AJ Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Baýnazarow k.
2048 5-nji Naharhana AJ Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes k.
2049 6 Naharhana AJ Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Baýnazarow k.
2050 Mebel dükany Mary w. Sakarçäge etr. Gowşuthan k.
2051 Berkarar egin-eşik dükany Mary w. Tagtabazar etr. Magtymguly k.
2052 Tel.Gowşudow Söhbetýaz Akmyradowiç Söwda nokady Mary w. Tagtabazar etr. Magtymguly k.
2053 "Gorelde" SM Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Mollanepes 1A
2054 "Gorelde" SM, Gurluşyk dükan Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Mollanepes 1A
2055 Daýhan bazary, 12-nji dükan Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Daýhan bazar
2056 Ýolöten AJ, Naharhana № 1 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Gurt gaýyp k.
2057 Ýolöten AJ, Naharhana № 2 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Kuliýew k.
2058 Ýolöten AJ, Naharhana № 3 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Mary Serhet ýoly k.
2059 Ýolöten AJ, Naharhana № 4 Mary w. Ýolöten etr. Momataý d/b
2060 Ýolöten AJ, Naharhana № 5 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Azady k.
2061 Ýolöten AJ, Naharhana № 6 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
2062 Ýolöten AJ, Naharhana № 7 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Jelaletdin k.
2063 Ýolöten AJ, Naharhana № 8 Mary w. Ýolöten etr. Mary Serhet ýoly k.
2064 Ýolöten AJ, Dükan № 35 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Atçapar k.
2065 Ýolöten AJ, Dükan № 36 Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Saryhan k.
2066 Haly söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Zawot k.
2067 "Terjimeçilik Agentligi", Parasatly iş Aşgabat ş. Köpetdag etr. Nazar Gullaýew k. 33-j.
2068 A Dükan №01-01 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2069 "Marýam" Toý salony Mary w. Mary ş. Mollanepes k.
2070 "Hazyna" dükany Mary w. Mary ş. Dostluk k. 14 A j.
2071 Tel.Güjikow Atadurdy Söwda dükany Mary w. Sakaçäge etr. Sakaçäge etr.
2072 Tel.Sähedowa Enegül Söwda dükany Mary w. Sakaçäge etr. Ak-ýap db. Gumgüzer geň. Magtymguly 14
2073 "Uniwersal" dükany Mary w. Mary ş. Murgap ýoly k.
2074 Tel.Abdullaýewa Gülçehra Mämmedowna Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Bäşimow k.
2075 Tel.Orunow Narzulla Rozybaýewiç Söwda dükany Lebap w. Serdarabat etr.  Watan d/b Sahyjan oba O.Annanyýazow k.
2076 Tel.Nurmämmedowa Amansoltan Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  KW-120
2077 Tel.Çintikow Uzmämmet Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  KW-201
2078 Bereket bazary №93 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
2079 Bereket bazary №91 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
2080 Bereket bazary №48 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
2081 Tel.Aşyrow Arslan Jepbarowiç Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  Oglanly oba
2082 Tel.Täşliýew Taňryguly Söwda nokady Balkan w. Balkanabat ş.  102/15/25
2083 Çp-1/0766 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2084 E-3 bölüminiňE-3/2192 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2085 Altyn kerpiç HK Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Täzegüýç geňeşligi, Gumlygala obasy
2086 "Umyt" hyzmatlar öýi Balkan w. Balkanabat ş.  kw. 211, "Umyt" hyzmatlar öýi
2087 BB 7 HH bazary, dükan 10 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HH bazary, Ostrowskiý 13A
2088 Tel.Waisawa Mawluda Allabergenowna Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz w. S.A.Nyýazow ş-çe
2089 Dükan-kafe Daşoguz w. Daşoguz ş.  Nygmat bazary
2090 Dükan-529 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Merkezi Daýhan bazary
2091 Diýar hyzmatlar öýi, dükan-20 Daşoguz w. Daşoguz ş.  Merkezi Daýhan bazary
2092 "Sultan" sowda nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Daýhan bazary
2093 "Ýulduz" HK sowda nokady Daşoguz w. S.A.Nyýazow etr.  S.A.Nyýazow ş-çe, Nowbahar geň.
2094 Dükan-245 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary
2095 3 HH bazaryň 50-dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Kekilow-2 HH bazary-3
2096 Sowda dükany-40 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 6 j. "Söwda öýi" ýerzemin
2097 Ç böl. Ç-2676 dukany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2098 3 HH bazaryň 51-dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. A.Kekilow-2 HH bazary-3
2099 BB "Paýtagt" bazarynyň 46-dukany Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 k. (Ýunus Emre) 59A
2100 "Çagalar dünýäsi" SDAM, dükan-206 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlyk ş-ly 1971 "Çagalar dünýäsi" SDAM
2101 "Aşgabadyň ýalkymy" SM, restoran Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 122-j
2102 34-nji d/g dükany Aşgabat ş. Nyýazow etr. Ostrowskiý 13A, 7 HH bazary
2103 E bölümiň E-3/2213 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2104 "Gulzar" kafesi Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş-çe, Türkmenistan k.
2105 Çakyr dükany Lebap w. Döwletli etr. Döwletli ş-çe Ärsary baba k.
2106 Egin eşikler dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Türkmenbaşy ş-ly
2107 "Paýtagt" bazary 136-dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 k. (Ýunus Emre) 59A
2108 "Kosmetika we parfýumeriýa" dükany Balkan w. Balkanabat ş.  kw. 209, "Sary baý" binasy 1 gat
2109 Daýhan bazary, 2-dükan Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş. Magtymguly k.
2110 Tel.Beşimow Jumabaý Nowruzowiç Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Babagammar k. 28-j. Wokzal 1 gaty
2111 Azyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.Nyýazow ş-ly, 10-j.
2112 Awtoulaglara hyzmat ediş nokady Lebap w. Türkmenabat ş. Amul ş-çe, Bedew k. 171-172 j.
2113 Tel.Allaberdiýewa Nurgözel Şamyradowna Söwda nokady Ahal w. Baharly etr. Baharly ş. A.Maşadow k. 9-j.
2114 T"Halkbank" DTB-nyň Berkararlyk (Azatlyk) şahamçasy (Karz bölümi) Aşgabat ş. Berkararlyk etr. (Zelili) 1952 k. 20 j.
2115 Söwda dükany 483 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2116 Söwda dükany 78 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary
2117 Awtoulag şaýlary dükany 52 Daşoguz w. Daşoguz ş. "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk 10
2118 S.Pälwanowyň söwda dükany 173 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2119 Söwda dükany 537 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2120 U.Taňgriberdiýewanyň söwda dükany 321 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary "Ç" blok
2121 "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM 331-dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2122 Egin-eşik dükany Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. "Akbazar" SM
2123 Ç.Kowusowyň söwda dükany 115 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe etr. AJ "Gökdepe" bazary
2124 "Azyk harytlar" dükany Daşoguz w. Köneürgenç ş. Magtymguly ş-ly
2125 "Ýedigen" Töý mekany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy etr.  ş-ly k. 23-j.
2126 "Umyt" kafesi Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  "Umyt" kafesi
2127 "Awtoulaglary abatlamak" hyzmat ediş nokady Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  Görelde k. Daýhan bazary
2128 Dükan №A-322 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2129 Dükan №2410 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2130 Dükan №A-2433 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2131 Dükan №51 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş. Köpetdag bazary
2132 Dükan №D-p2/1335 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2133 Dükan №D-p2/1468 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2134 Dükan №B-p1/0510 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2135 Dükan №Ç-268 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2136 Hezzet restoran №1 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş.Oguzhan k. 7 j. Hezzet restoran №1
2137 Hezzet restoran №2 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş.Oguzhan k. 7 j. Hezzet restoran №2
2138 Hezzet kafe Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş.Oguzhan k. 7 j. Hezzet kafe
2139 Hezzet Gala Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş.Oguzhan k. 7 j. Hezzet Gala
2140 Dükan №26 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "2 bazar birleşiginiň Teke" bazary, 2011/94
2141 Dükan 114 Balkan w. Balkanabat ş.  "Gök" bazary, 158 kwartal
2142 Azyk harytlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Diýabekr k. 34-j
2143 Dükan №A20A Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
2144 "Ak toprak" HJ Aşgabat ş. Köpetdag etr. Demirgazyk k. 12-j.
2145 "Ak toprak" HJ Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bamako k. 40a-j. "Älemgoşar" bazary
2146 Dükan 82 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Ýunus Emre k. "Paýtagt" bazary
2147 "Älemgoşar bazary" dükan 21 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bamako k. 40a-j. "Älemgoşar" bazary
2148 Gözellik salony Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlyk ş-ly 1971 "Çagalar dünýäsi" SDAM
2149 Azyk harytlar dükany Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Türkmenbaşy ş-ly, "Ahal" bazary
2150 Hojalyk harytlar dükany Ahal w. Tejen etr. Tejen ş. Bazar k. 59-j.
2151 M.Hojanyýazowyň söwda dükany Mary w. Baýramaly ş. Bitaraplyk k.
2152 R.Amanowyň söwda dükany 24 Mary w. Mary ş. Mollanepes k.
2153 Dükan №55a Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bomako k. "Älemgoşar" bazary
2154 Dükan №57 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Ýunus Emre k. "Paýtagt" bazary
2155 Dükan 745 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2156 Dükan 37 Aşgabat ş. Ak bugdaý etr. Änew ş. "Ak bugdaý" bazary 
2157 G.Hallyýewanyň söwda dükany Aşgabat ş. Abadan etr. 24-j.
2158 "Toý mekany" Ahal w. Gökdepe etr. Babaarap k. 8-j.
2159 "Ýedigen" Supermarket Aşgabat ş. Berkararlyk etr. A.Nyýazow 32
2160 Gazna otagy Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly 28j.
2161 Söwda dükany 515 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2162 Söwda dükany 5 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2163 Awtoulaglar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Nowaýy k. 
2164 Söwda dükan 392 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
2165 E.Babaýewiň söwda dükany 407 Daşoguz w. Daşoguz ş. Köpugurly söwda bazary, Bitaraplyk 52
2166 R.Täjibaýewiň söwda dükany 339 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2167 Söwda dükany 66 Daşoguz w. Daşoguz ş. "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk 10
2168 Naharha 48-49-dükan Daşoguz w. Daşoguz ş. Miras SMni
2169 G.Şarafowanyň söwda dükany 105a Daşoguz w. Daşoguz ş. "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk 10
2170 Söwda dükany 66 Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkezi Daýhan bazary, Zaman 119 
2171 Söwda dükany 64 Daşoguz w. Daşoguz ş. "Ak bazar" hyzmatlar öýi, Bitaraplyk 10
2172 Garbanyşhana Aşgabat ş. Azatlyk etr. 1916 (B.Annanow k.) 104-j.
2173 "Azyk harytlar" dükany Mary w. Murgap etr. G.Sähetmyradow geňeşligi
2174 Lomaý we bölek söwda Mary w. Murgap ş. Köpugurly söwda bazar
2175 "Gurluşyk harytlar" dükany Mary w. Murgap ş. Dostluk k. 13-j.
2176 Güneş mebel söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Berkararlyk söwda bazary
2177 Tel.Ýazgulyýew Maksat Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Jelaletdin k.
2178 Tel.Şükürow Agajan Hudaýkulyýewiç Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. G.Atabaýew k. 4-j. 1-öý
2179 Tel.Saparowa Maýsa Gulmyradowna Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. S.Nyýazow k. 
2180 "Togtagül" kafesi Lebap w. Türkmenabat ş. 1 ketr. Abdyrahmanow k. 3-j.
2181 Awtohyzmatlar merkezi Lebap w. Türkmenabat ş. Azatlyk k. 8-j.
2182 Egin eşik söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.Nyýazow ş-ly, LWAJB Merkezi Daýhan bazary
2183 Gündelik we hojalyk harytlar dükany Lebap w. Birata etr. Birata ş. Merkezi bazary 
2184 Gündelik we hojalyk harytlar dükany Lebap w. Birata etr. Birata ş. Merkezi bazary 
2185 Dükan №49 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Bazarlar birleşiginiň 3 HHB, A.Kekilow k. 2-j. 
2186 Awtohyzmat Daşoguz w. Daşoguz ş.  Gurbansoltan eje k. 69-j.
2187 Gurluşyk harytlary dükany Daşoguz w. Daşoguz ş.  Gurbansoltan eje k. 69-j.
2188 CD,DVD diskler hyzmaty Aşgabat ş. Köpetdag etr. Magtymguly ş-ly, 99-j. "Akja" hyzmatlar öýi
2189 Dükan 277 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2190 "Garjagaz" hususy kärhana Mary w. Mary ş. Mollanepes k.58 j.
2191 "Azyk harytlar" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Garaýap Gara ýoly Görelde geňeşligi
2192 "Elektronika" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Daýhan bazar
2193 "Agzybirlik" Gurluşyk harytlary dükany Mary w. Sakarçäge etr. Garaýap Gara ýoly
2194 "Azyk harytlar" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Garaýap Gara ýoly
2195 B.Hojanyýazowyň söwda dükany 187 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly 52 j. 
2196 Tikinçilik sehi Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly 28 j.
2197 AGPJ "Ýedigen" kafesi Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş. Ruhnama k. 14 j.
2198 "Altyn Asyr" gündogar bazary Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2199 Gurluşyk harytlar dükany  Aşgabat ş. Abadan etr. Aşgabat ş.Oguzhan k. 24 j. 
2200 Daýhan bazary dükan № 105 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly k. 29A j.
2201 "A" blok A-2338 ÝG belgili dükan Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2202 Söwda nokady №6 Aşgabat ş. Gökdepe etr. Gökdepe ş. A.Annaniýazow k. dükany№26
2203 "Berkarar" SDAM №B73 LC WAIKIK dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1972 (Atatürk) k. 80 j. "Berkarar" SDAM 
2204 Dükan №B-6a Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
2205 Dükan №Ç-p3/1050 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2206 Dükan №A20 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
2207 Dükan №B-2504 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2208 Dükan №1352 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2209 "Nygmat" SM Aşgabat ş. Köpetdag etr. G.Ezizow k. 31 j. "A" blok
2210 Baharly ş. "Demir-agaç öndümleri" dükany Ahal w. Baharly etr. "Türkmensement" önümçilik birleşigiDemir-agaç öndümleri" dükany
2211 Dükan №9 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkez
2212 Dermanhana Aşgabat ş. Köpetdag etr. Türkmenbaşy ş-ly 83/2
2213 Naharhana Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Aşgabadyň Ýalkymy" SM
2214 Awto ýuwalga Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Aşgabadyň Ýalkymy" SM
2215 Dükan №D-102 Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2216 "Azyk harytlary" dükany Mary w. Tagtabazar etr. Magtymguly k. 29 j.
2217 "Gurluşyk harytlary" dükany Mary w. Tagtabazar etr. Magtymguly k. 29 j.
2218 Kserokpiýa hyzmatlary üçin ofis j. Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly 28 j.
2219 "Hazar" dükan Daşoguz w. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly 7/2 j.
2220 Daşoguz ş. AJ Naharhana №1 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119-salgysy
2221 Gutaphana Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenabat ş. Bahar hususy bazary
2222 Kärhananyň Gaznasy Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenabat ş. Stansiýa zamanşary k.j-93
2223 Kompýuter oýunlary Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenabat ş. Garaşsyzlyk köç j-10
2224 "Salam" Ätiýaçlyk harytlar dükany 2 Lebap w. Atamyrat etr. Lebap wel Dostluk şäherçe türkmenistan k. 1 j.
2225 "Salam" Ätiýaçlyk harytlar dükany 1 Lebap w. Atamyrat etr. Lebap wel Dostluk şäherçe türkmenistan k. 1 j.
2226 Ätiýaçlyk şaýlary dükany Mary w. Wekilbazar etr. Wekilbazar etraby, Goňur geňeşligi
2227 Tikin maşşyn dükany Mary w. Mary ş. Mary ş. Oguzhan k. "Ak bazar" SM
2228 Telefon söwda dükany Mary w. Mary ş.  Mary ş. H.Derýaýew 51
2229 Ätiýaçlyk şaýlary sowda dükany Mary w. Wekilbazar etr. Mary ş.Atabaýew 78 
2230 "Mähri" dükany Mary w. Mary ş. Mary ş.Galkynyş k. 49j. öý 32
2231 "Altyn Asyr" GB "B" bölüm -2535 ÝG dükan. Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2232 "Köpetdag" bazary dükan №52  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary 
2233 "Köpetdag" bazary dükan №116  Aşgabat ş. Köpetdag etr. Parahat 3/1,j-8, otag-86
2234 "Gatyşyk harytlar" dükany. Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.   Daýhan bazary
2235 Söwda dükany №229 Aşgabat ş. Köpetdag etr. BB "Köpetdag" bazary
2236 Söwda dükany №159 Aşgabat ş. Nyýazow etr. BB "Köpetdag" bazary
2237 Egin eşik dükany Lebap w. Türkmenbaşy etr Türkmenbaşy etr Kerki şäherçe A.Muradow Kö
2238 Egin eşik dükany Lebap w. Türkmenbaşy etr Türkmenbaşy etr Kerki şäherçe A.Muradow Kö
2239 Azyk we Gündelik harytlar dükany Lebap w. Türkmenbaşy etr Türkmenbaşy etr Ýalkym geňeşligi.
2240 Hojalyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenbaşy etr Türkmenbaşy etr Kerki şäherçe Magtymguly
2241 Hojalyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenbaşy etr Türkmenbaşy etr Dostluk şäher Gurluşykçy.
2242 Datly 5 e s sm-zi Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş. A.1934 (Bamako) k. 40/2-j.
2243 Söwda nokady №2 Daşoguz w. Daşoguz ş. S.A.Nyýazow ad.etr.Nobahar geň.
2244 Dükan №413  Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119-salgysy
2245 Dükan №498 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119-salgysy
2246 Ofis j. Daşoguz w. Daşoguz ş. S.A.Nyýazow ad.etr.J.Hudaýbergenow ad.geň
2247 Garagum kafesi Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 16a-j.
2248 Dükan №146 Daşoguz w. Daşoguz ş. S.A.Nyýazow etr. Gülistan geň. 
2249 "Halal" dükany Mary w. Murgap ş. Muragap ş Azady köç
2250 Dükan № 11 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş Hudaýberdiýew k. "Ak ýol" bazary
2251 "Doganlar" söwda dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar etr. Ýaşlyk d/b
2252 "Baýraç" söwda dükany Mary w. Tagtabazar etr. Tagtabazar ş-çe Dostluk k.
2253 "Daýhan" bazar, dükan №59  Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly köç 29 A j.
2254 "Daýhan" bazar, dükan №6 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Magtymguly köç 29 A j.
2255 "Dükan" Awtoşaýlary Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aýtakow k. 27-j.
2256 Areport "Meýlis" kafe Balkan w. Türkmenbaşy ş.  Aeroport
2257 Şagadam SM dükan №42 Balkan w. Türkmenbaşy ş.  "Şagadam" SM
2258 Tel.Angalow Sahymyrat Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Zawot köç
2259 Tel.Posyýewa Güljennet Söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Türkmengala ş. Magtymguly köç
2260 Tel. M.Halmyradowanyň söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Gurt Gaýyp k.
2261 Güneş Söwda Dükany Mary w. Ýolöten etr. Ýolöten ş. Ýedigen k.
2262 Y.Halmyradowyň söwda dükany Mary w. Ýolöten etr. Türkmengala ş. Türkmenbaşy ş-ly
2263 Egin-esik dukany Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenabat ş. Lälereýhan k. 21-j.
2264 Azyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenabat ş. Lälereýhan k. 21-j.
2265 Hojalyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Türkmenabat ş. Görogly Beg k.
2266 Naharhana №1 Lebap w. Türkmenabat ş. Garaşsyzlyk etr. M Ruhnama k.
2267 Naharhana №2 Lebap w. Türkmenabat ş. Garaşsyzlyk etr. Watan d/b Turkmenabat Gazojak gara yoly
2268 Söwda öýi dükan 68 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş. Görogly 6
2269 Alym-saraýly HJ Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş. Nazar Gyllaýew k. 33-j.
2270 Baharly bazary dükan 58 Ahal w. Baharly etr. Baharly etrap
2271 Köpetdag bazary 111 belgili ÝG dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary
2272 Köpetdag bazary 243 belgili ÝG dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary
2273 Köpetdag bazary 26 beolgili ÝG dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Köpetdag" bazary
2274 Hojalyk harytlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. 10 ýyl Abadanlyk k.
2275 Gözellik salony № 26 Aşgabat ş. Azatlyk etr. Magtymguly 73 "Türkmenistan" DSM
2276 Dükan № 225 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Atabayew k. Köpetdag bazar
2277 Gurluşyk harytlary dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Akgala geňeşligi
2278 R.Tekeýewiň "Diyar" Kafesi Daşoguz w. Daşoguz ş. Magtymguly sayolunun ugrunda yerlesyan "Diyar"
2279 Azyk harytlar dukany Daşoguz w. Daşoguz ş. Turkmenbasy sayoly 28-jay
2280 Azyk Harytlar dukany Daşoguz w. Daşoguz ş. Asudalyk koc 60-jay
2281 Azyk harytlar dükany 14 Lebap w. Türkmenabat ş. Kerki k. 5-j. Dostluk SM
2282 "Naharhana" Lebap w. Türkmenabat ş. 2 senagat zolagynyň çägindäki Türkmenabat-Mary garaýolunuň ugrunda
2283 Lebap köpugurly söwda bazarynyň H6-147 dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Türikmenabat-Mary gara ýolunyň 20 kilometry
2284 Gurluşyk köç ugrundaky dükan Lebap w. Atamyrat etr. Dostluk şäh Gurluşyk k.nde ýerleşýän dükan
2285 Türkmenistan köç ugrundaky dükan Lebap w. Atamyrat etr. Lebap wel Dostluk şäherçe türkmenistan köç ýerleşýän dükan
2286 "Bedew" dükany Lebap w. Atamyrat etr. Lebap we Atamyrat şäher Bitaraplyk
2287 Azyk harytlar dukany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
2288 Ž.Gurbanowyň söwda dükany 259 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Köpetdag bazary
2289 Alty Asyr gündogar bazary B-p2/0574BG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2290 Döwlet Ätiýaçladyryş guramasy Ahal w. Ak bugdaý etr. Änew ş. Halklaryň dostlugy k. 22-j.
2291 Tel.Täçmämmedow Döwlet Söwda dükany Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly ş-çe 155-j.
2292 "Emir" sowda dukany Balkan w. Esenguly etr.  Esenguly s-çe 1032-j.
2293 "Dürli harytlar" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçage etr keseyap genesligi 
2294 "Azyk harytlar" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçage etr keseyap genesligi 
2295 "Tikincilik oyi" Mary w. Sakarçäge etr. Garayap gara yolunyn ugry "Tikincilik oyi"
2296 Tikinçilik ateliýesi Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş. Parahat 2/1, 22-j.ýerzemin 
2297 Blok-B dükan 2551 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2298 Blok-B-p2 dükan 0583 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2299 Tel.Niýazow Jowamşir Niýazowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Nyýazow ş-ly 270-j, Dükan-Ç
2300 Egin-eşik söwda dükany Mary w. Mary ş. Mary ş. Möllanepes k.
2301 "Şohratly diýar" HK Mary w. Mary ş. Agzybirlik k. 27-j.
2302 Çüşe kabul edýän dükan Mary w. Mary ş. Ýeňşiň 50 ýyllygy k.
2303 Azyk harytlary dükany  Mary w. Mary ş. Aşgabat k. 17-j.
2304 Azyk harytlar dükany Lebap w. Türkmenabat ş. 1 merkezi daýhan bazary angar
2305 Ç-008 belgili sowda dukan Lebap w. Türkmenabat ş. Köpugurly söwda bazary ç-2 blogy
2306 Sowda nokady Lebap w. Galkynyş etr. Watan d/b Traktorçy ob. Galkynyş k. 88-j.
2307 Egin-eşik dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly, "Degirmen" SM
2308 Tel.Derýakulyýew Begenç Saparmyrat ogly Söwda dükany Lebap w. Garabekewül etr.  Seýdi geň. Seýdi ob. H.Rozyýew 29
2309 Tel.Rozyýew Serdar Gurbandurdyýewiç Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat etr. Suwçy oba geň. Suwçy ob.
2310 Tel.Açylowa Akmaral Hemraýewna Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. H. Jumanazarow k. 
2311 Azyk harytlary dükan  Mary w. Baýramaly etr. Azyk harytlary dükan 
2312 Matalar dükan  Mary w. Baýramaly etr. Matalar dükan 
2313 Ätiýaçlyk şaýlar dükan  Mary w. Baýramaly etr. Ätiýaçlyk şaýlar dükan 
2314 Duralga merkezi dükan  Mary w. Baýramaly etr. Duralga merkezi dükan 
2315 MTS dükany Mary w. Baýramaly etr. MTS dükany
2316 Dükan №20 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkez
2317 Dükan №589 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2318 Dükan №A230A Aşgabat ş. Köpetdag etr. Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkez
2319 T"Halkbank" DTB-nyň Bagtyýarlyk (Nyýazow) şahamçasy (Kamunal töleg) Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. A.Nyýazow 20
2320 T"Halkbank" DTB-nyň Berkararlyk (Azatlyk) şahamçasy (Komunal tölegleri) Aşgabat ş. Berkararlyk etr. (Zelili) 1952 k. 20 j.
2321 Tel.Atahanow Rustambek Ganjabaýewiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Bitaraplyk k. 52 j.
2322 Tel.Ýuldaşewa Zamir Artykowna Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Bitaraplyk k. 10 j.
2323 Dükan 443 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Bitaraplyk k. 52 j.
2324 Dükan 450 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Zaman k. 119 j.
2325 Dükan 125 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Bitaraplyk k. 52 j.
2326 Dükan 102 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Oguzhan k. 8 j. 2 Daýhan bazar
2327 Konteýner meýdançasy Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz wel.S.A Nyýazow etr.Gülistan geň.
2328 Dükan 94 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Zaman k. 119 j.
2329 Ammbar j. Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş. Gurbansoltan eje k. 3 j.
2330 Dükan 365 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Zaman k. 119 j.
2331 Ammbar j. Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz wel.S.A Nyýazow etr.Nowruz d/b
2332 Ammbar j. Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş.Gurbansoltan eje k. 105 j.
2333 Dükan №153 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2334 "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM 331-dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2335 O.Amanownyň söwda dükany 1 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Köşi k. 2-j.
2336 O.Amanownyň söwda dükany 2 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Köşi k. 74-j.
2337 T"Halkbank" DTB-nyň Bagtyýarlyk (Nyýazow) şahamçasy (kassa) Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Çoganly ş-çe, Aşgabat ş. PM-niň PÝGG edara binasy
2338 Egin eşik dükany 37 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
2339 Egin eşik dükany Ç34B Aşgabat ş. Köpetdag etr. Atatürk 80, "Berkarar" SDAM 
2340 T"Halkbank" DTB-nyň Köpetdag şahamçasy (Kamunal tölegler) Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1953 (Ýaşlar) k. 15-j.
2341 Awtoşaýlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneurgenç ş.G.Atabaýew 53
2342 Egin eşikler dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneurgenç ş.Magtymguly 40 j.
2343 Dükan №B12a Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
2344 Dükan №47NB Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2345 Dükan №95 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Paýtagt" SM
2346 "Gözel Çaglar" HK, söwda nokady Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. Halkara Aeroporty ýolagçy terminaly
2347 Dükan №108B Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2348 Tel.A.Gaýypowyň sowda nokady Daşoguz w. Görogly ş. S.A.Nyýazow k. 4-j.
2349 Azyk harytlar dukany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
2350 Azyk harytlar dukany Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan AJ-nyň 1 bazary
2351 Konselýarýa harytlary dükany 41 Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan AJ-nyň 1 bazary
2352 "Summar" azyk harytlar dükany Mary w. Murgap etr. Azady k.
2353 "Dag merjeni" Kerpiç çykarýan kärhana  Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  S.Türkmenbaşy etr. M.Hojamämedow geň
2354 "Gatyşyk harytlar" dükan Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  S.Türkmenbaşy A.Myradow 7/6
2355 "Altyn Kümüş" dükan Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  S.Türkmenbaşy etr. A.Myradow 6/6
2356 Dükan №3 Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  Merkezi Daýhan bazary
2357 Söwda nokady  Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Paýtagt" bazary dükan 72
2358 5-nji Jennet bazary, dükan №35 Aşgabat ş. Köpetdag etr. N.Andalyp k. "Jennet" bazary
2359 Bereketli bazary, Dükan 40 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Söwda öýi" kärhana, Görogly k. 6-j.
2360 Murgap elektrik enjamlary dükany Mary w. Mary ş. Bagtyýarlyk k.
2361 Gurluşyk harytlary dükany Mary w. Mary etr. Milli-goşun d/bniň ýerlerinden awtobus duralgasy
2362 Gurluşyk harytlary dükany Mary w. Mary etr. Aşgabat k. 97 dört gatly ýaşaýyş j.
2363 MTS salony Mary w. Sakarçäge etr. Gara ýolunyň ugry
2364 Egin-eşik söwda dükany Mary w. Mary ş. Oguzhan k. "Ak bazar" söwda bazarynyň çägi
2365 Telefon söwda dükany Mary w. Mary ş. Mary ş.A. Nyýazow ş-ly
2366 Bereket bazary №51 Balkan w. Balkanabat ş.  "Bereket" bazary 233 kwartal 
2367 "Şapak" SM Balkan w. Balkanabat ş.  "Şapak" SM, 209 kwartal
2368 "Gök" bazary dükany №6 Balkan w. Balkanabat ş.  "Gök" bazary
2369 Azyk harytlary dükany Balkan w. Balkanabat ş.  102 kwartal, 10 j.
2370 Agaç ussahanasy Balkan w. Balkanabat ş.  191 kwartal 
2371 Awtoşaýlar dükany Balkan w. Balkanabat ş.  191 kwartal 
2372 Mebel ussahana Balkan w. Balkanabat ş.  191 kwartal 
2373 Tikinçilik ussahanasy Balkan w. Balkanabat ş.  6mkr. Magtymguly ş-ly
2374 Söwda dükany №114 Balkan w. Balkanabat ş.  211 kwartal, "Hazar" SM
2375 Söwda dükany №4 Balkan w. Balkanabat ş.  209 kwartal, "Han" SM
2376 Söwda dükany №1 Balkan w. Balkanabat ş.  210 kwartal
2377 "Bagt ýyldyz" restoran Balkan w. Balkanabat ş.  103 kwartal, Berdibar
2378 Tel.Täşliýewa Gülsoltan Söwda dükany Balkan w. Balkanabat ş.  206 kwartal, 12 duralga
2379 Awtoulag şaýlary dükany Balkan w. Balkanabat ş.  111 kwartal, 43 j.
2380 Tel.Nyýazberdiýew Guwançberdi Söwda dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 133a, 142 j.
2381 "Miral" söwda dükany № 340 Balkan w. Balkanabat ş.  "Hazar" SM, kwartal 211
2382 Awtoulag ussahanasy № 5 Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 209, Atamyrat Nyýazow
2383 "Ramseý" egin-eşik dükany Balkan w. Balkanabat ş.  Kwartal 142
2384 Söwda dükany № 9 Balkan w. Balkanabat ş.  209 kwartal, "Han" SM
2385 Tel.Baýryýew Maksat Söwda dükany Balkan w. Balkanabat ş.  1maý k. kwartal 158
2386 Ulag abatlaýyş seh Balkan w. Balkanabat ş. Kwartal 191
2387 "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM 347/3-dükan Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2388 Söwda dükan № B2502 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2389 "Ruslan" kafesi Lebap w. Türkmenabat ş.  Gagarin kiçi etrapçasy, Magtymguly k. Ugrundaky
2390 Ofis j. Lebap w. Galkynyş etr. Maý geň.Babadaýhan d/b, Maý obasy, M.Ersaryýew k. 51j.
2391 Kärhananyň Gaznasy Lebap w. Türkmenabat ş. Babagambar k. 81j.
2392 Telefon aksesuarlary dükany Lebap w. Galkynyş etr. Galkynyş ş-çe. S.Nyýazowk.
2393 Gözellik salony Lebap w. Türkmenabat ş.  Merkezi kiçi etrapça, j-12
2394 "Paýtagt" bazary, dükan 144 Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1951 (Ýunus Emre) k. 59A-j.
2395 Bazarlar birleşiginiň 7-nji HHB, dükan №8 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 7 HH bazary, Ostrowskiý 13A
2396 Gurluşyk materiallar dükany №4 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2086 (Taslama) k. 101-j. 1 gat
2397 Söwda dükany №36 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan 24Abadan HH bazary
2398 Tehniki harytlary dükan Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan k. 24E Abadan HH bazary
2399 "Ýasmina" gözellik salony Aşgabat ş. Abadan etr. Gündogar k. 3A
2400 Haly dükany Lebap w. Atamyrat etr. Arsarybaba k.
2401 Azyk harytlary dükany Lebap w. Atamyrat etr. A.Nyýazow k.
2402 Matalar dükany Lebap w. Atamyrat etr. Daýhan bazary
2403 Azyk harytlary dükany Lebap w. Atamyrat etr. Çekir geň.
2404 Çaga-eşikleri dükany Lebap w. Atamyrat etr. Daýhan bazary
2405 Awtoreňkler we motoşaýlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş. Jeýhun k.
2406 Awtoreňkler we motoşaýlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş. A.Muradow k.
2407 Serpaý dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Kerkiçi ş. A.Muradow k.
2408 Hojalyk harytlar dükany Lebap w. B.Türkmenbaşy etr.  Dostluk ş. Gurluşykçy k.
2409 Gurluşyk harytlar dükany Lebap w. Serdarabat etr. B.Myradow geň. Hajyýew d/b, Baýatlar oba, Baýramaly k. 2 j.
2410 "Mukam" toý mekany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Garaşsyzlyk k.
2411 "Atrak" gurluşyk harytlar dükany Lebap w. Seýdi etr. Seýdi ş. Bitaraplyk k.
2412 Tel.Babaýew Azat Ýolbarsowiç Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş-çe. Magtymguly k. 40 j.
2413 Tel.Allanazarowa Rozyhal Italmazowna Söwda dükany Lebap w. Saýat etr. Saýat ş. Ýeňiş k. 20 j.
2414 Kompýuter bejerýan dükany Lebap w. Türkmenabat ş. S.Sanjar k. 26/34 j.
2415 Matalar dükany D5 Lebap w. Türkmenabat ş. LW kopugurly söwda bazary
2416 "Tumar" toý salony Balkan w. Türkmenbaşy ş. Bahry-Hazar k. 17 j.
2417 Gökdepe etrap AJ-nyň önümçilik söwda birleşiginiň "Ak bazar" söwda nokadyň № 31 Ahal w. Gökdepe etr. Gökdepe ş. A.Annaniýazow k. 1 j.
2418 D Dükan №2746 ÝG Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2419 Azyk harytlar dükany Mary w. Mary ş. Ýupek ýoly k.
2420 Owadan matalar dükany Mary w. Mary ş. Gorkut Ata k.
2421 "Mirap" restoran Aşgabat ş. Köpetdag etr. Arçabil ş-ly, 19 j. Mirap myhmanhanada ýerleşýän restoran
2422 "Miraş" dükany Mary w. Murgap ş. Wekilbazar etrap, Goňur geň.
2423 Dükan № 159 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2424 Söwda merkezinde S.Şyhlyýewiň söwda dükany Mary w. Oguzhan etr. Gökhan geň. Bagtyýarlyk k. 3 j.
2425 Gözellik salony Mary w. Mary ş. A.Nyýazow ş-ly, 42 j.
2426 Azyk harytlary dükany Mary w. Baýramaly etr. Gatakar geň.
2427 "Jaň" telefon dükany Mary w. Mary ş. Mollanepes k. Maru-Şahu jahan, bazary
2428 Söwda dükany № 182 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2429 Tel.Hezretkulyýewa Zylyha Söwda dükany Lebap w. Birata etr.  Birata ş. S.Türkmenbaşy ş-lyndaky ugrundaky
2430 Tel.Çaryýewa Aýna Söwda dükany Lebap w. Birata etr.  Birata ş-çe, Türkmenistan d/b, Magaryf k.
2431 "Gurluşyk harytlar" dükany Mary w. Murgap ş. Azady k.
2432 Gatyşyk harytlar dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  Daýhan bazary
2433 Gatyşyk harytlar dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  Aşgabat k. 31 j. 5 öý
2434 "Awtoşaýlar" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  Mollaoraz k. 3 j.
2435 "Awtoşaýlar" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  S.Türkmenbaşy ş. Görelde k. 14 j.
2436 "Altyn aý" kafesi Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  S.Türkmenbaşy ş. Görelde k. 6 j.
2437 "MTS" dükany Daşoguz w. S.Türkmenbaşy ş.  S.Türkmenbaşy ş. Daýhan bazary
2438 "Aşgabadyň ýalkymy" SM, "Altyn" toý mekany 3-nji gat Aşgabat ş. Köpetdag etr. Görogly k. 122-j
2439 A.Nyýazow ad. Dokma toplumy ATK dükany №1 Ahal w. Gökdepe etr. Aşgabat-Baharly ýolunyň 46km.
2440 A.Nyýazow ad. Dokma toplumy ATK dükany №2 Ahal w. Gökdepe etr. Aşgabat-Baharly ýolunyň 46km.
2441 Hojalyk harytlary dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. S.Nyýazow k.
2442 MTS-surat dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Diýarbekir k. 34 j.
2443 Tel.Meredow Şöhrat Padowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat ş. Oguzhan k. 61-j.
2444 Awtobus duralga №1 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat halkara howa menzili
2445 Awtobus duralga №2 Aşgabat ş. Köpetdag etr. Aşgabat halkara howa menzili
2446 Söwda dükany № 151 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2447 Dükan №110 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk k. 10 j.
2448 Dükan №10 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2449 Dükan №230 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2450 Awtoşaýlar dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Ruhnama k. 13 j.
2451 Dükan №72 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2452 Dükan №169 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk k. 52 j.
2453 Dükan №103 Daşoguz w. Daşoguz ş. Ýeňiş k. 73 j.
2454 Dükan №402 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2455 Timar gözellik salony Daşoguz w. Daşoguz ş. Merkez 1, 14 j. 32 öý
2456 Tel.Begjanow Durdymyrat Şajykowiç Söwda nokady Daşoguz w. Daşoguz ş. Aeroport howa menziliniň 1 gaty 
2457 Awtoulag şaýlary harytlary dükan № 11B Aşgabat ş. Ruhabat etr. Ýasmansalyk ý/t Altyn Asyr k. Söwda senagat merkezi, 1 gat
2458 Awtoulag şaýlary dükan № 11A Aşgabat ş. Ruhabat etr. Aşgabat ş. Ruhabat etr. Ýasmansalyk ý/t, Altyn Asyr k. Söwda senagat merkezi, 1 gat
2459 Gurluşyk harytlar dükany №10 Aşgabat ş. Ruhabat etr. Aşgabat ş. Ruhabat etr. Ýasmansalyk ý/t, Altyn Asyr k. Söwda senagat merkezi, 1 gat
2460 Azyk harytlar dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Abadan ş-ly, 165 j.
2461 Gurluşyk harytlar dükany Aşgabat ş. Berkararlyk etr. Respublika k. 1 j.
2462 Azyk harytlar dükany Aşgabat ş. Köpetdag etr. 10 ýyl Abadançylyk ş-ly, 151 j. 1 gat
2463 Azyk harytlar dükany №2 Aşgabat ş. Ruhabat etr. Gypjak ý/t, SM, Görogly k. 4 j. 2 we 26 öý
2464 Egin eşik harytlary D bölüminde № 325BG Aşgabat ş. Berkararlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2465 Egin eşik harytlary dükany № 60 Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan k. 24 j.
2466 Egin eşik söwda dükany Mary w. Mary ş. Gorkut Ata k.
2467 Gatyşyk harytlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Abadanlyk k.
2468 Gurluşyk harytlar dükany Daşoguz w. Köneürgenç etr.  Köneürgenç ş. Diýarbekir k. 71 j.
2469 Söwda dükany № B-75A Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Berkarar" SDAM, 1972(Atatürk) k. 80 j.
2470 Söwda dükany № 215 Aşgabat ş. Köpetdag etr. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" SM, Oguzhan 41
2471 Egin eşik dükany Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan k. 24A j. "Abadan" bazary
2472 "Älem" kafesi Aşgabat ş. Köpetdag etr. 1934 (Bomako) k. 45 j. 100çüwdürim seýilgähi
2473 Söwda dükany № 199 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, 52 j.
2474 D.Matýakubowanyň söwda dükany, ofis Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş. Türkmenbaşy ş-ly, 28 j.
2475 Söwda dükany № 523 Daşoguz w. Daşoguz ş. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2476 Köpugurly söwda bazary № 360 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, 52 j.
2477 Söwda dükany № 477 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, 52 j.
2478 Merkezi Daýhan bazary, söwda dükany №210 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2479 Merkezi Daýhan bazary, söwda dükany №36-37 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2480 Söwda dükany №141 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, 52 j.
2481 Söwda dükany №252 Daşoguz w. Daşoguz ş. Zaman k. 119 j.
2482 Söwda dükany №230 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, 52 j.
2483 Söwda dükany №234 Daşoguz w. Daşoguz ş. Bitaraplyk ş-ly, 52 j.
2484 Söwda dükany №90 Daşoguz w. Daşoguz ş. Oguzhan k. 8 j.
2485 Tel.Maşeripow Abdurasul Rozymbaýewiç Söwda dükany Daşoguz w. Daşoguz ş. Görogly ş. Gurbansoltan eje k. 3 j.
2486 "Gülistan" DSM ýerleşýän söwda dükany № 56 Aşgabat ş. Köpetdag etr. 2011 (Azady) k. 72 j.
2487 T"Halkbank" DTB-nyň Çandybil şahamçasy (Kassa-komunal hyz) Aşgabat ş. Köpetdag etr. B.Türkmenistan 210
2488 Söwda dükany № 83 Ahal w. Tejen etr. Tejen k. Daýhan bazary
2489 D bölüminde, söwda dükany №186 Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. "Altyn Asyr" Gündogar bazary
2490 "Adyl Hekem" HK Dellalçylyk hyzmatlary  Aşgabat ş.   1952 (Zelili) k. 20 j.
2491 "Hekem" HK Dellalçylyk hyzmatlary nokat №1 Aşgabat ş.   Garaşsyzlyk ş-ly, 19 j.
2492 "Hekem" HK Dellalçylyk hyzmatlary nokat №2 Aşgabat ş.   Görogly k. 73 j.
2493 Tel.Annagurbanow Meýlisgeldi Saparnyýazowiç Söwda dükany Aşgabat ş. Bagtyýarlyk etr. 2086 (Taslama) k. 46 j. 1 gat
2494 Azyk harytlary dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge etr. Garaýap geň.
2495 Köpugurly ýüpek ýol bazary, 112 j. Mary w. Sakarçäge etr. Mary Aşgabat gara ýolunyň ugry
2496 "Görelde" SM, Azyk harytlary dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Mollanepes k. 1A j.
2497 "Watan" dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Soýunsary geň.
2498 "Görelde" SM, Elektronika bölümi Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Mollanepes k. 1A j.
2499 "Daýhan" bazary, mebel dükany Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Garaýap gara ýolunyň ugry, Daýhan bazary
2500 Önümçilik sehi Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş. Akýap geň.
2501 "Görelde" SM-de Suw bölümi Mary w. Sakarçäge etr. Sakarçäge ş-çe Mollanepes 1/A
2502 Merdana SM Lebap w. Türkmenabat ş. Nyýazow ş-ly 135-j.
2503 Egen-eşik dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Abdyrahmanow k.
2504 Azyk harytlar dükany Lebap w. Galkynyş etr. Galkynyş ş. S.A.Nyýazow ş-ly 10-j.
2505 Tel.Böriýewa Gülçähre Agamyradowna Söwda dükany Lebap w. Türkmenabat ş. Bahar kiçi etr. Asudalyk k.
2506 SPA merkezi Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly, 6 kwartal, 131A j. 1gat
2507 Edem kafesi Lebap w. Türkmenabat ş. S.A.Nyýazow ş-ly, 6 kwartal, 131A j. 3gat
2508 Myhman mekany kafesi Lebap w. Türkmenabat ş. 1 senagat zolagy
2509