Şahamçalarymyz

 

t/s

Banklaryň sanawy

Ýuridiki salgysy

Telefon belgisi

1.

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-y, Merkezi diwany

Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýolynyň 154-nji jaýy

22-74-47

22-73-16

2.

Berkararlyk şahamçasy

Aşgabat şäheriniň 1952-nji  köçesiniň 20-nji jaýy

27-03-37

27-00-98

3.

Köpetdag şahamçasy

Aşgabat şäheriniň 1953-nji köçesiniň 15-nji jaýy

46-38-09

46-38-12

4.

Bagtyýarlyk şahamçasy

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolynyň 270-nji jaýy.

36-10-28

5.

Çandybil şahamçasy

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 2010-njy jaýy

95-12-10

95-12-03

6.

Abadan şahamçasy

Ahal welaýatynyň Abadan şäheriniň Gündogar köçesiniň 4-nji jaýy

8-00-138

5-26-35

5-03-31

7.

Baharly  şahamçasy

Ahal welaýatynyň Baharly şäherçesiniň Magistral köçesiniň 33-nji jaýy

8-00-131

2-16-40

2-08-23

8.

Ak bugdaý şahamçasy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherçesiniň Watan köçesiniň 5-nji jaýy

51-09-18

9.

Gökdepe şahamçasy

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäheriniň N.Halmämmedow köçesiniň 4-nji jaýy

8-00-132

4-02-68

10.

Tejen şahamçasy

Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň Magtymguly köçesiniň 19-njy jaýy

8-00-135

4-06-96

11.

Balkan şahamçasy

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 160-njy kwartalynyň 11-nji jaýy

8-00-222

6-08-78

12.

Türkmenbaşy şahamçasy

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Magtymguly köçesiniň 14-nji jaýy

8-00-243

2-43-62

13.

Esenguly şahamçasy

Balkan welaýatynyň Esenguly şäheriniň 10-njy köçesiniň  317-nji jaýy

8-00-245

2-00-36

14.

Mary şahamçasy

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Arçabil köçesiniň 5-nji jaýy

8-00-522

7-83-17

7-83-18

15.

Murgap şahamçasy

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Murgap şäheriniň Garaşsyzlyk köçesiniň 53-nji jaýy

8-00-565

2-25-75

16.

Tagtabazar şahamçasy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Azatlyk köçesiniň 7-nji jaýy

8-00-568

5-10-83

17.

Ýolöten şahamçasy

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Ýolöten köçesiniň 6-njy jaýy

8-00-522

6-70-61

18.

Baýramaly şahamçasy

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Altyn Asyr köçesiniň 40-njy jaýy

8-00-522

6-70-53

19.

Sakarçäge şahamçasy

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Sakarçäge şäheriniň Kemine köçesiniň 6-njy jaýy

8-00-522

2-22-85

20.

Lebap şahamçasy

Lebap welaýatynyň Türkmenabat etrabynyň S.Nyýazow şaýolynyň 50-nji jaýy

8-00-422

3-19-60

21.

Darganata şahamçasy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Darganata şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolynyň 52-nji jaýy

8-00-445

2-09-52

22.

Galkynyş şahamçasy

Lebap welaýatynyň Sakar etrabynyň Sakar şäheriniň Kemine köçesiniň 34-nji jaýy

8-00-449

5-24-01

23.

Dostluk şahamçasy

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Dostluk şäheriniň Gurluşykçy köçesiniň 55-nji jaýy

8-00-465

2-02-33

24.

Saýat  şahamçasy

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň Türkmenabat köçesiniň 25-nji jaýy

8-00-447

2-13-14

25.

Kerki şahamçasy

Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň B.Kerbabaýew köçesiniň 22-nji jaýy

8-00-444

2-01-02

26.

Seýdi şahamçasy

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Seýdi şäheriniň 2-nji kiçi etrapçasynyň D.Azady köçesiniň 1-nji jaýy

8-00-461

2-26-25

27.

Daşoguz şahamçasy

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolynyň 36-njy jaýy

8-00-322

5-28-64

28.

Köneürgenç şahamçasy

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Magtymguly köçesiniň 88-nji jaýy

8-00-347

3-11-53

29.

S.Türkmenbaşy adyndaky şahamçasy

Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň Aşgabat köçesiniň 37-nji jaýy

8-00-349

3-14-90

30.

Ruhubelent şahamçasy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nyýazow şäheriniň Aýbek köçesiniň 15-nji jaýy

8-00-348

3-07-61