"Ritm peremen" karzy

Karzyň ady

"Ritm peremen" karzy

Kesgitlenen maksady

Harytlary satyn almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

1 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt däl pul serişdesi görnüşinde

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 18% göterim

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri