Ipoteka karzlary

Karzyň ady

Ipoteka karzlary

Kesgitlenen maksady

Jaý satyn almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

10 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt däl pul serişdesi hökmünde 200 000 manat satyjynyň hasabyna geçirmek bilen

Ilkinji tölegi

Jaýyň umumy bahasyndan 30% göterim

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar (ýa-da zamunçynyň zähmet hakyndan hasap alynýar)

Karz boýunça göterimiň derejesi

10%

Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

Satyn alynýan jaýy girewine goýmaly

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri