Ekspress karzy

Karzyň ady

Ekspress karzy

Kesgitlenen maksady

Harytlary satyn almak üçin

Gaýtarmaly möhledi

1 ýyl

Karzyň möçberi

Nagt däl pul serişdesi görnüşinde 2000 manada çenli

Karzlary üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzdaryň zähmet hakyndan 50% göterime çenli alynýar

Karz boýunça göterimiň derejesi

Ýyllyk 18% göterim

Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

 

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri