Aşgabat şäherindäki alyş-çalyş nokatlarynyň salgylary

Bank edaralarynyň atlary

Daşary ýurt pullaryny alyş - çalyş nokatlarynyň

 

Salgysy

TMB-ynda bellige alyş belgisi

Iş tertibiniň wagty

1

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň Baş edarasy

Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şayoly, 154-nji jaýy

4/1

Sagat 800-1900

Aşgabat şäheri, 2210-njy köçesiniň 22-nji jaýy (işlemeýär)

4/2

Sagat 800-1900

2

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň S.Nyýazow şahamçasy

Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýolynyň 20-nji jaýy

4/3

Sagat 800-1900

3

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň Köpetdag şahamçasy

Aşgabat şäheri, Parahat-1, 1953-nji koçesiniň 15-nji jaýy

4/4

Sagat 800-1900

4

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň Azatlyk şahamçasy

Aşgabat şäheriniň 1952-nji (Zelili) köçesiniň 20-nji jaýy

4/13

Sagat 800-1900

5

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň Çandybil şahamçasy

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 210-njy

I aýy

4/18

Sagat 800-1900

6

Türkmenistanyň “Halkbank” DTB-nyň Abadan şahamçasy

Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň Gündogar köçesiniň 4-nji jaýy

4/10

Sagat 900-1800