Bankomatlar boýunça maglumat

10.05.2017 ý. ýagdaýyna

Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-y tarapyndan gurnalan bankomatlaryň sanawy

T/b Bankomat gurnalan edaranyň ady Bankomat gurnalan ýeriniň salgysy
1 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Balkan şahamçasy  Balkan w.Balkanabat ş. 160 ÝJT 11 j.
2 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap w.Turkmenabat ş. Nyyazow köçe, 50 j.
3 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary w.Mary ş. Arçabil köçe, 5 j.
4 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Daşoguz şahamçasy Daşoguz w.Daşoguz ş. Türkmenbaşy köçe, 36 j.
5 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. B.Türkmenistan şaýoly, 210 j.
6 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Köpetdag şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. Ýaşlar koçe, 15 j.
7 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. Zelili 20
8 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Aşgabat ş.Aşgabat ş. A.Nyýazow 154
9 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Aşgabat ş.Aşgabat ş. A.Nyýazow 154
10 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Aşgabat ş.Aşgabat ş. A.Nyýazow 154
11 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Türkmenbaşy şahamçasy Balkan w.Türkmenbaşy ş. Kosmonaflar köçe, 1 j.
12 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Tagtabazar şahamçasy Mary w.Tagtabazar ş-çe, Azatlyk köçe, 7 j.
13 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Köneürgenç şahamçasy Daşoguz w.Könürgenç ş. N.Aýtakow köçe, 88 j.
14 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Ruhybelent şahamçasy Daşoguz w.S.A.Nyýazow ş-çe, Aýbek köçe, 15 j.
15 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Sakarçäge şahamçasy Mary w.Sakarçäge ş-çe, Kemine-6
16 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Aşgabat ş.Aşgabat ş. A.Nyýazow 154
17 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Merkezi diwany Aşgabat ş.Aşgabat ş. A.Nyýazow 154
18 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Sakar şahamçasy Lebap w.Sakar ş-çe, Kemine köçe, 34 j.
19 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Saýat şahamçasy  Lebap w.Sayat etr. Türkmenabat köçe, 27 j.
20 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Atamyrat şahamçasy Lebap w.Atamyrat ş. B.Kerbabayew 22
21 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň B.Türkmenbaşy şahamçasy Lebap w.Dostluk ş-çe, Amyderya köçe, 57 j.
22 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Birtata şahamçasy Lebap w.Birata etr. Azatlyk köçe 48 j.
23 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň S.Türkmenbaşy şahamçasy Daşoguz w.S.Türkmenbaşy ş-çe, Aşgabat köçe, 38 j.
24 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Ak bugdaý şahamçasy  Ahal w.Änew ş. Watan k. 5 j.
25 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Nyýazow şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. A.Nyýazow köçe 20 j.
26 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Murgap şahamçasy Mary w.Murgap ş. Garaşsyzlyk köçe, 53 j.
27 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Baýramaly şahamçasy Mary w.Baýramaly ş. Altyn asyr köçe 40 j
28 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Abadan şahamçasy Aşgabat ş.Abadan ş., Gündogar köçe, 4 j.
29 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Gökdepe şahamçasy Ahal w.Gökdepe ş. N.Halmämmedow köçe, 4 j.
30 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Tejen şahamçasy Ahal w.Tejen ş. Magtymguly köçe, 19 j.
31 S.Türkmenbaşy ad. Dokma toplumy Aşgabat ş.Ruhabat etr. Gypjak oba
32 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. Zelili köçe, 20 j.
33 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Ýölöten şahamçasy Mary w.Ýolöten ş., Atçapar köçe, 72 j
34 Yrsgal myhmanhanasy Mary w.Mary ş. Atakopek Mergen 2
35 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Baharly şahamçasy Ahal w.Baharly etr. M.Atadurdyýew köçe, 1 j.
36 Baharly etr. S.Türkmenbaşy ad. Ýüplik fabrigi Ahal w.Baharly etr. Aşg-Baharly ýoly 85 km.
37 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. B.Türkmenistan şaýoly, 210 j.
38 "KUWWATLY" söwda marketi Mary w.Mary ş. Gorkut Ata köçesi
39 "OJAR AZIA" Hususy Kärhanasy Mary w.Mary ş. Sähra şäherçesi
40 Dagoguz ş. Pagta egriji fabrigi Daşoguz w.Daşoguz ş. Bitaraplyk 125
41 S.Demrel ad. Pagta egirme fabrigi Ahal w.Tejen ş. G.Atamyradowa k. 
42 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Köpetdag şahamçasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. Ýaşlar koçe, 15 j.
43 Türkmenabat ş. Ýüpek ÖB Lebap w.Turkmenabat ş. M-Ruhnama 1
44 Türkmenabat ş. Pagta egriji fabrigi Lebap w.Türkmenabat ş. 1 Senagat zolagy
45 2106 harby bölüm Mary w.Tagtabazar ş-çe Şagadam 1
46 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Ýölöten şahamçasy Mary w.Ýolöten ş., Atçapar köçe, 72 j
47 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Seýdi şahamçasy Lebap w.Seýdi ş. D.Azady köçe, 1 j.
48 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Baýramaly şahamçasy Türkmengalla Gullugy Mary w.Türkmengala etr. Magtymguly köçe, 25 j.
49 Mary "Türkmenstandartlary" döwlet synag laboratoriýasy Mary w.Mary ş. Arçabil 2a j.
50 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary w.Mary ş. Arçabil köçe, 5 j.
51 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Abadan şahamçasy Aşgabat ş.Abadan ş., Gündogar köçe, 4 j.
52 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap w.Turkmenabat ş. Nyyazow köçe, 50 j.
53 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Türkmenbaşy şahamçasy Balkan w.Türkmenbaşy ş. Kosmonaflar köçe, 1 j.
54 T"Halkbank" DTB Atamyrat şahamçasynyň Halaç gullugy Lebap w.Halaç ş-çe S.Nyýazow 27
55 T"Halkbank" DTB Tagtabazar şahamçasynyň Serhetabat gullugy Mary w.Serhetabat şäherçe, Garaşsyzlyk ş-ly, 17 jaýy
56 Dagoguz ş. "Serdar" Pagta egirme fabrigi Daşoguz w.Daşoguz ş. Ruhnama köç. 9 j.
57 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Lebap şahamçasynyň Garaşsyzlyk gullugy Lebap w.Garaşsyzlyk etr. Nyýazow ş-çe Lebap k. 12
58 "Mary Lada" HJ Mary w.Mary ş. Ýeňşiň 50 ýyllygy 17
59 Dagoguz "Çeper" tikin fabrigi Daşoguz w.Daşoguz ş. Gurbansoltan eje köç. 71 jaýy
60 Baharly etr. S.Türkmenbaşy ad. Dokma fabrigi Ahal w.Baharly etr. Aşg-Baharly ýoly 85 km.
61 Kaka etr. Serdar Pamyk egriji fabrigi. Nokat 1 Ahal w.Ahal w. Kaka etr. Aşgabat-Mary gara ýolunyň 124 km. 
62 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Tagtabazar şahamçasy Mary w.Tagtabazar ş-çe, Azatlyk köçe, 7 j.
63 Kaka etr. Serdar Pamyk egriji fabrigi. Nokat 2 Ahal w.Ahal w. Kaka etr. Aşgabat-Mary gara ýolunyň 124 km. 
64 Ahal ösümlik ýag kärhanasy Aşgabat ş.Aşgabat-Daşoguz ýolunyň 18-nji kilometri 
65 "Türkmenhowaýollary” DMG-nyň Howa gatnawlarynyň Baş gullugy Aşgabat ş.Aşgabat ş. Oguz-Han köçe, 211 jaý
66 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Murgap şahamçasy Mary w.Murgap ş. Garaşsyzlyk köçe, 53 j.
67 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Daşoguz şahamçasy Daşoguz w.Daşoguz ş. S.Türkmenbaşy ş-ly. Jaý-36
68 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap w.Turkmenabat ş. Nyyazow köçe, 50 j.
69 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň B.Türkmenbaşy şahamçasy Hojambaz gullugy Lebap w.Hojambaz ş. S.Nyýazow köç. Jaý-12
70 S.Türkmenbaşy ad. Dokma toplumy Aşgabat ş.Ruhabat etr. Gypjak oba
71 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Saýat şahamçasynyň Garabekewül gullugy  Lebap w.Garabekewül ş-çe, Seýdi k. 39 jaýy
72 S.A.Nyýazow etr. Bagtyýar zaman obasy, Aragatnaşyk öýi Daşoguz w.S.A.Nyýazow etr. Bagtyýar zaman obasy, Aragatnaşyk öýi
73 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Gökdepe şahamçasy Ahal w.Gökdepe ş. N.Halmämmedow köçe, 4 j.
74 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Gökdepe şahamçasy Ahal w.Gökdepe ş. N.Halmämmedow köçe, 4 j.
75 Sakarçage etrap SM Mary w.Sakarçäge ş-çe, Kemine-6
76 Lebap welaýat adalat bölümi Lebap w.Turkmenabat ş. Nyyazow köçe, 8 j. 
77 "GUŞGY" Söwda merkezi Mary w.Serhetabat etraby Garaşsyzlyk köçesi
78 Sakarçage etrap Alyjylar jemgyýetiniň edara binasy Mary w.Sakarçäge ş-çe, Kemine-5
79 "Murgap Market" SM Mary w.Mary w. Murgap ş. Azady köç. 22 j.
80 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap w.Turkmenabat ş. Nyyazow köçe, 50 j.
81 "Görelde" SM Mary w.Sakarçäge ş-çe, Mollanepes köçesi, 1 jaýy
82 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Ýölöten şahamçasy Mary w.Ýolöten ş., Atçapar köçe, 72 j
83 Türkmenistanyň "Halkbank" DTB-nyň Esenguly şahamçasy Balkan w.Esenguly ş. Täze şäherçäniň 44-nji köç.
Demirgazyk tarapy
84 Türkmenistanyň Içeri Işler Ministrliginiň PÝGG Aşgabat ş.Aşgabat ş. Çoganly ş. TIIM-niň Polisiýanyň ýol
gözegçiligi gullugynyň edara binasy
85 T"Halkbank" DTB Atamyrat şahamçasy Lebap w.Atamyrat ş. B.Kerbabayew 22
86 "Miras" Milli söwda merkezi Aşgabat ş.Aşgabat ş. B.Türkmenistan şaýoly, 230/1 j.
87 Sakarçage etrap SM Mary w.Sakarçäge ş-çe, Baýnazarow k. 6 j.
88 Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasy Aşgabat ş.Aşgabat ş. Arçabil ş-ly 52 j.