Makala

Halk Bank halkyň hyzmatynda

Halk Bank halkyn hyzmatynda

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-y milli ykdysadyýetimiziň ýokary depginler bilen ösýän mahalynda, bank ulgamy döwrüň talaplary bilen aýakdaş barmak üçin, bank önümleriniň hilini ýokarlandyrmagy we onuň köp ugurly bolmagyny talap edýär. Galkynyşlar zamanasynda Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-ynda bank hyzmatlarynyň täze 88 görnüşi ornaşdyrylyp, özüniň müşderilerine 160-dan gowrak ýokary hilli bank hyzmatlaryny hödürleýär.

HalkBank "Ýylyň banky" diýen ada eýe boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

- Bank ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak täze taryhy eýýamda Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Türkmenistanyň maliýe ulgamynda möhüm orny eýeleýän “Halkbankynyň” işi halkara derejesinde ykrar edildi.