Habarlar

Türkmenistan we Russiýa strategiki hyzmatdaşlyk hakynda şertnama baglaşdylar

02.10.2017

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda ikinji ýarymynda türkmen paýtagtyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen geldi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti içerksi syýasatyň möhüm meselelerine garady

29.09.2017

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Olimpiýa stadionynda V Aziadanyň ýapylyş dabarasy boldy

27.09.2017

2017-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi ýapylyş dabarasy boldy.

Pages