Terminal

TÜRKMENISTANYŇ "HALKBANK" DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY

Häzirki wagtda nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek üçin giň gerimli işler alnyp barylýar. Nagt däl hasaplaşyklaryň ösmegi bankyň müşderileri üçin uly ýeňillikleri döredýär. Buňa meselem edip söwda nokatlaryndaky we ýeňil awtoulaglaryň (taksi) terminallary göz öňünde tutsa bolar. Bu hyzmat  bankomatlardan nagt pulyny çykarman gönimel söwda nokadyndan harytlary satyn almak mümkinçiligini döredýär.

Hormatly "Halkbank" DTB-nyň müşderileri, terminallaryň ulanylyşy barada maglumatyny aşaky düwmä basyp alyp bilersiňiz.